Bæredygtighed

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi

4. juli 2012

Tania Ellis, forfatter til “The New Pioneers”, ser en ny trend i bæredygtighed, som hun kalder CSR 2.0. Her er samfundsansvaret integreret i strategien og alle interessenter engageret. Det giver bedre bundlinje selv i krisetider.

TEMA: CSR 2.0
Af Lars Rasmussen

Finanskrisen har skabt et udskilningsløb, når det gælder Corporate Social Responsibility (CSR). De virksomheder, der ikke har arbejdet integreret med deres CSR og forretningsstrategi er blevet nødt til at skære på indsatsen. Derimod er de virksomheder, som har formået at finde en forretningsmæssig mening med deres samfundsansvar, kommet stærkere igennem krisen. Derfor bliver CSR fastholdt i disse virksomheder.

– Både tilhængere og skeptikere har haft ret, siger Tania Ellis, forfatter, foredragsholder og ejer af rådgivningsfirmaet TANIA ELLIS – The Social Business Company.

– Skeptikerne har fået ret i, at de der ikke har arbejdet integreret har været nødt til at skære ned, og det er helt naturligt, når der er mindre overskud at give af. Men tilhængerne har også fået ret, fordi de der har arbejdet med CSR i længere tid, så det er blevet en del af deres brand og ydelser, har sværere ved at skille tingene ad. Når først man brandet sig på CSR, klinger det hult, hvis man skærer i det i krisetider, siger hun.

Bæredygtighed

Tania Ellis

Ansvarligheden vokser

Arbejdet med CSR sker både internt og eksternt. Internt i forhold til medarbejderne, når det gælder det fysiske/psykiske arbejdsmiljø og det rummelige arbejdsmarked. Eksternt handler det om bl.a. CO2-balancen eller andre miljøaspekter, ansvarlig leverandørstyring eller samarbejde med uddannelsesinstitutioner og sportsklubber.

– De bedste har spurgt sig selv: Hvad er vores største udfordringer de næste 5-10 år, og hvordan kan en CSR-indsats hjælpe, forklarer Tania Ellis.

– Hvis for eksempel leverancerne har været af svingende kvalitet, så kunne ansvarlig leverandørstyring give mening. Eller hvis udfordringen er at tiltrække og fastholde de bedste talenter, så gælder det om at skabe en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, siger hun.

 

De gode eksempler

Tania Ellis nævner DONG som et godt eksempel. De har et lovbestemt mål for at reducere brugen af fossile brændstoffer, og de har derfor indset, at de må engagere kunderne. Derfor tilbyder DONG at hjælpe med at finde muligheder for energibesparelser hos kunderne, som samtidig betyder, at en større del af forbruget flytter over på grøn energi. Det koncept kalder DONG for klimapartnerskaber, som gavner både DONG, kunderne og miljøet.

Et andet eksempel er lavpris mobilselskabet “Call me”. Det har kørt en “Tal ordentligt” kampagne, alt mens konkurrenterne er fortsat med at slå på de laveste priser.

– “Call me” har taget udgangspunkt i, at deres forretning handler om kommunikation, og derfor har de taget fat i den dårlige tone i det offentlige rum, fortæller Tania Ellis.

– Det handler om mobning i skolen, mobning på arbejdspladser og dårligt psykisk arbejdsmiljø, som alt sammen fører til forringet livskvalitet. Ved at gøre den gode tone til sin kæphest, har “Call me” oplevet kundetilgang i kampagneperioden, og de har modtaget mails fra kunder, som fortalte at de var stolte af dem. Hvor tit sker det, spørger hun retorisk.

“Call me” har oplevet, at skoler bestiller “tal ordentligt” badges, som har genereret en debat om, hvad god tone er. Selskabet engagerer kunderne ved, at man kan aflægge ed på kampagnesiden eller på facebooksiden om, at man vil bidrage til den gode tone. For hvert løfte har “Call me” lagt 5-10 kr. i en fond, som skoler kan søge til arbejdet for en bedre tone.

 

Yndlingspioneren

“Tal ordentligt” kampagnen har haft en målbar effekt mindre end et år efter, at de første ideer blev udtænkt. Tania Ellis har fungeret som sparringspartner i faser af projektet, og hun roser “Call me” for gennemførelsen.

– En CSR-indsats, der hænger sammen med forretningsgrundlaget, kan som hos “Call me” skabe kundetilgang og formentlig også højere kundeloyalitet samt højere medarbejderloyalitet, konstaterer Tania Ellis.

 

“Udfordringen er at gøre CSR nærværende i hele organisationen.”

Udfordringen er at gøre CSR nærværende i hele organisationen. Tania Ellis har et yndlingseksempel på en frontløber, som er lykkedes med det.

