Forretningsudvikling

12 faser i partnerskabsprocessen

Et partnerskab eller en strategisk alliance er en kompliceret proces, at få has på. Den er præget af mange bevægelige dele og potentielle faldgruber som du skal holde styr på.

Heldigvis er der nogle faste holdepunkter, du kan styre efter. Disse 12 faser gennemlever et partnerskab typisk:

Forretningsudvikling

De 12 faser i partnerskabsprocessen

Modellen er som sagt inddelt i 12 faser, der strækker sig fra den første spæde idé, over udvælgelsen af partnere til afslutningen af et partnerskab.

 1. Afgrænsning
  Forstå udfordringen: indsaml informationer, snak med interessenter og potentielle ressourceleverandører. Skab en vision for partnerskabet.

  • Hvorfor er dette partnerskab nødvendigt, og hvad er dets mål.
 2. Identificering
  Identificering af potentielle partnere og sikring af deres involvering. Motiver dem og opfordr til samarbejde.

  • Undersøg hvilke typer af partnere, der kan tilføje værdi til partnerskabet.
  • Undersøg mulighederne både inden for jeres eksisterende netværk, om opsøg også nye kontakter.
  • Udvælg de mest passende partnere og sikr deres samarbejdsvilje.
 3. Opbygning
  Partnere opbygger deres samarbejdsrelation ved at blive enige om mål, objektiver og kerneprincipper, som underbygger deres partnerskaber. Her indgås en partnerskabsaftale, der f.eks. kan indeholde følgende punkter:

  • Aftalens parter – hvem indgår aftalen?
  • Formål med opgaven. Hvad er opgaven?
  • Målgruppe. Hvem er målet for opgaven?
  • Organisering af arbejdet – hvor skal opgaven løses? Hvem leder det? Hvordan skal koordinering ske? Er der en styregruppe?
  • Rollefordeling mellem parterne i projektet. Hvem gør hvad?
  • Partners kompetencer på området.
  • Faste dialogmøder mellem parterne?
  • Mål for indsatsen/succeskriterier.
  • Økonomiske forhold – hvem betaler hvad?
  • Erfaringsopsamling og evaluering – hvordan skal det foregå?
  • Aftaler om ophævelse af samarbejde: enten en fast løbetid eller en evaluering efter f.eks. et år.
 4. Planlægning
  Partnerne planlægger aktiviteter og begynder at skitsere et sammenhængende projekt.
 5. Styring
  Partnere udforsker struktur og ledelse af deres partnerskab på medium og langt sigt. Man kan enten vælge en person fra en af partnerorganisationerne eller ansætte en ekstern person, der fungerer som guide og leder partnerskabet.
 6. Ressourceanskaffelse
  Partnerne (og andre støtter) identificerer og mobiliserer økonomiske og ikke økonomiske ressourcer.

  • Lav f.eks. ressourcekort over alle involverede partneres kompetencer, så alle ressourcer udnyttes bedst muligt.
 7. Implementering
  Når der er styr på ressourcer og enighed omkring projektets detaljer, begynder implementeringsprocessen, hvor man arbejder ud fra en aftalt tidsplan og (ideelt) mod specifikke tiltag.

  • Sørg for at én person har overblik over leveringsprocessen, så dette ikke forsvinder i parternes dag-til-dag-opgaver.
 8. Måling
  Baseret på de aftaler, der tidligere er indgået, måles og afrapporteres resultater og påvirkning. Når partnerskabet sine mål? Er der noget, der skal ændres?
 9. Vurdering
  Hvilken indflydelse har partnerskabet på partnerorganisationerne? Er det tid til at partnere forlader samarbejdet og / eller nye kommer ind?
 10. Revidering
  Genovervejelse af partnerskab, programme(er) eller projekter baseret på erfaringer.
 11. Institutionalisering
  Opbygning af passende strukturer og mekanismer for partnerskabet, som på længere sigt sikrer engagement og kontinuitet.
 12. Opretholdelse eller afslutning
  Partenere skaber bæredygtighed eller bliver enige om en passende afslutning.Fire mulige scenarier:

  • Enkelte partnere forlader partnerskabet og deres plads overtages af andre.
  • Partnerskabet opløses og ansvaret for projektet overlades til en af parterne.
  • Partnerskabet opløses og en ny organisation dannes.
  • Partnerskabet ophører. Partnerskabet var midlertidigt og afsluttes som planlagt eller kunne ikke leve op til sine mål og afsluttes derfor.

Frit forarbejdet efter The Partnering Toolbook

Vær opmærksom på, at dette blot er guidelines. Hvert partnerskab følger sin egen unikke rute. Husk dog, at hver af disse faser er vigtige, og ingen bør ignoreres, hvis målet er et balanceret partnerskab, der når sine mål.

12 faser i partnerskabsprocessen

Frit forarbejdet efter The Partnering Toolbook

 

Se også vores videoer om partnerskaber her

 

Få professionelle øjne på DIN udfordring
Book en gratis session
Vores eksperter inden for strategi, bæredygtighed og innovation står klar til at sparre med dig om dine ideer og udfordringer.
Kontakt uforpligtende én af vores konsulenter
Book en gratis time her

Relaterede artikler

ansoff-vaekstmatrice_cover
Ansoffs vækstmatrice
ivaerksaetteri-10-trin-til-succes
Iværksætteri: 10 trin til succes
start-din-virksomhed-med-succes_cover
Start din virksomhed med success
value-proposition-canvas_cover
Value Proposition Canvas

Få et gratis tjek

Udfyld formularen for at booke en 30-60 minutters session. 

Vi vil svarer inden for 24 timer

book et foredrag

Kontakt os i dag og hør om dine muligheder

Tusind Tak

Vi har modtaget din henvendelse og vender tilbage hurtigst muligt