Salg & vækst

Sådan laver du en simpel risikostyringsplan

Ved at have en risikostyringsplan parat kan du forhindre små problemer i at udvikle sig til store og måske endda uoprettelige problemer. OW Bunker er et ekstremt eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis en ikke formåer at risikostyre ordentligt.

Denne model tager dig med gennem en række trin, der sikrer, at du har en gennemarbejdet plan parat – hvis nu…

Risiko er den effekt (positiv eller negativ) som en begivenhed eller en række af begivenheder har. Risiko beregnes ved at se på sandsynligheden for at hændelsen finder sted og på hvilken betydning det potentiel kunne få.

Salg & vækst

Risikostyringsplanen dækker

 • Identifikation af risikoelementer (navngivning)
 • Vurdering af sandsynlighed
 • Vurdering af konsekvens
 • Beskrivelse af håndtering eller foranstaltninger

Trin 1: Lav listen med risikoelementer

Brainstorm sammen med kolleger, medarbejdere, interessenter, sælgere, forhandlere og andre der kan have input til, hvor der kan opstå problemer med integrationen af dit projekt.

Nedskriv mulige risici, f.eks. på Post-its. Vær så konkret som muligt. “Projektforsinkelse” er for generelt, skriv i stedet “Projektet forsinkes 14 dage”.

Skriv alt ned. Også de totalt urealistiske ting og de ting, der aldrig kommer til at ske. Det er nemlig vigtigt at lade alle være kreative, for at I får så mange ting som muligt med. Dem fjerner I senere fra listen.

Eliminer irrelevante risikoelementer

Atomkrig, verdensomspændende pestepidemier eller dræberasteroider er alle ting, der vil påvirke dit projekt. Men der er altså ikke noget, du kan planlægge eller gøre, der vil mindske betydningen eller chance for at det sker. Så fjern den slags fra din liste.

Trin 2: Bestem sandsynlighed og konsekvens

Nu skal du til at vurdere de enkelte identificerede risikoelementer. Her er det vigtigt, at du både ser på, hvor stor sandsynlighed der er, for, at en ting finder sted og på hvor stor konsekvensen vil være, hvis det reelt sker.

Brug høj, middel og lav som kategorisering af dine risikoelementer.

Stil disse to spørgsmål til hvert risikoelement:

 • Er der høj, middel eller lav sandsynlighed for at risiko XX finder sted.
 • Indtræffer risiko XX, vil konsekvensen for virksomheden så være høj, middel eller lav?

Når alle risikoelementer er vurderet både i forhold til sandsynlighed og konsekvens plottes resultaterne ind i nedenstående skema.

For at give det hurtigste overblik anbefales det, at du anvender høj, middel og lav til at kategorisere risikoelementerne, men har du absolut brug for at anvende tal, kan du bruge en skala fra 0.00 til 1.00 hvor:

Lav = 0.01-0.33
Middel = 0.34 – 0.66
Høj= 0.67 – 1.00

Hvis enten sandsynlighed eller konsekvens er lig med nul, er der ingen grund til at have det med på listen.

Trin 3: Find ud af, hvad du kan gøre for at mindske risikoen

Gennemgå din liste med risici og formuler til hver, en handling der kan mindske sandsynligheden for at det sker og/eller mindske konsekvensen hvis den sker. Du arbejder sikkert under begrænserede ressourcer, så gennemgå de mest sandsynlige og mest betydningsfulde først. I skemaet er disse markeret med rødt.

VIGTIGE BEGREBER

 1. Risikoelement: Et problem der potentielt kan påvirke succesen af dit projekt.
 2. Sandsynlighed: Den vurderede sandsynlighed for at et risikoelement indtræffer.
 3. Konsekvens: Den vurderede konsekvens for projekt/virksomhed hvis et risikoelement indtræffer.
 4. Håndteringer: Hvad gør I, hvis risikoen bliver virkelig?
 5. Foranstaltninger: Hvordan kan i forhindre, at risikoen bliver virkelig?

Herefter kan du vurdere, hvor stor forskel dine foranstaltninger har i forhold til at bedre risikoens konsekvens og sandsynlighed. (Her giver det mening at have brugt tal til at kategorisere risici efter). Find et gennemsnit.

Trin 4: Revider løbende jeres risikovurdering, foranstaltninger og håndteringer

Herefter handler det om, at du holder øje med dine risici og jævnligt, gerne en gang om ugen, vender tilbage til jeres liste og ser på, om nogle parametre har ændret sig.

Nogle er måske blevet mere eller mindre sandsynlige eller også I ved måske nu, at konsekvensen af en risiko vil blive betydelig større end tidligere antaget. Tag dette med i jeres overvejelser og udarbejd nye foranstaltninger, hvis nødvendigt.

Relaterede emner

kundefastholdelse-10-strategier-du-kan-implementere-nu_cover (1)
Kundefastholdelse: 10 strategier du kan implementere nu 
skab-jeres-eget-digitale-oekosystem-for-information-netvaerk-og-salg_cover
Skab jeres eget digitale økosystem for information, netværk og salg
tips-til-kold-canvas_cover
Tips til dig, der skal i gang med kold kanvas
skab-jeres-eget-digitale-oekosystem-for-information-netvaerk-og-salg_cover
Skab jeres eget digitale økosystem for information, netværk og salg

Få et gratis tjek

Udfyld formularen for at booke en 30-60 minutters session. 

Vi vil svarer inden for 24 timer

book et foredrag

Kontakt os i dag og hør om dine muligheder

Tusind Tak

Vi har modtaget din henvendelse og vender tilbage hurtigst muligt