Ledelse og organisation

Ledelse i ægte rock ’n’ roll stil

22. februar 2013

Der findes masser af muligheder for at udfordre ledelsesbegrebet med en anderledes metafor, og det er hvad Smuk Event A/S’ direktør Flemming Dybbøl gør, når han bruger rock ’n’ roll og erfaringerne fra Skanderborg Festivalens mangeårige fremgang og succes til at inspirere andre virksomheder til at se ledelse med nye øjne. Og han er ikke i tvivl om, at det virker. De allerfleste virksomheder kan faktisk blive mere kreative og energifyldte, hvis de lærer en smule af den logik og nerve, samt af det fællesskab og det nærvær, der er karakteristisk for rock ’n’ roll.

Lederindsigt.dk har talt med Flemming Dybbøl om tankerne bag rock ’n’ roll management, hvordan det praktiseres i Smukfest og Smuk Event A/S, og hvad andre virksomheder kan lære af det.

Tema: Smuk og festlig ledelsesstil
Af Louise Lundgreen

Det begyndte med en vild og smuk idé i 1980, hvor fem unge lavede den første musikfestival i Skanderborg for omkring 600 gæster. Nu er Skanderborg Festivalen Danmarks næststørste festival, hvor 45.000 gæster giver den gas i bøgeskoven, og hvor weekendens omsætning runder 100 mio. kr. Festivalen vækster fra år til år, og det er interessen for opskriften på denne succes, som bliver starten på, at Flemming Dybbøl, som kom med i festivalen for ca. 20 år siden, formulerer sig omkring rock ’n’ roll ledelse.

-Jeg oplevede, at flere og flere blev interesserede i, hvordan vi drev festivalen, fordi den vækster betydeligt fra år til år. Ud over at vi har ca. 25 medarbejdere beskæftiget hele året, sammensætter vi hvert år op til festivalens afvikling en kæmpe organisation med 12.500 medarbejdere. Den er ikke bare stor, men den eksisterer også kun kortvarigt. Udefra set kan det virke som en uoverskuelig opgave både ledelses- og organisationsmæssigt, men det er her styrkerne fra rock ’n’ roll branchen kommer os til gode.

Deadlines kan ikke udsættes

Flemming Dybbøl fortæller, hvordan festivalen arbejder med deadlines, og at de rent faktisk bliver overholdt. Det kan andre virksomheder lære noget af, mener han.

Top

...hvis det ikke spiller i det øjeblik, publikum er klar, så er det allerede for sent.

Bottom

-Alle de deadlines, vi arbejder frem mod, er lige vigtige, og kort sagt, så kan de ikke rykkes. Det er bare så vigtigt i en branche som vores, for hvis det ikke spiller i det øjeblik, publikum er klar, så er det allerede for sent. De faste deadlines er med til at definere vores arbejdskultur og vores drive. Vi arbejder alle hårdt hen mod en deadline, og er yderst fokuserede på målet. Vi udsætter ikke en deadline, hvis en medarbejder ikke er klar. Når vi rammer deadline, skal alle være med. Har man kun nået 80 % af det, man skulle, får man ikke den samme indflydelse, som hvis man var blevet færdig til deadline. Man opnår heller ikke på samme måde anerkendelse for det, man har lavet, og oplevelsen af at have knoklet i fællesskab for at blive færdige udebliver, hvis man ikke er klar. Når alle performer 100 % op til en deadline, og det bare spiller, kan man mærke, at det betaler sig at være velforberedt.

Flemming Dybbøl har en fortid i byggebranchen og industrien, hvor han i flere år arbejdede med salg og markedsføring. I starten købte festivalen Flemming fri for, at han kunne arbejde 2-3 mdr. fuldtid (og mere) på festivalen, og det er nu seks år siden, han sagde farvel til det gamle job for at være fuldtidsdirektør på festivalen.

