Forretningsudvikling/innovation/Iværksætteri

MT Højgaard: Menneskerne bag maskinerne

7. februar 2013

–    Om optimering af produktivitet i byggebranchen

Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet på byggepladserne gennem flere år har været stillestående. En undersøgelse udarbejdet af civilingeniører med speciale i byggeledelse ved Aalborg Universitet, Instituttet for Produktion (LINK) viser, at kun 30 % af tiden på et elementbyggeri udnyttes til produktivitet. Det er påfaldende lidt, når man ser det sort på hvidt. Og hvad med de sidste 70 %? De må kunne udnyttes bedre.

Lederindsigt.dk har fremlagt undersøgelsens resultater for MT Højgaard for at komme lidt dybere ned i problematikken og få kastet lys over de tiltag, som kan optimere produktiviteten. Proceskonsulent Kristine Ann Barnes fortæller her, hvordan de hos MT Højgaard arbejder fokuseret med at optimere produktiviteten og styre arbejdsflowet på en byggeplads for at minimere spildtid. Det gør de vha. planlægning med cyklogrammer og typebaserede byggelederteams. Det er effektive metoder, som også kan overføres til andre brancher.

Tema: optimering af produktivitet
Af: Louise Lundgreen

Forretningsudvikling/innovation/Iværksætteri

MT Højgaard er en af Nordens førende bygge- og anlægsvirksomheder. Virksomheden samarbejder med kunder overalt i Danmark og flere steder i udlandet. De løser alt fra de mindste bygge- og anlægsopgaver til meget store og komplekse bygningsværker, infrastrukturprojekter og installation af offshore-fundamenter til havvindmøller.

”Jagten på spild”

Udgangspunktet for undersøgelsen med titlen ”Jagten på spild”, som viser, at kun 30 % af arbejdstiden bruges til produktion, er den stagnerende produktivitetsudvikling i den danske byggebranche siden 1970´erne. Undersøgelsen fokuserer på produktivitetsforbedring ved reduktion af spild. Formålet er primært at klarlægge fordeling af arbejdstiden på en elementmontage, men også at belyse det spild, der er forbundet med montagearbejdet. Spildbegrebet er i denne sammenhæng defineret ud fra LEAN produktion. Spild er den tid, der ikke tilfører produktet, dvs. byggeriet, nogen værdi.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af to målemetoder; et frekvensstudie og måling af en arbejdscyklus, som er inddelt i syv kategorier. Som det ses af figuren her under produceres/monteres der i 30 % af den anvendte tid. 30 % af tiden anvendes til montage (produktion), 31 % anvendes til at tale om, hvordan det f.eks. skal monteres i hvilken rækkefølge, og så skal der klargøres, før man kan gå i gang med selve produktionen. Det er de sidste 39 % af tiden, hvor der er ren ventetid eller tid, hvor medarbejderne er borte, som MT Højgaard gerne vil gøre noget mere ved.

Spild: gå, borte, vente: 39%
Forberedelse: klargøring, samtale, transport: 31%
Produktion: produktion / montage: 30%

Et langt bedre overblik over processen

Hos MT Højgaard kender man undersøgelsen godt, og det er kendt, at LEAN produktion er en effektiv metode, der øger produktiviteten.  Hos MT Højgaard bruger man arealbaseret planlægning også kaldet cyklogramplanlægning, som ifølge Kristine Ann Barnes giver et langt bedre overblik over byggeprocessen.

Planlægning med cyklogrammer. Line-of-balance eller Location Based Scheduling, som det hedder på engelsk.

-Det er et værktøj, som vi bruger til at skabe mere LEAN på byggepladserne. Vi oplever et jævnt flow i byggeprocessen, når vi planlægger med cyklogrammer, og metoden adskiller sig ved at være arealbaseret. Dvs. at vi har alle lokationerne med, så vi kan se hvor alle håndværkerne befinder sig på hele byggepladsen og hvilke opgaver, de løser på givne tidspunkter. Det er dette overblik, der gør at vi minimerer vores spildtid. Der er nemlig ikke nogen, der bliver sendt ud på pladsen for at passe sig selv. Vi ved altid, hvilke opgaver medarbejderne udfører hvor. De har selv været med til at tidsestimere fra lokation til lokation, så derfor undgår vi huller i tidsplanen.

“Cyklogramplanlægning er ikke en nyhed i byggeriet, men metoden har ikke været benyttet i mange år. Empire State Building blev bygget ud fra denne metode i 1930. Ifølge Lean Construction DK er flere og flere begyndt at arbejde med metoderne igen, blandt andet fordi cyklogramplanlægning er blevet lettet af forskellige software-løsninger.

