Kultur og adfærd

Dit team præsterer bedre, hvis I har de samme mentale modeller

Teamarbejde: Nogle elsker det, andre elsker at hade det. En ting er dog sikkert: I dag er det nærmest umuligt at undgå at arbejde sammen med andre for at løse de opgaver, der er i en gennemsnitlig dansk virksomhed.

Men hvor godt går det så? Er dit team et stjerneteam, der out-performer forventninger? Flytter grænser og nytænker koncepter. Nej, vel? Alt for mange teams halter sig igennem projekter, overskrider deadline og leverer middelmådige resultater.

Men hvad er det, der adskiller gode teams fra dårlige teams?

Et af svarene er en fælles historie. Eller det forskere kalder ”shared mental models”.

Kultur og adfærd

Hvad er shared mental models?

’Shared mental models’ eller ’fælles mentale modeller’ betegner et teams fælles forståelse af den opgave, det står overfor, teamets struktur og de individuelle medlemmers forskellige roller. Fælles mentale modeller gør teammedlemmer i stand til at forudsige både opgavebehov og andre medlemmers handlinger. Det kan de, fordi de har en øjeblikkelig forståelse af, hvordan teamet koordinerer adfærd og ved hvad er skal føres, uden at der eksisterer et behov for direkte koordinering

For at få et indtryk af hvordan det fungerer, så forestil dig traumeteamet på din lokale skadestue. Alle på teamet agerer tilsyneladende uden nogen tydelig ledelse eller koordinering. Alle er i stand til at forudse, hvad de andre gør og hvad opgaven kræver. Det er som en nøje koreograferet dans, hvor alle deltagere har et indgående kendskab til, hvad resultatet skal være.

Og netop traumeteam har stor gavn af fælles mentale modeller. En flok forskere fra bl.a. Bergens Universitet satte sig for at undersøge, hvilken indflydelse disse fælles mentale modeller har på team-performance. Og det viser sig, at den er betydelig.

 

Hvad har størst indflydelse på performance? Fælles mentale modeller eller samarbejdsevner?

Gennem en række observationer af 27 forskellige norske traumeteams undersøgte forskerne de forskellige teams delte mentale modeller hvor de specifikt kiggede på i hvor høj grad teammedlemmerne:

  • Giver information (inden der bliver bedt om det)
  • Yder støtte (inden der bliver bedt om det)
  • Viser team initiativ (vejleder eller foreslår teammedlemmer noget)
  • Kommunikerer situationsbevidst (giver updates).

Desuden undersøgte forskerne teamene samarbejdsevner ved at undersøge hvor ofte teams:

  • Koordinerer (f.eks. bekræfter teammedlemmers roller og ansvarsområder)
  • Informationsudveksler (giver f.eks. situationelle updates)
  • Bruger autoritet (giver f.eks. tydelige ordrer til teammedlemmer)
  • Bruger bedømmelsesevne (f.eks. lægger mærke til at en teammedlem udfører en opgave der ikke lever op til standarden)
  • Anvender støttende adfærd (f.eks. forudser, at et teammedlem har brug for udstyr eller information)

For at se hvilke af disse indikatorer, der har den største indflydelse på teamets præstation vurderede forskerne disse, i forhold til hvor godt teamet klarede en medicinsk procedure. Specifikt undersøgte de, hvor godt de forskellige traumeteams udførte ABCDE- proceduren (Airways, Breathing, Circulation and haemorrhage control, Disability, and Environment and exposure).

 

Delte mentale modeller har større betydning for team-performance end samarbejdsevner

Som forventet viste undersøgelserne af vise samarbejdsevner, særligt informationsudveksling og kommunikation havde direkte indflydelse på et teams præstationer.

Desuden viser undersøgelserne også at visse indikatorer for fælles mentale modeller, har stor indflydelse på traumeteams præstationer. Og det i højere grad end visse samarbejdsevner.

“[…] specific indicators of shared mental models were significantly related to performance in trauma teams, over and above specific teamwork skills.”

Især informationsudveksling og manglende indsigt i andre teammedlemmers roller, forklarer en stor del af forskellen, mellem om et team præsterer godt eller dårligt.

Hvis du ønsker at forbedre dit teams evner inden for disse to områder, skal du ifølge denne rapport fokusere på følgende to ting:

Relateret materiale

birkinshaw-riderrstralle
Adhocracy – gør din virksomhed mere smidig
hvad-er-selvledelse_cover
Hvad er selvledelse?
de-mest-effektive-ledere-kolliderer-med-virksomhedens-kultur_cover
De mest effektive ledere kolliderer med virksomhedens kultur
cover_virtuel-moedeledelse
Online mødeledelse

Få et gratis tjek

Udfyld formularen for at booke en 30-60 minutters session. 

Vi vil svarer inden for 24 timer

book et foredrag

Kontakt os i dag og hør om dine muligheder

Tusind Tak

Vi har modtaget din henvendelse og vender tilbage hurtigst muligt