Den amerikanske tæppekoncern Interface med afdelinger rundt om i verden – også i Danmark – er pionerer i bæredygtighed. De integrerede bæredygtighed som en del af virksomhedens transformationsproces i 1995, og det er en bærende del af kulturen. Alle ved, at de arbejder for bæredygtige løsninger. Alle bidrager hver på deres måde. Designerne finder bæredygtige materialer til deres tæpper. Produktionsafdelingen søger at spare på ressourceforbrug. I bogholderiet arbejder de papirløst, transportafdelingen optimerer hele tiden ruterne, og ingeniørerne arbejder på tekniske løsninger, der minimerer omkostningerne.

– Interface har det mål at reducere deres aftryk på miljøet til et 0 inden 2020. Det har de præsenteret for medarbejderne og fået opbakning til, fortæller Tania Ellis.

– De personaleansvarlige fortæller selv, at folk ikke arbejder i Interface for at lave tæpper men for at arbejde bæredygtigt, siger hun.

Er det en medarbejdertrend?

– Bestemt. Hvis alt andet er lige, så vælger langt de fleste en arbejdsplads, hvor man vægter bæredygtighed. Især i den nye generation går de op i det. Der er mere saft og kraft i at sætte et positivt aftryk på samfundet end blot at arbejde for et overskud til ejerne. Det trækker at være en del af en større historie, mener Tania Ellis.

 

En social megatrend

Tania Ellis taler om en social megatrend. Andre kalder det en global bevidsthedsbevægelse. Det handler om en tendens, der bygger på etik, ansvarlighed, bæredygtighed og mening.

Bølgen startede i 60´erne med fredsbevægelser og kamp for menneskerettigheder og ligeberettigelse. Dengang skilte et mindretal sig ud, men i dag har bølgen ændret sig og opnået en kritisk masse, så man kan se en effekt alle steder.

– Du ser det med den bevidste forbruger og i forhold til vækst i fair trade og økologi, siger Tania Ellis.

På bare 20 år er markedet for CSR-bevidste investeringer vokset 5000 procent, og det er jo ikke kun for at redde verden.

– Investorerne er fulgt efter. På bare 20 år er markedet for CSR-bevidste investeringer vokset 5000 procent, og det er jo ikke kun for at redde verden. Det er ren risk management, for du har ikke råd til at være uansvarlig i dag, siger hun og nævner BP som et eksempel på, hvor galt det kan gå.

Tania Ellis ser det som en trend, at fast food virksomheder bliver slæbt i retten for at bidrage til fedme, og bilindustrien for at være ansvarlig for forurening.

Internettet har været med til at skubbe på den udvikling, fordi forbrugerne ved mere end nogensinde før og kan kontrollere meget mere. Viden forpligter, og de sociale medier giver værktøjer til at alle kan gøre noget ved det. Virksomheder, som ikke lever op til etiske forbrugeres krav kan få store problemer, fordi informationerne spredes lynhurtigt i de sociale medier. Ingen behøver længere gå gennem de store etablerede medier eller NGO´er.

– Verden over ser du også at flere private borgere vil gøre en forskel i frivilligt arbejde. Det er den nye måde at vise overskud på, for vi har nået et mætningspunkt i forhold til materiel velstand. Det giver ikke lykke og glæde i sig selv, hvorimod det at kunne gøre en forskel for andre giver mening. Det betyder noget for os som mennesker, vurderer Tania Ellis.

 

Den vigtige kommunikation

Især danske virksomheder er ifølge Tania Ellis ikke særligt gode til at kommunikere om deres CSR-indsats. Hun mener der typisk er tre årsager til dette.

– Enten er det så naturligt for virksomheden, at de ikke tænker over, at det er CSR. Eller de lever efter devisen, den der lever stille lever godt – for går man ud med det, risikerer man at nogen vil gå én efter i sømmene. Eller de mener, det er en privatsag, forklarer Tania Ellis.

Hun erkender, at kommunikation om CSR er en hårfin balance, som let kan misforstås som et markedsføringstrick.

– Hvis du blot lægger opgaven i marketing og laver et PR-stunt ud af det, så er der risiko for tilbageslag. Til gengæld kan det have langtidseffekt, hvis det er integreret i alle afdelinger. Jo mere integreret indsatsen er, des mere troværdig står virksomheden, vurderer Tania Ellis.

– Det er vigtigt at kommunikere det ud undervejs og ikke vente indtil det hele er på plads, for det lykkes aldrig. Desuden ændrer verden sig hurtigt, så hvad der er bæredygtigt i dag er måske det modsatte i morgen, siger hun.

Eksempelvis blev bioethanol nærmest set som verdens frelse, da det kom frem, men med tiden viste det sig, at fødevarepriserne steg, fordi man brugte afgrøderne til brændstof.

I forhold til leverandørstyring er det kendt, at man ikke kan gardere sig 100 procent. Rådet er derfor at kommunikere åbent og ærligt ved at fortælle, hvad virksomhedens intention er, og hvor langt man er. Man kan samtidig invitere omverdenen til at hjælpe.

