Innovation og trends

Innovation, strategi og administration skal følges ad

5. marts 2013

Evnen til at være innovativ og skabe vækst på baggrund af innovation er fremtidens vigtigste konkurrenceparameter. Det gælder ikke kun udvikling af nye produkter og services, men også i optimering af arbejdsprocesser og produktivitet. Men hvordan får man innovation kørt ind i virksomheden på en måde, der kan mærkes på bundlinjen, og hvor kreativiteten ikke tager overhånd og får kæden til at hoppe af? Virksomhederne står overfor en ledelsesopgave, som består i at gribe og udvikle de kreative ideer, men også at skabe et miljø, der tillader kreativiteten at gro, og hvor de kreative processer sættes i system.

TEMA: innovation og idéudvikling
Af: Louise Lundgreen

Lederindsigt.dk har talt med Sarita Christensen direktør og ejer af produktionsselskabet Copenhagen Bombay om at drive en succesfuld forretning på basis af lige dele innovation, strategi og administration. Om hvordan det er at lede kreative hoveder og om at få udbytte af idéerne, så det kan mærkes på bundlinjen. Her spiller indretningen af virksomheden også en rolle. Og det er her vores snak starter.

FAKTA:

www.copenhagenbombay.com

Grundlagt i 2006

Copenhagen Bombay har flere produktioner bag sig, som er kendt fra tv for børn. Det er bl.a. Lillefinger. Carsten og Gittes vennevilla. KatjaKaj & BenteBent. Af spillefilm kan nævnes animationsfilmen Æblet og Ormen. De har også udviklet konceptet Morgenhår, som også er kendt fra tv.

Indretning med farver og glas

Copenhagen Bombay holder til i B & Ws gamle administrationslokaler på Holmen i København, og her har de indrettet kontor. Stedet er nøje udvalgt, da det skulle afspejle måden Sarita Christensen ønskede at drive virksomheden på. Fokus var på gennemskuelighed med plads til idéudvikling og innovation. Der er frit udsyn fra den ene ende til den anden i lokalet. Farverne er holdt i orange, gult og hvidt, og det er både vægge, gulve og lofter, der har farve. Kun glasvægge skiller mødelokaler fra det store åbne rum. På toiletterne er ALT orange.

-Det var vigtigt for mig at finde et sted, hvor vi kunne være sammen, så alle var med i hvad hinanden laver – både de kreative, producerne, salg og administration. Det afspejler tanken om, at vores organisation er flad og på samme niveau. Samtidig understreger det også den gennemsigtighed, som jeg gerne vil have i virksomheden. Meningen er at skabe et innovativt, sprudlende og kreativt miljø, hvor vi kan inspirere hinanden på kryds og tværs, samt bruge hinandens kompetencer professionelt, siger Sarita Christensen om tankerne bag valget af lokaler.

Små øer giver ro til fordybelse

Lokalets indretning giver de kreative gode muligheder for at udfolde sig. Der er plads og luft til inspiration og ekstremt højt til loftet i mere end en forstand. Men medarbejderne kan også få brug for at trække sig tilbage og få ro til at tænke. Der er derfor med tiden blevet indrettet små øer i hjørnerne, hvor de kan sidde uden at blive forstyrret. Sarita Christensen fortsætter:

-Det kom lidt bag på mig i starten, at det var de kreative, der havde brug for ro til deres opgaver frem for vores administrative medarbejdere. Men det er også en af de klicheer, man møder omkring det at være kreativ og innovativ. Man kan se billedet for sig af manglende struktur og lange arbejdsdage med 1000 vilde idéer, der flyver omkring uden nogen til at gribe dem. Sådan ønsker vi ikke at arbejde, og derfor stiller vi også de bedste muligheder op for vores kreative hoveder. Det er jo de gode idéer, vi lever af, så derfor skal de også have de bedste muligheder for at udfolde sig. Vi tilpasser os hinandens behov, og derfor er det super vigtigt, at man forholder sig til begge dele – at være i det åbne rum, samt at kunne trække sig tilbage, og acceptere at der skal være tid til begge dele.

Vi skylder vist de kreative hoveder at sætte lidt flere ord på, hvem de er. Copenhagen Bombay er udover at være et produktionsselskab, et animationsstudie og distribution- og salgsselskab med fokus på underholdning til børn og unge. De producerer film, TV serier, bøger, spil, online universer og meget mere. Bag står en række af kreative medarbejdere, og det er instruktører og forfattere. Hos Copenhagen Bombay kaldes de historiefortællere, da historierne er kernen i alt, hvad de laver, og de skal engagere publikum gennem relevante og stærke fortællinger.

Innovation må ikke løbe af sporet

Det er ikke blot indretningen af arbejdspladsen, der er med til at give de kreative kræfter frit løb, men det er i høj grad også styret rent forretningsmæssigt, så idégenereringen ikke løber af sporet og dermed ikke bidrager til bundlinjen. Men sådan har det ikke altid været.   

-Vi har tidligere arbejdet ekstremt innovativt, og brugt uendelig lang tid på idéudvikling og på at finde det produkt, som markedet endnu ikke har forstået. Flere måneder, nogen gange. Det er rigtig dyrt at være innovativ på denne måde, fordi udvikling koster penge, og der er ikke nogen indtjening forbundet med det, mens det står på. Vi har stået i situationer, hvor vi har forsøgt at træne markedet op og nærmest ændre på koncernopbygninger for at sælge vores idéer. Og vi kan bare konstatere, at når man forsøger at forandre andres virkelighed med sine idéer, er der langt til sorte tal på bundlinjen. Det er meget få projekter af den slags, som vi har tjent penge på, og det kan man ikke bygge en sund forretning på.

