Strategi

Hvordan du træffer din beslutning, er lige så vigtigt, som hvad du beslutter

Alt for mange ledere er afhængige af konventionelle økonomiske beregningsværktøjer, når de står foran at skulle træffe en beslutning. F.eks. om de skal udvikle et nyt produkt eller udvide i et nyt marked. Det fungerer fint i situationer, hvor virksomheden har et klart overblik over deres valgmuligheder og konsekvenserne af dem.

Men i mange situationer ved du ikke alt – f.eks. hvis det er første gang, I udvider til et nyt marked eller lancerer et nyt produkt.  Her har du i sagens natur ikke et dækkende billede af, hvad det vil betyde for virksomheden. Hvad bliver omsætningen, hvor stor er efterspørgslen, vil det nye produkt tage markedsandele fra et eksisterende etc.? I sådanne situationer skal der andre værktøjer til at klarlægge muligheder og risici, så virksomheden kan træffe det bedst mulige valg – eller i det mindste, træffe valget på et så oplyst grundlag som muligt.

Strategi

Match dit beslutningsværktøj til den aktuelle beslutning.

Og det er det, dette værktøj kan. Det hjælper dig med at finde ud af, hvornår du bør anvende hvilken type værktøj. På baggrund af tre spørgsmål identificerer du, hvilken af 7 kategorier den beslutning I overvejer, tilhører og hvilke værktøjer I kan anvende, der kan reducere usikkerheden omkring beslutningen.

Værktøjet har vi fra et HBR Toolkit som meget rammende hedder: Deciding how to decide (2013) af Hugh Courtney, Dan Lovallo og Carmina Clarke. Dette er blot en kort beskrivelse, hvis du vil gå mere i dybden, vil jeg anbefale dig at læse hele hbr-artiklen.

Modellen består af tre spørgsmål:

 • Er hele årsagssammenhængen kendt? Dvs. ved du, hvad der skal til, før beslutningen bliver en succes?
 • Er beslutningens resultater kendte? I hvor høj grad kan du forudsige de mulige resultater?
 • Skal jeg samle mere viden? Hvor centraliseret er den relevante information (dvs. i eller udenfor organisationen)?

For at besvare disse spørgsmål opstiller forfatterne en række hjælpespørgmål du kan overveje, for at få et klarere billede af beslutningens diagnose. Dem gennemgår vi herunder:

Er hele årsagssammenhængen kendt?

Styrken af den viden I har om årsagssammenhænge mellem kritiske og økonomiske vilkår, det forfatterne kalder jeres kausale model, er afgørende for, hvor gode beslutninger I træffer. En måde at teste styrken af jeres kausale model at overveje, om du med stor sikkerhed kan formulere en række ”hvis-så” udsagn om beslutningen. Et eksempel fra teksten: ”Hvis vores foreslåede nye processteknologi sænker omkostninger med X % og vi er i stand til at opnå Y % af markedsandelene, så bør vi investere i denne teknologi.

Desuden bør du overveje, om du kan beskrive en økonomisk model, hvori du kan indsætte forskellige antagelser. F.eks. hvor meget teknologien sænker udgifterne og hvor stor en del af markedsandelene du kan opnå.

Som forfatterne siger, så gælder det for langt størstedelen af strategiske beslutninger, at der ikke findes en specifik kausal model. I nogle tilfælde vil du være i stand til at give et nogenlunde tydeligt overblik over kritiske risikofaktorer og i andre kan man være helt i tvivl om, hvilken ramme situationen skal indsættes i.

Overvej:

 • Forstår du, hvilken kombination af kritiske faktorer der vil være afgørende, for om din beslutning fører til succes eller ej?
 • Ved du, hvilke mål I skal nå, før det bliver en succes?
 • Har du en præcis forståelse af – nærmest en opskrift på – hvordan I opnår succes?

Er beslutningens resultater kendte?

Nogle gange er det muligt at forudsige et resultat med rimelig sikkerhed, f.eks. når virksomheden har truffet lignende beslutninger mange gange før. Andre gange kan man forudsige en række af resultater. Ved stor usikkerhed er det ofte sådan, at ledere ikke kan beskrive, hvilke resultater en beslutning kan føre med sig.

Overvej:

 • Kan du definere en vifte af resultater, der potentielt kan blive resultatet af jeres beslutning
 • Kan du måle/bedømme sandsynligheden for hvert resultat?

Skal jeg samle mere viden?

Ved at svare på nedenstående spørgsmål kan du få overblik over, hvilken type information du har brug for, og ikke mindst hvilke værktøjer du med størst resultat kan bruge.

Overvej:

 • Er den information du har brug for centraliseret eller de-centraliseret? Dvs. er den tilgængelig i organisationen eller skal i udenfor?
 • Hvis de-centraliseret: Har du adgang til de eksperter, der har den viden, du har brug for?
 • Er det muligt og giver det mening at bruge crowdsourcing til at indsamle dele af denne viden?
 • Er det muligt at indsamle viden fra crowd’en uden af frigive fortrolige oplysninger?

Med denne viden i hånden følger du informationskortet herunder for at finde ud af, hvilke værktøjer der matcher din beslutning.

Få professionelle øjne på DIN udfordring
Book en gratis session
Vores eksperter inden for strategi, bæredygtighed og innovation står klar til at sparre med dig om dine ideer og udfordringer.
Kontakt uforpligtende én af vores konsulenter
Book en gratis time her

Relaterede artikler

mt-hoejgaard-produktivitet-i-byggebranchen_cover
MT Højgaard: Menneskerne bag maskinerne
cover_new-ways-of-working
New ways of working 
market-mapping
Market mapping
5-x-hvorfor-find-hurtigt-frem-til-problemets-egentlige-aarsag_cover
5 x Hvorfor: Find hurtigt frem til problemets egentlige årsag

Få et gratis tjek

Udfyld formularen for at booke en 30-60 minutters session. 

Vi vil svarer inden for 24 timer

book et foredrag

Kontakt os i dag og hør om dine muligheder

Tusind Tak

Vi har modtaget din henvendelse og vender tilbage hurtigst muligt