– Opdager man fx børnearbejde, ville man i CSR 1.0 have afbrudt samarbejdet med leverandøren, men i dag med CSR 2.0 tænker vi mere nuanceret og overvejer, om ikke det er bedre at acceptere, at familierne har brug for at børnene arbejder, og så i stedet samarbejde med leverandøren om, at sætte rammer for børnenes arbejdstid og samtidig sikre dem tid til skole, siger Tania Ellis.

FAKTA

Hvad er CSR?

CSR 1.0 handlede om, at virksomheder påtog sig et samfundsansvar, og i de fleste tilfælde tog det form af filantropi. Virksomhedens fokus var kerneforretningen, og hvis den gav overskud, sponserede virksomheden den lokale sportsklub eller gav penge til et godt formål.

I CSR 2.0 arbejder virksomhederne mere strategisk med samfundsansvar, så bæredygtighed og et godt psykisk arbejdsmiljø er en integreret del af forretningen.

CSR 2.0 er en mere bæredygtig løsning både for virksomheden og sagen. 

Nøgleord på CSR 2.0

 • Integreret del af forretningsstrategien
 • Medarbejderne engagerer sig i hele organisationen
 • Det gælder om at være autentisk og transparent

4 råd til en CSR-indsats

 1. Start hellere med lidt fremfor at prøve at gøre det hele på en gang.
 2. Se, hvad I er særligt dygtige til. Hvordan kan jeres spidskompetencer bruges i forhold til sociale, miljømæssige udfordringer?
 3. Analyser hvad jeres største udfordringer er i de kommende år? Kombinér de forretningsmæssige, økonomiske mål med en CSR-indsats
 4. Vil I reducere driftsomkostninger, så kig på energiforbruget på kontoret eller i produktionshallen. Begynd evt. at søge efter mere bæredygtige materialer.

De 4 hjørnestene

I sin bog “The New Pioneers” og på www.taniaellis.com beskriver Tania Ellis en grundmodel for vedholdende at arbejde med bæredygtighed. Hun kalder modellen for “De fire hjørnestene til bæredygtig forretningssucces” (The Four Cornerstones of Sustainable Business Success), som på engelsk alle begynder med C.

 1. Corporate purpose – beskriv hvad virksomhedens mission er, og hvordan den fokuserede strategi ser ud
 2. Corporate engagement – find veje til at få hele organisationen med, så alle kan bidrage til at nå målene.
 3. Collaborative cooperation – det handler om at integrere de miljømæssige eller sociale hensyn i interaktion med interessenter.
 4. Clear communication – det er vigtigt at få CSR-indsatsen kommunikeret til alle af hensyn til brandingværdien og som inspiration til andre. Det kan være ved at bruge de sociale medier, hvor du kan komme i dialog med kunderne.

Tania Ellis _4Enabling Cs2

The Social Business Company

Tania Ellis´ egen virksomhed, TANIA ELLIS – The Social Business Company (tidl. Inspiratorium), som blev grundlagt i 2003, arbejder selv med CSR 2.0 ved eksempelvis at samarbejde med studenterorganisationer, som har fokus på samfundsansvar. Her stiller Tania bl.a. op med foredrag. I forhold til rekruttering tager virksomheden mange praktikanter, studentermedhjælpere og folk i aktivering ind.

– Vi tager ikke alle, men de der brænder for CSR, fortæller Tania Ellis.

– Mange har fået job efterfølgende, fordi de har fået indblik i feltet, de bliver afklaret med hvad de vil og kan, og de har fået et kæmpe netværk.

The Social Business Company har et lille kerneteam på 5-6 mennesker med Tania Ellis selv, en fast konsulent i Danmark, en norsk forretningspartner og en forretningspartner i Singapore.

I 2006 udkom bogen De nye pionerer, skrevet af Tania Ellis.
I 2010 fornyede hun den til et internationalt perspektiv, “The New Pioneers”.

Links:

www.taniaellis.com
www.thenewpioneers.biz

 

Senest opdateret 21. september 2022

Få professionelle øjne på DIN udfordring
Book en gratis session
Vores eksperter inden for strategi, bæredygtighed og innovation står klar til at sparre med dig om dine ideer og udfordringer.
Kontakt uforpligtende én af vores konsulenter
Book en gratis time her

Relaterede emner

https___www.nokia
Du løser ikke klimakrisen ved at sidde på dit kontor og tænke store tanker
13-simple-maader-din-virksomhed-kan-blive-mere-baeredygtig-cover
13 simple måder, din virksomhed kan blive mere bæredygtig

Få et gratis tjek

Udfyld formularen for at booke en 30-60 minutters session. 

Vi vil svarer inden for 24 timer

book et foredrag

Kontakt os i dag og hør om dine muligheder

Tusind Tak

Vi har modtaget din henvendelse og vender tilbage hurtigst muligt