Værktøjer & skabeloner

« Forrige 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   16   17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    Næste »

Partnerskabsaftale

Partnerskaber rejser spørgsmål vedrørende ejerskab, varighed og opsigelse af forholdet, teknologioverførsel, konkurrence, opdeling af overskud og omkostninger, og mange andre juridiske forretningsspørgsmål. Det anbefales derfor, at partnere laver en partnerskabsaftale, hvor fælles mål og visioner for samarbejdet er nedskrevet.

Sådan finder du din forhandlingsstil

Der er mange forskellige måder at forhandle på. Vi vil indføre dig i forhandlingens kunst og give dig eksempler på, hvordan du kan udvikle dine forhandlingsevner ud fra din intuition og evne til at yde indflydelse på andre.

Gamification – gør det til en leg

Hvilke mekanismer er det, der er på spil, når en chef kan få 80 % af sine medarbejdere til at dyrke motion regelmæsigt eller når bilister nedsætter farten på en bestemt strækning med 22 % pga. et enkelt tiltag? Disse overraskende resultater er opnået ved at gøre det sjovt at gøre det rigtige.

PEST analysen

Analyse af faktorerne i en virksomheds uafhængige omverden. Modellen egner sig til at fremhæve muligheder og trusler i virksomhedens eksterne forhold.

SWOT

Læs hvordan du bruger SWOT modellen eller download en skabelon til SWOT modellen i en PowerPoint.

Business Development 2.0

Beskriv og skab overblik over virksomhedens forretningsudvikling og sæt fokus på de fremadrettede aktiviteter. Download en PowerPoint-skabelon af modellen på dansk eller engelsk.

Går der planlægning i din strategi?

For at lægge en effektiv strategi kræver det, at du indtager et helikopterperspektiv og stiller dig selv nogle svære spørgsmål. I denne artikel får du de fem spørgsmål, du skal besvare for at lægge en effektiv strategi, og vi giver dig de fem typiske fejl som ledere begår, når de arbejder med strategi.

Sådan laver du en Cost-benefit analyse

Cost benefit analysen bruges til at vurdere et projekts totale udgifter og indtægters forventede størrelse. På baggrund af analysen, kan virksomheden få et overblik over, om projektet er indsatsen værd.

Blue Ocean Strategy

Strategi, hvor man målrettet går efter et uopdyrket blåt marked, frem for at forsøge at klare den hårde konkurrence på det røde marked, hvor ens konkurrenter befinder sig.

Sådan laver du en overbevisende business case

Din business case skal fortælle historien om dit projekt. Den fortæller læseren, om det problem, de forandringer eller de muligheder, der er forbundet med det projekt, du arbejder på. Herefter skal business casen beskrive, hvordan problemet løses eller muligheden i projektet udnyttes.
« Forrige 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   16   17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    Næste »