Strategi og forretningsudvikling

LEGO Serious Play

- Et sprog, en problemløsende metode og et kommunikationsværktøj


Billede: Kenny Louie from Vancouver, Canada (CC BY 2.0), via Wikimedia Commons

Værdierne i LEGO Serious Play omfatter en tro på potentialet i mennesker, og også en tro på, at alle i en virksomhed kan bidrage til diskussionen, løsninger og resultater.

Når du som leder skal arbejde med komplekse forretningsmæssige problemstillinger som udvikling af strategiplaner, konfliktløsning, forme og udvikle teams og arbejde med turnaround og omstrukturering, så er LEGO SERIOUS PLAY en god metode at bruge.

Når disse udfordringer skal løses samler du teams af eksperter indkalder dem til møde for at arbejde med problemstillingerne, men det er ikke altid, at sådanne møder forløber, som du havde forestillet dig. Tænk på alle de møder, du har deltaget i årenes løb. Forestil dig, hvor værdifuldt det ville være for organisationen, hvis alle deltagerne, når de forlader mødelokalet, føler:

  • at deres ideer blev hørt og alles viden blev bragt i spil.

  • at alle er helt med på og trygge ved, hvad der skete på mødet.

  • at det, der blev besluttet på mødet virkelig kan udrettes og vil gøre en forskel lige nu.

  • at hver deltager føler et større engagement til at gå om bord i deres arbejde og træffe valg i overensstemmelse med, hvad der blev besluttet, fordi møderne også har skabt en social forpligtelse og øget fælles ansvarsfølelse.

Desværre, i alt for mange situationer i virkeligheden forlader medarbejderne ikke sådanne møder med en følelse af, hvad der netop blev beskrevet. For meget energi, for mange ideer og for mange muligheder går tabt med det resultat, at folk føler sig mindre motiverede, ikke er involverede, og ikke taget alvorligt.

LEGO Serious Play tager hul på netop denne udfordring. Det er et sprog, kommunikationsværktøj og en problemløsende metode, der er baseret på den overbevisning, at alle kan bidrage til diskussionen, beslutningerne, og ikke mindst til resultatet.

Se, hvordan du kommer i gang med at bruge LEGO Serious Play

Beskrivelse af værktøjet