HR og personlig udvikling

DISC personanalyse

DISC er en personanalyse, der kan vise dig en persons adfærd i forskellige omgivelser. Den er velegnet til mange formål bl.a. rekruttering og leder- og medarbejderudvikling. Analysen giver dig en praktisk orienteret handlingsplan for udvikling af personer og grupper. Der findes mange DISC personanalyser, og kvaliteten varierer, så derfor er det er vigtigt at udvælge sin DISC personanalyse med omhu. Vi giver dig et godt bud her.

Thomas Person Profil Analyse (PPA) giver et meget præcist indblik i, hvilken foretrukken arbejdsstil medarbejderen har, hvilket giver dig meget større sikkerhed når du rekrutterer, fordi du derved kan identificere hvor du skal fokusere træning og udvikling og opnår forståelse for, hvordan du kan booste moralen for at fastholde personalet. Personanalysen fokuserer på adfærd, og besvarelsen vil indeholde information om, hvor personen placerer sig i hvert af de fire områder:

D – dominance: Mennesker med meget D udviser dominerende adfærd, fordi de ser udfordringer eller problemer, som skal overvindes. De opfatter sig selv som mere betydningsfulde og stærkere end omgivelserne. Mennesker med dominerende adfærd vil forsøge at styre andre mennesker, og de har fokus på at ændre omgivelserne til deres fordel således, at de kan få de resultater, som de ønsker.

I – influence: Mennesker med meget I forsøger at yde indflydelse på andre med det formål at få dem til at have samme opfattelse og mening som dem selv. De forsøger at påvirke andre ved at overtale, fordi de er overbeviste om, at de kan.

S – steadiness: mennesker med meget S er tilbøjelige til at være modstandere af forandringer. De synes, at tingene er gode, som de er og bør forblive sådan. Forandringer må kun ske på en overskuelig måde, og kun hvis de kan forbedre situationen. De har fokus på at udføre opgaver i samarbejde med andre indenfor kendte rammer.

C – compliance: Mennesker med meget C er samvittighedsfulde og forsøger at analysere omhyggeligt og derefter arbejde på at opnå høje resultater. De arbejder disciplineret, systematisk og nøjagtigt.

Præcise svar

En DISC analyse kan give præcise svar på, hvilke styrker og begrænsninger en person har. Hvordan personen kommunikerer, og om der er selvstændighed og et stort drive, og hvad der motiverer personen.

Den giver også indsigt i, hvilken adfærd mennesker viser i arbejdsrollen, og giver systematisk hjælp til at besvare spørgsmål som:

  • Hvad er personens styrker?
  • Kan vi udnytte den personlige kompetence, som personen besidder? Er den værdifuld for os?
  • Hvor ligger begrænsningerne, og hvilken indflydelse vil de få på personens evne til at fungere succesfuldt i jobbet?
  • Vil denne person have flair for at arbejde i tekniske miljøer, hvor kvalitet og standarder er i fokus?
  • Motiveres denne person af resultater?
  • Kan personen arbejde med og gennem andre mennesker?
  • Vil denne person kunne fungere effektivt i en specialistrolle eller f.eks. i service-/supportroller?

Anvendelsesmuligheder for DISC

Rekruttering: DISC er velegnet til rekruttering af medarbejdere, da den fokuserer på adfærd. F.eks. er det muligt at afdække om en medarbejder gerne vil styre andre, eller om det er en medarbejder, der er imod forandringer. Det er svar, som er meget brugbare i en ansættelsessituation.

Medarbejderudvikling: DISC giver mulighed for at måle, om en medarbejder er blevet mere fokuseret på at styre andre, siden den pågældende DISC blev udført sidst. Medarbejderen kan få gode råd til, hvilke personlighedstræk, der skal udvikles i forhold til den pågældende stilling.

Sammensætning og analyse af grupper: DISC kan bruges, når du skal sammensætte dynamiske teams på baggrund af deltagernes personlighed.

Ledelseskvalitet og rådgivning: hjælpe dine ledere til at bruge mindre tid på at lede medarbejdere med dårlige præstationer og mere tid på at lede de bedste, ved at fokusere på, at medarbejderne arbejder med de adfærdsmæssige sider, som bringer mest succes.

Andre områder, hvor du også kan anvende DISC:

Karriererådgivning. Kommunikation og samarbejde. Salgstræning og kundebehandling. Fælles sprog / organisationskultur. Rekruttering, udvælgelse og fastholdelse eksternt og internt. Benchmarking, opstilling af kvalitetsstandarder. Omplacering / Omorganisering / Omstrukturering.