HR og personlig udvikling

Udvikling af lederskab

Lederen skal rette sit fokus mod lederskabet og lære at udøve det. En tommelfingerregel siger, at ledelse er; at gøre ting rigtigt, mens lederskab er; at gøre de rigtige ting. Lederskabet er vigtigt for, at du som leder kan skabe de gode resultater gennem dine medarbejdere.

Glæde og succes hænger uløseligt sammen

Vi er bedst, når vi er glade (2013), er titlen på en ny bog om ledelse, som sætter fokus på glæde som en enorm uudnyttet ressource ude i virksomhederne. I bogen beskriver forfatteren Michael Kamber, på baggrund af egne leder- og livserfaringer, hvordan personer og organisationer forbedrer performance og konkurrenceevne gennem glæde.

Kan du leve med manglende jobsikkerhed?

Vi sætter i dette tema fokus på, hvordan du kan lære at få kontrol over usikkerheden i jobbet, så du kan være glad for dit arbejde og undgå stress pga. bekymringer. Er du leder af en virksomhed med udsatte medarbejdere, kan du lære dem at bruge metoderne, så de finder ro i usikkerheden.

Mobning på arbejdspladsen

Mobning er et tabu, og derfor har mange ledere berøringsangst, når det kommer til at kunne håndtere tilfældene. Lederindsigt har talt med Eva Gemzøe Mikkelsen, ph.d. og erhvervspsykolog ved CRECEA A/S om, hvordan du som leder kan tage hånd om mobning, og hvordan du effektivt kan forebygge det. Det er der nemlig god økonomi i.

Styrk dine medarbejdere med yoga

Spændinger i nakke og skuldre, problemer med ryggen og stress er de primære årsager til sygemeldinger i de danske virksomheder. Men hvordan kommer man problemerne til livs, når de fleste tilbringer det meste af arbejdsdagen foran en computerskærm? Kontor-Yoga giver et godt bud på enkle løsninger.

Hvor effektiv er du og dine medarbejdere?

Hvis du er en af dem, der efterlyser mere tid, så skal du læse med her. Det handler nemlig om personlig effektivitet, og hvordan du og dine medarbejdere kan lære at prioritere jeres arbejdsopgaver bedre og dermed får frigjort værdifuld tid.

Stresshåndtering

Det er nødvendigt med en effektiv stressforebyggelse i enhver virksomhed, og gør du som leder en daglig indsats, er I godt på vej til en stressfri hverdag.

Stress: medarbejder og organisation

Selvom det psykiske arbejdsmiljø har været på dagsordenen i mere end 30 år, er det stadig vanskeligt at finde ud af, hvordan vi skaber et ”sikkert og sundt arbejdsmiljø”. Læs de gode råd, til hvad du, som leder, kan gøre.

Personaleledelse

Talrige undersøgelser viser, at der er en direkte sammenhæng mellem god ledelse og gode resultater. Det er også tydeligt, at det, der gør den væsentligste forskel for medarbejderes trivsel og syn på virksomheden, er relationen til deres nærmeste leder.

Forandringer spørger ikke om lov de kommer bare®

Hvordan håndterer din hjerne egentlig forandringer? Erhvervspsykolog Helen Eriksen deler sin viden og fortæller, hvordan du kan dyrke innovation, nytænkning og vækst.