HR og personlig udvikling

Negativitet og hvordan den påvirker din indre kemi

Hvis du føler, du tænker længere og mere over negative kommentarer og samtaler end positive, så er du ikke alene. Det skyldes, som Judith og Richard E. Glaser fortæller i Harvard Business Review, at det hormon, der produceres, når vi møder kritik, afvisning eller angst, bliver i vores kroppe meget længere, end det hormon der dannes, når vi modtager positive kommentarer og deltager i positive samtaler.

 

Når vi er en del af en negativ samtale udløses hormonet cortisol. Det gælder, når vi udsættes for f.eks. kritik, afvisning, frygt eller hvis vi føler os marginaliserede eller minimerede.

 

Cotisol får os til at blive mere reaktive og følsomme, og ofte opfatter vi bedømmelser og negativitet som værende endnu større, end der faktisk er.  Og denne effekt kan vare 26 timer - eller mere. Cortisol påvirker desuden vores minder og forstørrer, hvilken indflydelse oplevelsen har på vores fremtidige adfærd. Og for at gøre det endnu værre: Jo mere du tænker over det, jo længere varer effekten.

 

Positive kommentarer og samtaler producerer derimod et andet hormon - oxytocin - også kaldet lykkehormonet. Oxytocin gør os bedre til at kommunikere, samarbejde og stole på andre. Men oxytocin forlader vores krop meget hurtigere end cortisol, så effekten er langt mindre dramatisk og varer meget kortere.

 

Dette er en indsigt, der er vigtig for alle - men måske især ledere - at forstå. Fordi vores handlinger og adfærd påvirker kemien i alle omkring os. Enten positivt eller negativt.

 

Conversational intelligence

Conversational intelligence (C-IQ) er en persons evne til at føle sammenhørighed og tænke innovativt, empatisk, kreativt og strategisk sammen med andre. Negativ adfærd øger som sagt dit cortisolniveau og sænker altså din C-IQ. Adfærd, der øger oxytocin-niveauet, øger derimod conversational intelligence.

 

Parret har undersøgt, hvordan ledere mente, de klarede sig i forhold til de to forskellige måder at opføre sig på, og bad dem vurdere, hvor ofte de brugte følgende 10 adfærdstyper:

 

  1. Concern for others
  2. Truthful about what’s on mind
  3. Stimulate discussion/curiosity
  4. Paint picture of mutual success
  5. Open to difficult conversations
  6. Don’t trust other’s intentions
  7. Focused on convincing others
  8. Others are not understanding
  9. Pretend to be listening
  10. Emotions detract from listening

 

Hvor 1-5 er oxytocin-fremkaldende adfærd, er 6-10 cortison-fremkaldende adfærd. Som parret skriver, så er den gode nyhed, at det lader til, ledere bruger positive oxytocin og C-IQ fremmende adfærd mere end negativ adfærd. Men samtidig viste undersøgelsen også, at de fleste, 85 %, også somme tider handler på måder, der kunne skade både specifikke interaktioner og fremtidigt samarbejde.  Når ledere bruger begge typer af adfærd skaber det dissonans eller usikkerhed i medarbejderes hjerne, og det hæver cortisolniveauet og reducerer deres C-IQ-niveau.

 

Forfatterne understreger, at disse resultater selvfølgelig ikke betyder, at man ikke kan stille krav om resultater eller give vanskelig feedback. Det er blot vigtigt at gøre det på den rigtige måde, så modtager føler sig inkluderet og støttet, for at minimere cortisolniveauet og forhåbentligt stimulerer oxytocin i stedet.