0-9

6 ledelsesstile

Kort beskrivelse

God ledelse opnås gennem resonans. Det kan gøres på seks måder: Visionær, coachende, tilknyttende, demokratisk, temposættende og autoritær.

Beskrivelse af begrebet

For at kunne forstå de seks ledelsesstile skal man først have en forståelse af Golemans resonans-koncept. Goleman mener, at ledere er effektive, fordi de skaber resonans. Effektive ledere er ”tunet ind” på andre menneskers følelser og flytter dem i en positiv retning. De taler autentisk om deres egne værdier, retning og prioriteter og skaber resonans med omkringværende menneskers følelser. Under en effektiv leders vejledning, føler mennesker et fælles niveau af velbehag (comfort). Resonans er naturligt for mennesker med en høj følelsesmæssig intelligens, men involverer også intellektuelle aspekter.

Man kan skabe resonans på seks måder, derfor de seks ledelsestile. Typisk kan de mest effektive ledere skifte mellem de forskellige ledelsesstile alt efter situation.

Golemanns seks ledelsesstile er:

 

Karakteristika

Hvordan stilen vækker resonans

Hvornår stilen er hensigtsmæssig

Visionær stil

- At skabe klarhed og retning.

Inspirerer. Tror på egen vision. Empatisk. Forklarer hvordan og hvorfor folks indsats bidrager.

Bevæger folk hen imod den fælles vision.

Ved radikal forandring. Når forandringer kræver en ny vision. Eller når en klar kurs er nødvendig.

Coachende stil

- At skabe innovaton og fleksibilitet.

Lytter. Hjælper folk med at finde deres styrker og svagheder. Vejledende. Opmuntende.

Forbinder en persons ønsker med organisationens mål.

For at hjælpe kompetente, motiverede medarbejdere med at forbedre deres præstation.

Tilknyttende stil

- At skabe relationer og engagement.

Promoverer harmoni. Venlig. Empatisk. Opløfter morale. Løser konflikter.

Skaber harmoni ved at forbinde folk med hinanden.

For at løse konflikter i et team. For at motivere under stressfulde perioder. Eller for at styrke forbindelser.

Demokratisk stil

- At skabe ansvarlighed.

Holdspiller. Samarbejdsvillig. God til at lytte.

Påskønner folks input og opnår engagement ved deltagelse.

For at skabe opbakning eller konsensus. Eller for at få værdifuld input fra medarbejdere.

Temposættende stil

- At sætte standarden.

Stærk trang til at opnå. Høje egen standarder. Lav empati og samarbejdsevne. Utålmodig. ”Mikroledelse”. Drevet af resultater/tal.

Realiserer udfordrende og spændende mål.

For at opnå resultater af høj kvalitet fra et motiveret og kompetent team. Salg.

Autoritær stil

- At sætte forventninger og skabe belønning.

Kommanderende. Truende. Stram kontrol. Overvågende. Skaber disharmoni. Spreder dårligt humør. Driver talenter væk.

Nedsætter frygt ved at give klare retningslinier i en nødsituation.

I en alvorlig krise. Eller i forbindelse med besværlige medarbejdere. For at påbegynde en hastig organisatorisk omvending.

Idémand: Goleman et al.

Årgang: Ukendt

Navn: 6 ledelsesstile