Værktøjer & skabeloner

« Forrige 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   14   15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    Næste »

LEAN thinking

Grundtanken bag Lean er, at du kun laver det, dine kunder vil betale for. Alt hvad I ellers foretager jer i din organisation, betragtes som spild og skal derfor elimineres eller minimeres. Identificer hvilke aktiviteter der skaber værdi, effektiviser disse processer og fokuser på at trimme aktiviteter og processer.

KPI: Uden et mål kan du ikke score

Som leder er det din opgave at have styr på det store billede. Du skal tydeliggøre virksomhedens vision og mission og vide, i hvilken retning virksomheden skal bevæge sig. Heldigvis findes der hjælp, for det er det, målstyring og KPI rapportering hjælper dig med.

TOWS

TOWS-matricen (Threats, Opportunities, Weaknesses, Strenghts) er en overbygning på SWOT-modellen, og kan bruges til at finde virksomhedens strategiske udviklingsmuligheder. Overbygningen består i, at TOWS-matricen kombinerer SWOT-modellens faktorer på en ny og mere struktureret måde for at identificere strategiske tiltag og indsatsområder, som virksomheden kan handle på.

Partnerskabsaftale

Partnerskaber rejser spørgsmål vedrørende ejerskab, varighed og opsigelse af forholdet, teknologioverførsel, konkurrence, opdeling af overskud og omkostninger, og mange andre juridiske forretningsspørgsmål. Det anbefales derfor, at partnere laver en partnerskabsaftale, hvor fælles mål og visioner for samarbejdet er nedskrevet.

Sådan finder du din forhandlingsstil

Der er mange forskellige måder at forhandle på. Vi vil indføre dig i forhandlingens kunst og give dig eksempler på, hvordan du kan udvikle dine forhandlingsevner ud fra din intuition og evne til at yde indflydelse på andre.

Gamification – gør det til en leg

Hvilke mekanismer er det, der er på spil, når en chef kan få 80 % af sine medarbejdere til at dyrke motion regelmæsigt eller når bilister nedsætter farten på en bestemt strækning med 22 % pga. et enkelt tiltag? Disse overraskende resultater er opnået ved at gøre det sjovt at gøre det rigtige.

PEST analysen

Analyse af faktorerne i en virksomheds uafhængige omverden. Modellen egner sig til at fremhæve muligheder og trusler i virksomhedens eksterne forhold.

SWOT

Læs hvordan du bruger SWOT modellen eller download en skabelon til SWOT modellen i en PowerPoint.

Business Development 2.0

Beskriv og skab overblik over virksomhedens forretningsudvikling og sæt fokus på de fremadrettede aktiviteter. Download en PowerPoint-skabelon af modellen på dansk eller engelsk.

Går der planlægning i din strategi?

For at lægge en effektiv strategi kræver det, at du indtager et helikopterperspektiv og stiller dig selv nogle svære spørgsmål. I denne artikel får du de fem spørgsmål, du skal besvare for at lægge en effektiv strategi, og vi giver dig de fem typiske fejl som ledere begår, når de arbejder med strategi.
« Forrige 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   14   15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    Næste »