HR og personlig udvikling

Lav selvtillid giver mere succes

Vi lever i en tid hvor narcissisme og oppustet selvtillid eksisterer i bedste velgående, hvor realityprogrammer plager  præger sendefladen. Vi fornøjes endda med realityprogrammer om bagsiden ved realityprogrammer. Og googler du ”selvtillid” dukker der i skrivende stund over 865.000 resultater op. Men hvad er det med os og denne søgen efter selvtillid gennem ydre bekræftelse? Og fører stor selvtillid til succes i livet?

Ifølge psykologen Tomas Chamorro-Premuzic er svaret et rungende nej. I bogen ”Confidence” slår han et slag for, at vi er helt galt på den, når vi tror succes afhænger af, hvor meget selvtillid man har. Faktisk går han så vidt som til at hævde, at det er lige det modsatte, nemlig lav selvtillid, der er den bedste drivkraft for succes.

Kernen for Chamorro-Premuzic er, at succes ikke handler om ens selvtillidsniveau, men om ens kompetenceniveau. Og grunden til vi tror, det er omvendt, er, at meget succesfulde personer ofte samtidig har stor selvtillid. Vi glemmer bare at tænke på alt det hårde arbejde, der ligger til grund for successen. Så succes (og den deraf følgende selvtillid), bør komme fra dit kompetenceniveau; fordi du er dygtig til noget.

Ifølge Chamorro-Premuzics, viser forskning, at personer med lav selvtillid i højere grad søger negativ feedback end personer med høj selvtillid og at negative selvevalueringer i højere grad driver ønsket om og arbejdet med at blive bedre.

Et af problemerne ved høj selvtillid er, at den ofte ikke rigtig bygger på noget. At være kendt for at være med i Paradise Hotel, kræver ikke de store evner. Og giver en overdreven eller hul selvtillid, som man ikke rigtig har noget at have i. Det er også derfor vi ser programmer om falerede realitystjerner, hvis eneste mål er, at komme tilbage på tv’et.

Det er dog ikke kun realitystjerner, der lider af oppustet selvtillid. Ifølge Chamorro-Premuzic er det ret udbredt, at der er et gab mellem vores egen opfattelse af hvor kompetente vi er og virkeligheden. F.eks. rapporteres det, at de fleste ledere mener, de er bedre end gennemsnittet og at hele 90 % mener, de er bedre billister end gennemsnittet (Hviket jo ikke kan lade sig gøre. Hvordan kan 90 % være bedre end halvdelen?)

Fordele ved lav selvtillid:

  1. Får dig til at være opmærksom på negativ feedback og til at være selvkritisk.
    Det kræver dog at du samtidig har ambitioner. Er drevet mod et mål. Eller kan den pessimisme som lavt selværd ofte følges af ramme dig hårdt.

  2. Kan motivere dig til at arbejde hårdere og forberede dig mere.
    Hvis du er seriøs omkring dine mål, vil du have større incitament til at arbejde for at nå dem, hvis du tvivler på dine evner til at opnå det.

  3. Reducere risikoen for at du fremstår arrogant eller til at lyve for sig selv.
    Personer med lav selvtillid indrømmer oftere deres fejl og giver sjældnere andre skylden. Samtidig tager de sjældent æren for andres successer.