– Softwaren giver mulighed for en god og detaljeret planlægning, og vores tidligere system var ikke sat op til at arbejde med lokationer, så det har lettet arbejdet væsentligt, efter vi har skiftet til cyklogramplanlægning. Lokationerne navngives efter områderne (arealerne) i byggeriet. Areal A i et lejlighedskompleks er 1. th. Areal B er 2. th. osv. På den måde kan vi hele tiden se, hvor håndværkerne arbejder, og hvornår de er færdige, understreger Kristine Ann Barnes.

Program til cyklogramplanlægning kan downloades her gratis i 30 dage http://www.vicosoftware.com

En effektiv byggeproces med TrimByg

Ifølge Kristine Ann Barnes er cyklogramplanlægningen ikke den eneste tilgang, de anvender, når de vil opnå et godt arbejdsflow. Overordnet har de kapslet de forskellige tilgange ind i konceptet TrimByg.

-Målet med TrimByg er at skabe den mest effektive byggeproces. Et byggeri er en stor logistikopgave, og vi sætter derfor fokus på at trimme byggeriets foranderlige og komplicerede processer ved at operere med en rullende planlægning. Med cyklogrammerne kan vi registrere afvigelser, når de opstår, og vi iværksætter med det samme nødvendige initiativer og følger op på dem. På den måde sikrer vi, som sagt, at produktionen holder en jævn rytme.

Håndværkerne er med i planlægningen

MT Højgaard inddrager de ansvarlige håndværkere i planlægningen, da de som regel er de bedste til at lægge rækkefølgen i processen frem for entrepriselederen, som ikke altid har den samme berøring med arbejdet.

-Vi sætter os sammen med de involverede parter, og alle aktiviteterne sættes op, og vi fastlægger, hvad der skal ske i hvilken rækkefølge. Vi forsøger at lægge det ind i cyklogrammet med det samme – både hvilke aktiviteter, der er tale om, og hvor lang tid de tager. Hvis vi så kan se, at der er huller og rytmen vil blive brudt, finder vi ud af, om der skal sættes flere håndværkere på, om vi skal stramme op rent tidsmæssigt, eller om vi skal ændre rækkefølgen på opgaverne. Involveringen gør også medarbejderne mere engagerede i processen, siger Kristine Ann Barnes.

Det gode flow er alfa og omega, for at byggeriet skrider frem mest optimalt, og det gode flow skabes også ved, at det er de samme håndværkere, der arbejder på projektet.

-Hvis der er for mange længerevarende ophold i en håndværkers arbejde, vil han typisk af sin mester blive sendt til et andet byggeprojekt. Vi risikerer derfor, at vigtig viden går tabt, da det oftest ikke er den samme mand, der kommer tilbage til opgaven, når den er klar til at blive genoptaget. Vi lægger derfor stor vægt på de menneskelige kvaliteter i vores byggerier, fastslår Kristine Ann Barnes.

Mennesker og kommunikation i centrum

For at skabe overblik over hele produktionsprocessen sætter MT Højgaard mennesker og kommunikation i centrum. Et byggeprojekt involverer mange mennesker, der skal kommunikere om alt lige fra ressourcer, aktiviteter, logistik på byggepladsen og vejret for at sikre, at alle har den nødvendige information, så bygherrens forventninger opfyldes. Det er en omfattende opgave, som ifølge Kristine Ann Barnes kun kan løses med et effektivt byggelederteam.

-Vi har hidtil sammensat vores byggelederteams ud fra Belbins ni forskellige typer, så vi sikrer, at teamet opnår den bedste arbejdsproces, og at byggeprocessen skrider frem optimalt. Der skal bl.a. være en opstarter, der sætter tingene i gang. En analytiker, der ser på tegninger og laver beregningerne. En afslutter skal få projektet tilbage på sporet. Det er super vigtigt, at teamet udnytter de forskellige evner, de har, og at alle kompetencer sættes i spil. De skal være kloge sammen – ikke hver især, og de skal kende vigtigheden i deres forskellige roller.

Typerne sikrer også, at der kommunikeres optimalt mellem parterne. Og når kommunikationen fungerer godt, fungerer teamet også godt. Når teamet fungerer, optimeres byggeprocessen.

Det gode arbejdsmiljø bidrager til produktiviteten

Et godt arbejdsmiljø har også stor betydning for evnen til at forøge produktiviteten. Det oplever de hos MT Højgaard, og de arbejder løbende med at forbedre arbejdsmiljøet ved hele tiden at have fokus på mennesket bag maskinerne.