Sarita Christensen understreger, at de ekstreme udviklingsprojekter ses som en investering i Copenhagen Bombays identitet, da de har været med til at forme brandet. De har også været med til at bane vejen for, at virksomheden er nået der til, hvor de er i dag. På de 6 år de har eksisteret, har de gennemgået en forretningsudvikling, som svarer til en typisk virksomhedscyklus på 15 år.

Kreativiteten kan tæmmes

For at få det optimale ud af en idéudviklingsproces og undgå at det kører af sporet har Sarita Christensen valgt at tæmme kreativiteten, og det gør hun på baggrund af flere års erfaring med at arbejde med kreative folk. Inden hun startede Copenhagen Bombay har hun arbejdet 9 år hos Zentropa, hvor hun også var ansvarlig for de kreative processer.   

-Vi er blevet meget bedre til at styre den proces, hvori idéerne fødes. Lige nu er min vigtigste opgave som leder at få sat en ramme om de idéer, der kommer. Det kan være, at vi skal udvikle inden for en bestemt genre, inden for en økonomisk ramme, eller en strategisk ramme. Det hele starter med, at vi finder ud af, hvad markedet vil have frem for at udvikle på det, som markedet ikke efterspørger. Så snart rammen er sat, og vi har lagt en strategi for projektet, oplever vi, at vores kreative hoveder faktisk får en større tilfredsstillelse ved at komme med deres idéer. De har frihed inden for rammen, og kan se, hvad der kan lade sig gøre og måske vigtigst af alt, hvor vi vil hen med idéen og senere projektet, da vi arbejder meget målrettet. Jeg kan konstatere, at rammesætningen fungerer godt og bidrager positivt til processen, og at man ikke kvæler talentet ved at trække grænser for, hvor langt det må gå. 

Teams på tværs giver gode diskussioner

En måde at styre en idéudviklingsproces er ved at sammensætte et team af forskellige medarbejdere, som kan supplere med det, der er vigtigt for, at projektet tilpasses hver deres område.

-Når vi arbejder i teams på tværs, så er vi sikre på, at alle led er med fra starten, og alle får ikke bare indsigt i processen, men de får også lov at præge den så tidligt i forløbet som muligt. Det giver en kortere udviklingsperiode, og det giver også et langt bedre flow. Teamet diskuterer idéerne, og må komme med ris og ros. Den fælles diskussion kan godt ”aflive” en idé eller komme med forslag til ændringer. Vi oplever faktisk en større tolerance fra manden bag idéen og en lyst til at gå hjem og arbejde videre, når hans idé bliver afvist eller diskuteret i teamet, frem for at det var mig som chef, der blankt afviste den. Det er sårbart at komme med en idé og det kan tage modet fra de fleste, når det er chefen, der fører kniven. Men når det sker på baggrund af en saglig og faglig diskussion, hvor idémanden selv er med til at tage den beslutning, så er situationen helt anderledes, siger Sarita Christensen.

Teamet finder frem til om en idé kan fylde rammen ud, og hvis ikke den kan det, så kan den ikke sælges.  

Flere idéer i gang på samme tid

Når en virksomhed lever af de gode idéer lige som Copenhagen Bombay gør, så skal der være en overordnet strategi, der sikrer, at det kreative og det forretningsmæssige hænger sammen. Sarita Christensen fortæller, hvordan hun får de to ting til at hænge sammen:

-Vi har altid et projekt i udvikling og et i produktion. Det giver en tryghed især at have et i produktion, da det er her omsætningen ligger. Vi skal også have et i udvikling, da der hele tiden skal være et grundlag for at starte en produktion op. Man skal også huske at udvikle på de successer, man har haft. Hvis markedet vil have mere af det samme, så er vi blevet gode til at lave en videreudvikling. Det er nemlig ikke godt for forretningen, hvis de kreative kræfter hele tiden skal beskæftige sig med noget nyt. Vi kan lige så godt udnytte de muligheder, der byder sig i halen af en succes. Det er så bare en anden udviklingsproces vi går ind i, men den er stadig styret af samme ramme.

Sarita Christensen

Sarita Christensen, direktør og ejer af Copenhagen Bombay.

Alle kan lære at styre de kreative processer

Ifølge Sarita Christensen handler det om at være nøgtern omkring de forskellige typer af kreativitet og som leder lære at håndtere dem bedst muligt i forhold til virksomhedens udvikling.

-Skal jeg komme med et godt råd til virksomheder, der gerne vil udnytte det potentiale, der ligger i innovation og kreativitet, så må det være, at så snart I har inviteret de kreative kræfter inden for, skal I stille dem veldefinerede opgaver, som har en klar strategi for det enkelte projekt. Sørg også for at virksomheden er bredt repræsenteret i teamet omkring idéudviklingen. Det må ikke blive sådan, at det kun er en lille lukket kreds, der er med i teamet, for så kan det hurtigt køre af sporet og resten af medarbejderne kan føle sig ekskluderede. Hvis det er en åben proces med så mange relevante deltagere som muligt, får alle det bedste ud af det. Teamarbejdet giver også de kreative hoveder en god ramme at arbejde inden for. Og husk at nyd den fornyelse og de aha-oplevelser, som innovationen kan bringe med sig.

Senest opdateret 29. juli 2015