Strategi

Vælg din strategi: De 5 vigtigste spørgsmål, en strateg skal stille sig selv

Når vejen mod en brugbar og sammenhængende strategi kan synes lang og bugtet, er det fordi den er lang og bugtet. Det virker som et uoverskueligt projekt og mange ledere ved ikke, hvor de skal starte. Men i grunden er det simpelt. For at lægge en brugbar strategi skal du svare på fem spørgsmål. Hverken mere eller mindre.

De fem spørgsmål er:

 • Hvad er jeres ambitionsniveau?
 • Hvad er jeres forretningsmodel til at indfri disse ambitioner?
 • Hvad gør jeres virksomhed speciel?
 • Hvordan vil I implementere strategien?
 • Hvorfor er dette en god strategi?

Desværre er det at besvare spørgsmålene ikke helt så simpelt, som det ser ud. Strategiudvikling er langt fra en lineær proces, så forvent tilbageløb, fejl, rettelser og konstant udvikling. Hvis du ikke oplever det, så gør du det sandsynligvis forkert.

På baggrund af Lars Bo Hansens bog ”Strategi der virker” (2013) har vi udarbejdet denne guide, der hjælper dig med at svare på strategens fem vigtigste spørgsmål.

Strategi

Første trin: Hvad er jeres ambitionsniveau?

For at kunne besvare spørgsmålet, skal du overveje virksomhedens ambitionsniveau – på den lange bane. Og beslutte, hvornår et mål er ”godt” eller anvendeligt i forhold til din organisation. Dvs. at du skal opstille nogle kriterier, du senere kan måle dine potentielle strategier op imod. Gode ambitioner definerer klart, hvornår I har vundet som virksomhed.

Ambitionsniveau
Overvej i forhold til din virksomhed, konkurrenter, kompetencer og viden, hvilke kriterier din virksomhed kan måles på, som giver mening. Er I f.eks. i en branche hvor størrelse belønnes, vil dominans på markedet være et fornuftigt parameter. Måske giver det mening, at virksomheden spreder sig geografisk, så kan dette være et parameter I fremover skal måle jeres strategiers ”anvendelighed” imod.

Konkrete målsætninger
Når parametrene er bestemt, skal I beslutte, hvad ambitionerne konkret skal være. Hvis jeres ambitioner er inden for omsætning, skal I sætte en konkret målsætning for, hvad omsætningen skal være, eller hvor meget den skal vokse.

Andet trin: Hvad er jeres forretningsmodel til at indfri disse ambitioner?

Nu skal du til at vælge, hvilke konkrete produkter, ydelser, kunder, kanaler, markeder, funktioner, processer etc. der skal anvendes for at nå de ambitioner, I opstillede i forrige trin.

Måske har I identificeret nye segmenter, kunder der kan købe mere eller produkter der kan udvikles? På dette trin skal du vurdere, hvilke af disse muligheder (om nogle) I vil forfølge.

 1. Opstil nogle kriterier for, hvornår én strategi er bedre end en anden. Vurder f.eks. i forhold til vækst, indtjening, enkelhed, accept i organisationen, aggressiv eller forsigtig. Vælg max. fem sådanne kriterier. Og sørg for at de valgte defineres, så alle er enige om, hvad I mener med f.eks. en aggressiv eller en forsigtig strategi.
 2. Opstil alle de muligheder, I kan komme i tanke om og vurder dem i forhold til de ovenstående kriterier.

Overvej i forhold til alle strategier, hvilke produkter, kunder, kanaler, markeder, funktioner og processer der indgår. Hvordan ser hver kombination af disse ud, i forhold til hver strategi?

TRE GRUNDLÆGGENDE STRATEGITYPER

 • Vækst. Gennem udvidelse af egne salgskanaler, nye markeder, markeder der ligger tæt på ens nuværende eller gå ind i et helt nyt forretningsområde.
 • Tilbagetrækning. Gennem frasalg eller fusion.
 • Stabilitet. Holde en strategisk pause for at give virksomheden ro eller fortsætte efter den eksisterende strategi.

Tredje trin: Hvad gør jeres virksomhed speciel?

Nu skal I beslutte, hvordan I vil differentiere jer fra jeres konkurrenter. Det vil altså sige, at I skal udvælge nogle parametre, hvor jeres virksomhed vil gøre tingene på en anden måde end konkurrenterne og klart og tydeligt fortælle, hvorfor kunden skal vælge jer.

Husk at udvælge nogle parametre som har værdi for jeres kunder. Hvis ISO certificering ikke interesserer dine kunder, så er det ikke værd at efterstræbe (i hvert fald ikke som differentieringsparameter).

I kan f.eks. differentiere jer på:

 • Position i industrien: placering i værdikæden
 • Netværk og alliancer: Kender alle i branchen og netværk
 • Brand eller varemærke
 • Kunderelationer: yde en fair behandling
 • Status: Troværdighed gennem høj status.
 • Pris
 • Geografisk spredning; lokal/global/national
 • Størrelse: stor/lille
 • Salgskanaler og placering: f.eks. webshop eller mange opsøgende sælgere
 • Viden
 • Standard
 • Kundernes opfattelse
 • Service: Excellent kundeservice
 • Kvalitet
 • Hastighed
 • Sortiment

 

Dine differentieringsparametre skal være:

– Unikke
– Svære at kopiere
– Forudsætte stor og vedholdende indsats
– Afhængige af kundernes kriterier
– Skabe og levere værdi
– Bygge på evner I har eller kan få
– Tage udgangspunkt i ambitioner og omfang.