-Vi stræber efter at lave en fælles kantine for alle medarbejderne på byggepladsen, så vi undgår, at folk ”gemmer” sig i hver deres skurvogn. Det styrker nemlig arbejdsprocessen, når man mødes, og det styrker også sammenholdet og forståelsen for hinandens arbejde. Den enkelte kan også bedre se sig selv i flowet, når han ser sig selv i sammenhængen med alle de andre medarbejdere, som han ikke ser i det daglige arbejde. Det er egentlig ret enkelt, men meget vigtigt, når man har med så store byggerier at gøre og beskæftiger så mange forskellige mennesker, fortæller Kristine Ann Barnes.

Mange brancher kan benytte cyklogram

Kristine Ann Barnes har 24 års erfaring med planlægning af bygge-processer, og hun ser paralleller til andre brancher.

-Når vi kun ser på cyklogrammerne, så er det generelt et fantastisk planlægningsværktøj, som jeg ser sagtens kan bruges eksempelvis til planlægning af et hvert arrangement eller en stor event. Det holder styr på hvem, der er hvor hvornår og hvilke opgaver arrangementet består af. Man kan dermed hele tiden følge med i, hvor folk er, og hvilke opgaver de løser, og man har samtidig mulighed for at holde overblik over de opgaver, der ligger i fremtiden.

-Typebestemmelse af medarbejdere bruges bredt i både rekruttering og sammensætning af teams, men jeg kan varmt anbefale at gøre medlemmerne i et team mere opmærksom på den rolle de har, og dermed sikre at alle kompetencer sættes i spil. Teams fungerer bare bedre, når der er en klar rollefordeling, afslutter Kristine Ann Barnes.

TrimByg-konceptet

TrimByg er et procesledelseskoncept, der giver mindre spild, større effektivitet og øget værdi. Gennem fem trin søger MT Højgaard at skabe den mest effektive byggeproces for alle involverede parter.

Organisering – der fordrer samarbejde
De definerer rollefordelingen på byggepladsen tidligt i processen og sikrer en klar ansvars- og opgavefordeling mellem de centrale aktører. Og så indfører de en central procesledelse.

Planlægning – der sætter fokus på forudsætningerne
De sætter fokus på forudsætningerne og forbereder aktiviteterne grundigt ved byggesagens start. På byggepladsen arbejder de efterfølgende med en kort planlægningshorisont for at øge forudsigeligheden og sikre sunde aktiviteter.

Koordinering – sikrer bedst mulige arbejdsbetingelser
Procesledelsen understøtter samarbejdet på tværs af byggepladsens aktører og sikrer en løbende tværgående koordinering af de enkelte aktiviteter. Herved skaber de et jævnt arbejdsflow på byggepladsen og sikrer det optimale resultat for projektet.

Opfølgning – så vi ikke gentager fejl
De registrerer løbende om byggeriet følger planerne, så de kan optimere processen. Hvis de identificerer, at noget går galt, finder de frem til årsagen, evaluerer hændelsen og sikrer, at fejlen ikke opstår igen.

Evaluering – med fokus på videndeling
Mellem projekterne evaluerer de samarbejdet, byggeprocessen og erfaringerne fra det enkelte projekt. Dermed sikrer de, at de gode erfaringer bringes med videre, så de ikke gentager de samme fejl i næste projekt.

 

Senest opdateret 22. september 2022

Få professionelle øjne på DIN udfordring
Book en gratis session
Vores eksperter inden for strategi, bæredygtighed og innovation står klar til at sparre med dig om dine ideer og udfordringer.
Kontakt uforpligtende én af vores konsulenter
Book en gratis time her

Relaterede artikler

licence-to-thrill_cover
Historien om Licence to THRILL
rigide-og-flexible-maal-mangler-du-motivation-eller-vedholdenhed
Fleksible og rigide mål. Er problemet motivation eller vedholdenhed?
cover_new-ways-of-working
New ways of working 
5-x-hvorfor-find-hurtigt-frem-til-problemets-egentlige-aarsag_cover
5 x Hvorfor: Find hurtigt frem til problemets egentlige årsag

Få et gratis tjek

Udfyld formularen for at booke en 30-60 minutters session. 

Vi vil svarer inden for 24 timer

book et foredrag

Kontakt os i dag og hør om dine muligheder

Tusind Tak

Vi har modtaget din henvendelse og vender tilbage hurtigst muligt