Værktøjer & skabeloner

« Forrige 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   26   27    28    29    30    31    32    33    34    35    Næste »

Gap-analyse

Gap-analysen hjælper dig med at diskutere og klarlægge forskellen (eller gabet) mellem din virksomheds nuværende situation og jeres ønskede situation. På den måde kan du få klarhed over din virksomheds nuværende og fremtidige løsninger set i forhold til dine kunders behov.

Hvad er pretotyping?

Helt basalt er pretotyping kunsten og videnskaben bag ”faking it before making it”, når man taler om skabelsen af et innovativt produkt eller en innovativ service. Fremgangsmåden betyder, at du øger hastigheden på innovation og produktudvikling og samtidig sparer ressourcer.

Den Kreative Platform - Sådan får du (radikalt) nye idéer

Den Kreative Platform er en metode, der sætter fokus på nytænkning, kreativitet og tværfaglighed, og som hjælper dig (og din virksomhed) med at anvende al den viden, I har, uden at I hæmmes af bedømmelser og vanetænkning.

Crowdsourcing: lad mængden få indflydelse på dit produkt

Crowdsourcing har eksisteret som et begreb siden 2006, hvor Jeff Howe introducerede det i artiklen ”The Rise of Crowdsourcing”. Det dækker over en form for brugerinddragelse, hvor virksomheder via internettet og de sociale medier åbner for input fra folk ude fra.

Murder Boarding

Filtrér dine ideer og find frem til dét, der virkelig gør en forskel.

Stil de helt rigtige spørgsmål og få de allerbedste idéer

Værktøj til at genere ideer baseret på et brændende spørgsmål.

Opbygning af et innovationsforløb

Et innovationsforløb er typisk bygget op i faser. Der findes flere forskellige innovationsmetoder til udførelse af arbejdet i de forskellige faser. Her er angivet nogle mulige metoder.

LEGO Serious Play – seriøs leg med formål

Effektivt værktøj til at arbejde med komplekse udfordringer i organisationer og virksomheder. Ved hjælp af legoklodsen ”leger” deltagerne sig frem til løsninger og/eller et bedre overblik. Arbejdsformen involverer samarbejde, ”seriøs leg" og selvfølgelig legoklodser.

De 6 tænkehatte

Kommunikations- og kreativitetsværktøj, der særligt egner sig til møder og teamwork.

Klar til AI? Den ændrer allerede måden virksomheder organiserer sig på

AI, eller Artificial Intelligence, er endnu i sin vorden, men allerede nu er teknologien begyndt at have indflydelse på, hvordan virksomheder strukturerer sig, ansætter og træner medarbejdere.
« Forrige 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   26   27    28    29    30    31    32    33    34    35    Næste »