-Jeg nåede faktisk at indføre en del rock ’n’ roll i byggeindustrien, inden jeg forlod den, og jeg oplevede at de ting, jeg tog med fra festivalen virkede. Jeg har bl.a. set, hvordan det var normalt at rykke deadlines, fordi en medarbejder ikke var klar. Det er yderst demotiverende for dem, som rent faktisk har deres ting klar. Jeg vil vove at påstå, at det er en gammel vane, at deadlines bare kan udsættes. Der må jo være en grund til at man sætter dem i første omgang, så hvorfor ikke overholde dem? Det giver som sagt et større drive hos medarbejderne, når de ved, at det betaler sig at være velforberedte, og at det er en fælles opgave at blive færdige til en bestemt tid, fordi vi arbejder sammen frem mod resultatet.

Vindmølle
Den vertikale Vestas vindmølle. High-tech og ingeniørfærdigheder fostret og udviklet i samarbejde med Vestas.

Kulturen skal være ærlig, jordnær og nærværende 

Et andet punkt Flemming Dybbøl slår ned på, er ledernes tendens til at fokusere på regler og lede ud fra dem.

Top

...man som leder skal turde sige sandheden til sine medarbejdere og tage fat om problemerne og få dem løst, der hvor de opstår.

Bottom

-Vi arbejder ud fra princippet ”Sig sandheden, Henning”, som er hentet fra Drengene Fra Angora. Det går i al sin enkelhed ud på, at man som leder skal turde sige sandheden til sine medarbejdere og tage fat om problemerne og få dem løst, der hvor de opstår. På den måde undgår man, at det eskalerer. Jeg kender flere eksempler på, hvordan ledelsen forsøger at komme omkring et problem ved at formulere en regel eller opsætte et forbud, for at undgå, at problemet ikke opstår igen. Hvis én sælger i teamet af 20 mand har snydt med sit kørselsregnskab, laver lederen et nyt og sikkert system til registrering af kørsel, som alle skal følge. Det nye system er besværligt og tidskrævende, og de andre sælgere er godt trætte af at få det trukket ned over hovedet. I stedet for at gå til den snydende sælger og løse problemet one on one, bliver hele teamet mistænkelig gjort og føler et tab af tillid fra lederen. Det viser en vis berøringsangst, men også en trang til at kontrollere, som jeg mener, man kan komme uden om, ved at tage problemerne ved roden, når de opstår. Sådan gør vi her, og vi holder hele tiden fokus på det, der er vigtigt for, at festivalen bliver en succes. Vi bruger derfor ikke tid på at opsætte en masse regler og systemer, og begejstringen blandt medarbejderne er større, når de ikke bliver kontrolleret på den måde. Et minimum af retningslinjer slipper man selvfølgelig ikke for. Trafikken kan heller ikke fungere uden aftale om, hvad rødt og grønt lys betyder.

Mens mindre kontrol og færre regler ifølge Flemming Dybbøl skaber større gejst, så er der heller ikke den samme risiko for, at de daglige opgaver bliver trivielle.

Top

det er altid det sidste, du har lavet, du bliver husket på.

Bottom

-80 % af det vi laver, er lige som i andre virksomheder daglig drift, men hos os bliver det aldrig kedeligt og trivielt. Vi kommer ind i en rytme, men opgaverne bliver aldrig forudsigelige, da vi hele tiden udvikler os. I byggeindustrien fik jeg fornemmelsen af, at jo mere rutine og ensartethed man kunne putte ind jo bedre. Men virksomheder, der tænker sådan, bør tænke anderledes og holde sig for øje, at du aldrig bliver bedre, end det sidste du har lavet. Sådan er det i musikbranchen og i høj grad også i andre brancher. Du kan have nok så mange hits bag dig, men det er altid det sidste, du har lavet, du bliver husket på. Derfor er det så vigtigt at udvikle sig og blive bedre.

Hvil ikke på laurbærrene

Hvornår er noget godt nok? Det spørger Flemming Dybbøl ikke sine medarbejdere om, for i hans verden er det aldrig godt nok. Det lyder måske negativt, men det er det tværtimod.

