Kultur & adfærd

Ansættelseskontrakter til funktionærer og timelønnede

På denne side finder du skabeloner til ansættelseskontrakter for funktionærer og timelønnede. Skabelonerne er udarbejdet på baggrund af retningslinjer fra beskæftigelsesministeriet og er lige til at udfylde og anvende.

Kultur & adfærd

Ansættelsesloven er en garanti for, at alle lønmodtagere, der arbejder mere end otte timer og har mere end én måneds ansættelse, kan få oplyst vilkårene for sin ansættelse hos arbejdsgiveren.

 

Alle arbejdsgivere har pligt til at udarbejde og udlevere en korrekt ansættelseskontrakt på skrift senest én måned efter første arbejdsdag. Kontrakten for såvel funktionærer og timeansatte skal som minimum dække:

 

 • Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
 • Arbejdsstedets beliggenhed eller oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget forskellige steder, hvis der ikke er et fast arbejdssted. Der skal også oplyses om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.
 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
 • Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
 • Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
 • Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri. Det kan fx være pensionsbidrag eller kost og logi.
 • Lønnens udbetalingsterminer.
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
 • Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

 

Derudover skal væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet meddeles skriftligt af arbejdsgiver til lønmodtager inden for en måned. Undtagen hvis ændringerne skyldes ændringer i loven, bestemmelser eller kollektive overenskomster, som arbejdsgiveren må og har henvist til.

 

Skabeloner til ansættelseskontrakter

Vi har gjort det nemt for dig og lavet en skabelon til ansættelseskontrakt for både funktionær og timelønnet medarbejder.

 

Skabelon til ansættelseskontrakt for funktionær finder du her

Skabelon til ansættelseskontrakt for timelønnet finder du her

 

Hvis du er i tvivl om retsforholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager (funktionær), kan du finde hele funktionærloven her.

Relaterede emner

6-kendetegn-ved-et-succesfuldt-crm-forloeb_cover
6 kendetegn ved et succesfuldt CRM forløb
saadan-minimerer-du-fedtsylens-lommesmerter_cover
Sådan minimerer du fedtsylens lommesmerter
cover_servicetransformation
Servicetransformation – Sæt fokus på dine kunders behov med den rette service 
faa-styr-paa-virksomhedens-likviditet_cover
Få styr på virksomhedens likviditet i forhold til kunder, leverandører og SKAT

Få et gratis tjek

Udfyld formularen for at booke en 30-60 minutters session. 

Vi vil svarer inden for 24 timer

book et foredrag

Kontakt os i dag og hør om dine muligheder

Tusind Tak

Vi har modtaget din henvendelse og vender tilbage hurtigst muligt