V

Vandfaldsmodellen (Waterfall model)

Kort beskrivelse

En softwareudviklingsmetode, hvor udviklingsprocessen ses som en proces, der hele tiden flyder nedad. Som et vandfald.

Beskrivelse af begrebet

Modellen gennemgår syv faser:

Ifølge vandfaldsmodellen går man strengt sekventielt frem efter ovenstående syv faser. Og går først videre til næste når den foregående er helt færdig. Således at kravsspecifikationen færdigskrives, før designfasen påbegyndes.

Vandfaldsmodellen adskiller sig fra de adrætte (eller agile) metoder, der kendetegnes ved at være en iterativ proces, der kendetegnes ved en langt mere fri bevægelighed mellem de forskellige faser.

Idémand: ukendt

Årgang: ukendt

Navn: Vandfaldsmodellen (Waterfall model)