- Tingene kan altid blive bedre, og man kan altid udvikle sig. Det er sådan succeserne fødes, men det duer ikke at dvæle ved succeserne, for man skal jagte det bedste hele tiden. Det gælder ikke blot, når man skaber oplevelser, som vi gør, men også for et hvert andet produkt. Tivolis direktør sagde engang til mig; Tivoli bliver aldrig færdigt, og det samme gør sig gældende for festivalen. Vi bliver ved med at lave nyt for det er bl.a. det vores succes bygger på. Men husk at fejre hver en succes, I oplever, for det er med til styrke fællesskabet på arbejdspladsen. Alle vil nemlig gerne være en del af en succes.

Bar _ved _søen
SMUKFEST afholdes i Dyrehaven, en gammel bøgeskov klods op af Skanderborg sø.

En for alle og alle for en

I rock ’n’ roll ledelse bakker alle op om det, der bliver besluttet, og der er ikke nogen, der bliver fornærmede, hvis deres idé bliver afvist.

Top

Det er fællesskabet, der bærer successen frem...

Bottom

-Når jeg taler med ledere rundt omkring, kan jeg høre, at der er en tendens til, at medarbejderne i højere og højere grad bliver individualister frem for at føle sig som et team. Hos os fungerer det bare ikke, hvis ikke vi løfter i flok. Og vigtigst af alt, så går alle målrettet efter det, der er blevet besluttet, lige meget hvis idé det oprindeligt var. Det er fællesskabet, der bærer successen frem, og jeg ville ønske at flere virksomheder ville arbejde på denne måde. Det er også sværere at lede en flok individualister, der hver holder på, at deres idé er den bedste, og som fokuserer på egen succes, frem for et team, der arbejder i samme retning for virksomhedens succes. Hos os er der heller aldrig nogen, der efter en idé er mislykkes, ville stille sig op og sige: ”Hvad sagde jeg? I skulle have lyttet til mig.” Fællesskabet betyder også, at vi har et arbejde i morgen, og det vi får ros for, er det vi har lavet sammen. 

Det handler om mod og om at turde

Der er flere af de ting, som Flemming fremhæver som særlige for rock ’n’ roll ledelse, der handler om at turde gøre noget ud over det sædvanlige. Han taler både om modet til at ansætte ”skæve” medarbejdere og om at turde have en fejl-kultur.

-Det er vigtigt, at man som leder formår at sammensætte teamet af medarbejderne, så man har en mangfoldighed i organisationen. Ellers kan man ikke lave produkter, som er mangfoldige. Hos os betyder det, at vi ansætter specialister inden for mange områder. Det er både veluddannede folk med særlige kompetencer, men det er i høj grad også folk, som er specialister i erfaring fra virkeligheden. Det gør teamet stærkt. Det har vi oplevet gang på gang. Og det er en fornøjelse at se, hvad der kommer ud af samarbejdet mellem ham, der kan syv akkorder på en guitar, og hende der har læst 7 år på konservatoriet. Hvis det er ham med de syv akkorder, som publikum vil have, så nytter det ikke at sætte hende med konservatorieuddannelsen på scenen, for så er publikum væk. Sådan gælder det også, når man ansætter en leder. Ansæt den bedste mand til jobbet. Det er ham, der kan løfte opgaven.

Hvis ikke man er modig og tør lave fejl, så kan man ikke kalde sig en innovativ og kreativ virksomhed, mener Flemming Dybbøl.

Top

Når vi træder ved siden af, jammer vi os ud af det...

Bottom

-Når man arbejder med idéudvikling, som vi gør, for hele tiden at forbedre publikumsoplevesen på festivalen, så sker der fejl. Det er uundgåeligt, og det sker i alle virksomheder. Vi er bare ikke bange for at begå dem, for det er en del af idéudviklingen. Når vi træder ved siden af, jammer vi os ud af det for at få rettet op. Med jam mener jeg, at vi eksperimenterer, lige som bandet gør i en jamsession. Når vi jammer, udvikler vi os og en fejl bliver måske til et nyt projekt, som vi arbejder videre med. Succeserne lærer os en hel masse, men jeg vil vove at påstå, at fejlene lærer os lige så meget, hvis ikke mere. Vi skal bare lære vores medarbejdere, at det er ok at lave fejl, og at vi løser dem i fællesskab.

