Ledelse og organisation

Karismatisk forandringsledelse

Af Jesper Koch

Det karismatiske lederskab bliver ofte misforstået. Det skyldes, at mange stadig betragter karisma, som et udtryk for en medfødt personlighed. Enten har du det, eller også har du det ikke. Forskning viser imidlertid, at karisma langt hen af vejen er en færdighed, der kan trænes og forfines på lige fod med andre færdigheder.

Karisma = troværdighed og autenticitet

Troværdighed og autenticitet betragtes ofte som modsætninger til karisma, men det er det tværtimod. Autenticitet er nemlig en forudsætning for, at lederen kan udvikle og anvende en positiv form for karismatisk lederskab. Det karismatiske lederskab er ikke styret af behovet for magt, dominans og manipulation, men af ønsket om at skabe gode bæredygtige resultater som er for organisationens bedste. Den karismatiske leder er troværdig, fordi han er fagligt dygtig, og fordi han er særligt sensitiv overfor at forstå de særlige organisatoriske, forretningsmæssige og markedsmæssige udfordringer/muligheder, der byder sig i virksomheden.  

En karismatisk leder er autentisk, fordi han brænder, for det han gør, og derfor udstråler en energi, der virker smittende og inspirerende på omgivelserne. Det er denne særlige kobling mellem karisma, troværdighed og autenticitet, der gør den karismatiske leder succesfuld.