Værktøjer & skabeloner

« Forrige 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   14   15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Næste »

Sådan segmenterer du dine kunder

Kundesegmentering kan være relevant i mange forskellige sammenhænge. Når du lægger en ny strategi eller udvikler nye produkter, er det en stor fordel at vide hvilke kundesegmenter virksomheden henvender sig til. Og måske lige så vigtigt, hvilke I ikke gør. Nogle af de spørgsmål en kundesegmentering kan besvare er, om jeres kunder handler og tænker som tror, de gør og om deres handle- og tankemønstre ændret sig. En anden vigtig indsigt er, hvilken gruppe af kunder der giver størst omsætning og indtjening. Og om der evt. er uudnyttet potentiale.

Balanced scorecard: Fem principper der sætter fokus på bundlinjen

I denne artikel gennemgår vi de fem ting, de fleste virksomheder kæmper med, når de skal udvikle og designe deres balanced scorecards og fem principper, du kan anvende for at undgå, du bliver det næste offer.

Start din virksomhed med success

Det behøver ikke være så kompliceret at bygge en virksomhed op og få succes, som et utal af bøger om emnet lægger op til. Det kan gøres ud fra tre meget enkle principper, som er nemme at gå til. Sådan siger iværksætter og virksomhedsejer Trevor Blake i artiklen ”The Holy Trinity Of Startup Success: Purpose, Culture, Reward”.

SMART

De bedste mål er SMART'e. Målene skal være: Specific, Measurable, Agreed upon, Realistic og Time-based.

Skab en fælles retning med mission, vision og værdier

Du har sikkert også på et tidspunkt fået at vide, at det er vigtigt, I har styr på mission, vision og værdier. I denne artikel forklarer vi forskellen på de tre begreber og går i dybden med, hvorfor man skal arbejde med virksomhedens mission, vision og værdier.

LEAN thinking

Grundtanken bag Lean er, at du kun laver det, dine kunder vil betale for. Alt hvad I ellers foretager jer i din organisation, betragtes som spild og skal derfor elimineres eller minimeres. Identificer hvilke aktiviteter der skaber værdi, effektiviser disse processer og fokuser på at trimme aktiviteter og processer.

KPI: Uden et mål kan du ikke score

Som leder er det din opgave at have styr på det store billede. Du skal tydeliggøre virksomhedens vision og mission og vide, i hvilken retning virksomheden skal bevæge sig. Heldigvis findes der hjælp, for det er det, målstyring og KPI rapportering hjælper dig med.

TOWS

TOWS-matricen (Threats, Opportunities, Weaknesses, Strenghts) er en overbygning på SWOT-modellen, og kan bruges til at finde virksomhedens strategiske udviklingsmuligheder. Overbygningen består i, at TOWS-matricen kombinerer SWOT-modellens faktorer på en ny og mere struktureret måde for at identificere strategiske tiltag og indsatsområder, som virksomheden kan handle på.

Partnerskabsaftale

Partnerskaber rejser spørgsmål vedrørende ejerskab, varighed og opsigelse af forholdet, teknologioverførsel, konkurrence, opdeling af overskud og omkostninger, og mange andre juridiske forretningsspørgsmål. Det anbefales derfor, at partnere laver en partnerskabsaftale, hvor fælles mål og visioner for samarbejdet er nedskrevet.

Sådan finder du din forhandlingsstil

Der er mange forskellige måder at forhandle på. Vi vil indføre dig i forhandlingens kunst og give dig eksempler på, hvordan du kan udvikle dine forhandlingsevner ud fra din intuition og evne til at yde indflydelse på andre.
« Forrige 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   14   15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Næste »