MUS Samtale

Hvad er MUS?

En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben dialog mellem medarbejder og leder, som oftest afholdes en gang om året. MUS samtalen giver medarbejderen mulighed for at få vendt sit eget bidrag til arbejdspladsen. For lederen giver den mulighed for at overveje, hvordan arbejdspladsen kan støtte medarbejderens udvikling og trivsel. Udviklingssamtalen er på denne måde en fordel for både medarbejder og organisation.

Kært barn har mange navne!

MUS – medarbejderudviklingssamtale

PUS – personaleudviklingssamtale

PU – personale udvikling

Medarbejder samtaler

MUS skal bruges til:

 • At skabe grundlag for, at medarbejderen trives og fungerer i jobbet

 • At sikre at medarbejderen får mulighed for faglig og personlig udvikling i forhold til nuværende og fremtidige arbejdsopgaver

 • At drøfte medarbejderens kompetencer i forhold til præstationer

 • At afklare medarbejderens og arbejdspladsens forventninger til medarbejderen

 • At afklare medarbejderens forventninger til lederen

 • At afklare om medarbejderen har behov for at udvikle sine kvalifikationer

 • At udarbejde udviklingsmål for den enkelte medarbejder

 • At sikre at lederen får overblik over medarbejderens kompetencer og udviklingsønsker

En MUS-samtale kan med fordel opdeles i tre faser:

 • En bagudrettet – hvordan er det gået siden sidst?

 • En aktuel – hvordan går det lige nu?

 • En fremadrettet – hvilke ønsker/behov er der til fremtiden – og hvordan når vi frem til det?

Hvordan bygger man MUS-samtalen op?

En ustruktureret og uformel samtale, hvor man taler om forskellige emner uden brug af et skema, kan give en afslappet atmosfære, men risikoen for, at man ikke når hele vejen rundt og i dybden med væsentlige problemstillinger er stor. De fleste arbejdspladser bruger derfor et skema. Skemaet kan laves på mange måder. Nogle skemaer stiller overordnede spørgsmål, mens andre har flere detaljer. Et skema kan fungere som en huskeliste eller bruges som fælles reference for opfattelsen af, hvad samtalen skal indeholde og dermed en fælles dagsorden. Skemaet behøver ikke blive fulgt slavisk.

Download et eksempel på et MUS skema her >

Efter samtalen er det vigtigt, at der bliver lavet løsningsforslag og konklusioner, og at I sammen aftaler, hvem og hvordan der følges op.