-Mit bedste råd til virksomhederne er, at komme af med nul-fejls-tanken, så man kan komme i gang med at idéudvikle. Vis jeres medarbejdere, at det er ok at lave fejl ved at sende ham, der begik den største fejl på weekendophold med konen på firmaets regning. Det skal nok vække opsigt. Der skal ikke opsættes spilleregler for fejl. Det kan ikke sættes på regel eller formel, det skal altid vurderes fra gang til gang. Fejl, der er begået, fordi man ville noget godt, skal aldrig afhjælpes ved fælles indsats, mens fejl lavet med dårlig hensigter, skal få samarbejdet til at ophøre. Vi kalder det ”forklar eller forsvind”.

Ingen dårlige undskyldninger

I rock ’n’ roll ledelse findes dårlige undskyldninger ikke, siger Flemming Dybbøl.

-Mange vil altid lede efter en syndebuk, når tingene går skævt, men den går ikke hos os. Det er altid vores egen skyld, hvis det går dårligt. Vi sætter os heller ikke ned og siger, at de andre har været heldige, når de får succes. Nej, der er ikke nogen, der er heldige. Dem, der gør det godt her i livet, har arbejdet hårdt for det, og den gode idé kommer ikke bare dumpende uden videre. Kreativitet og idéudvikling kan trænes og dyrkes, og der findes mange metoder, man kan tage i brug. Så der er ingen undskyldninger for ikke at komme i gang.

Medarbejderne bliver hele tiden holdt i gang med idéudviklingen, og Flemming Dybbøl afrunder med at understrege, at de skal have det sjovt, mens de gør det.

-Vi arbejder ud fra filosofien om, at alt kan lade sig gøre indtil det modsatte er bevist. Og i det ligger der også, at vi ikke altid behøver være så politisk korrekte, og at vores holdninger til mange ting er mere frie. Vi kan f.eks. sagtens feste sammen og stadig være kolleger. Vi taler om vores arbejde, mens vi slår os løs, og vi er ikke bange for hvad hinanden nu tænker, når der er dans på bordene. Husk på at de fleste idéer fødes i festligt lag, og vi kan ikke være kreative, hvis det hele er så pænt hele tiden.


CAN SLEEP - En drøm af en dåse. På en idé udsprunget over en fredagsøl i efteråret 2004 voksede "bo i en øldåse" i løbet af 11 måneder til virkelighed. Egen idé og egenproduktion.

8 gode råd om rock ’n’ roll management

  1. Overhold altid deadlines.
  2. Tag fat om problemerne og få dem løst, der hvor de opstår.
  3. Lad jer ikke styre af regler og systemer – for medarbejdernes og virksomhedens skyld.
  4. Husk at udvikle dig, for du bliver aldrig bedre, end det sidste du har lavet.
  5. Skab et team, der arbejder i samme retning for virksomhedens succes.
  6. Kig på sammensætningen af medarbejdere og find nogen der supplerer hinandens kompetencer.
  7. Lær at jamme jer ud af de fejl, som I uundgåeligt kommer til at lave.
  8. Ha’ det sjovt mens I arbejder og husk at nyde det.

FAKTA

Skanderborg festivalen er en forening med 14.000 medlemmer, hvor alt overskud går til at lave den næste festival endnu bedre og lave flere arrangementer. Festivalen ejer Smuk Event A/S, som siden 2007 helårligt har arrangeret forskellige events, firmafester, koncerter og meget andet.

Smuk Event A/S arrangerer bl.a. teambuilding-kurser baseret på rock ’n’ roll management.

www.smukbusiness.dk

www.smukfest.dk

Senest opdateret 29. juli 2015