Fjerde trin: Hvordan vil I implementere strategien?

Ifølge Lars Bo Hansen afhænger implementeringen af en strategi af ”hvor godt strategien meldes ud og kommunikeres – både før under og efter udviklingsprocessen” (Lars Bo Hansen, Strategi der virker (2013)). Danske arbejdspladser er karakteriseret ved at medarbejderne snarere arbejder for virksomheden end for topledelsen kombineret med en sund skepsis i forhold til ledelse og autoriteter. Derfor skal I tidligt i strategiudviklingen inddrage virksomhedens mellemledere. Lars Bo Hansen anbefaler at man anvender et ”forandringskort” til både at planlægge og visualisere implementeringen.

Et forandringskort er en slags landkort over forandringen, der på en enkelt side visuelt formidler, hvilke tiltag forandringen indeholder og i hvilken rækkefølge de optimalt implementeres.

Eksempel på forandringskort:

 

Kilde Lars Bo Hansen Strategi der virker (2013)

Del kortet med organisationen så alle får et overblik over processen og senere kan følge med i hvor godt (eller dårligt) planen følges. På den måde kan kortet fungere som en aftale mellem ledelse og hovedinteressenter, der forpligter og samtidig fremmer dialogen om strategien. Sørg for ikke at skrive alle tiltag ind i kortet, men prioriter stramt, så kortet ”blot” viser netop nok til at strategiens implementeringsforløb bliver tydeligt.

Femte trin: Hvorfor er dette en god strategi?

Nu skulle du gerne stå med en veldefineret ambition (spørgsmål 1), en håndfuld eller flere muligheder for omfang (spørgsmål 2) og ditto differentatorer (spørgsmål 3?) samt et overblik over hvordan strategien skal implementeres (spørgsmål 4). Næste trin handler om at sikre, at den strategi I vælger at gå videre med, hænger sammen med virksomhedens udgangspunkt i forhold til f.eks. kunder, kultur og konkurrenter.

Til at vurdere om den valgte strategi er god – om den hænger –  sammen foreslår Lars Bo Hansen at I overvejer den i forhold til følgende fem emner:

 1. Er strategien mulig?
  1. Bygger strategien på de styrker I identificerede? Udnyttes mulighederne? Og håndteres trusler og svagheder?
  2. Er de strategiske konsekvenser tydelige for alle?
  3. Hvad vil konkurrenter, kunder, leverandører og andre interessenter gøre?
 2. Er strategien attraktiv?
  1. Motiveres medarbejdere og ledelse af strategien?
  2. Er bestyrelsen tilfreds? Er ejerne og aktionærerne?
  3. Medfører strategien nye muligheder for medarbejdere og ledelse?
  4. Besvarer strategien konkret og præcist, hvor eventuel ny vækst skal komme fra?
 3. Er strategien acceptabel?
  1. Er konkurrenternes modtræk vurderet?
  2. Hvad vil kunder og partnere sige?
 4. Er strategien relevant?
  1. Besvares de fem strategiske spørgsmål?
  2. Besvares de rejste faktorer fra SWOT analysen?
  3. Vil strategien påvirke alle niveauer i virksomheden?
 5. Er strategien specifik?
  1. Er strategien specifik nok? Er der sparet på båltalerne?

Kilde: Lars Bo Hansen Strategi der virker (2013)

 

Vurderingen af strategiens logik er vanskelig og vil altid være en meget abstrakt og spekulativ proces. Men ikke desto mindre en vigtig proces. Tving derfor jer selv til at diskutere, om der er sammenhæng mellem de forskellige elementer.

Husk: En god strategi kan ikke trækkes i en automat. Den kræver et grundigt forarbejde. Inden du går i gang med ovenstående fire spørgsmål, er det f.eks. vigtigt, at du kender din virksomheds stærke og svage sider, jeres kulturinterne og eksterne interessenter, strategiske kompetencer, og forstår at kommunikere effektivt om strategien til din virksomhed.

Kilde: Lars Bo Hansen: Strategi der virker (2013)

Få professionelle øjne på DIN udfordring
Book en gratis session
Vores eksperter inden for strategi, bæredygtighed og innovation står klar til at sparre med dig om dine ideer og udfordringer.
Kontakt uforpligtende én af vores konsulenter
Book en gratis time her

Relaterede emner

porters_five_forces-1
Michael Porters Five Forces
saadan-laegger-du-en-strategi-fem-essentielle-faser_cover
Sådan lægger du en strategi. Fem essentielle faser 
pest-analysen_cover
PEST analysen
hvordan-du-traeffer-din-beslutning-er-lige-saa-vigtigt-som-hvad-du-beslutter_cover
Hvordan du træffer din beslutning, er lige så vigtigt, som hvad du beslutter

Få et gratis tjek

Udfyld formularen for at booke en 30-60 minutters session. 

Vi vil svarer inden for 24 timer

book et foredrag

Kontakt os i dag og hør om dine muligheder

Tusind Tak

Vi har modtaget din henvendelse og vender tilbage hurtigst muligt