HR og personlig udvikling

Ting du skal huske, når du bliver bedt om at skrive en god anbefaling

Når en medarbejder fratræder sin stilling, er der mange, der gerne vil have en anbefaling med. Det kan dog være svært at finde den rigtige tone, opbygning og stil.

Her har du en nogle retningslinjer, du kan følge, hvis du har brug for at blive guidet på rette vej.

1. Skriv kun hvis du har noget positivt at skrive – ellers er det bedre at sige nej. Din tidligere medarbejder har ikke krav på en anbefaling, men det er god skik at skrive én.

2. Vær ærlig, skriv ikke noget, du ikke kan stå inde for.

3. Når du skriver selve anbefalingen, kan du følge denne opbygning:

 1. Fakta afsnit. Oplys persondata, ansættelsesperiode, stillingsbetegnelse, nævn det, hvis personen har holdt længere orlovsperioder. Det kan også være en god idé at grunden til ansættelsens ophør oplyses. Formuleringer du kan bruge, er f.eks.: ”Efter eget ønske”, på grund af redundans, konkurs, lukning, besparelser.

 2. Opgavebeskrivelse. Beskriv hvilke opgaver medarbejderen har løst og på hvilket niveau i organisationen. Ansvar og beføjelser beskrives relativt detaljeret, uden at du dog bliver specifik.

 3. Jobkrav. Beskriv hvilke krav der var til medarbejderens erfaring, færdigheder og uddannelse samt ikke mindst personlighed. Fokuser her specifikt på den stilling medarbejderen besad og ikke på hvilken uddannelse og personlighed medarbejderen har. Brug f.eks. ord som: ansvar, prioritere, samarbejde, kommunikere, selvstændighed, udholdenhed, initiativ, analytiske evner, sociale evner, evnen til at se det stores billede etc.

 4. Kvaliteter. Vurder i forhold til det du har skrevet i de to foregående afsnit, hvordan du mener, medarbejderen har klaret sig. Negative bemærkninger medtages ikke.

 5. Opsamlende vurdering. Den sidste del bruger du til at afrunde anbefalingen. Den skal indeholde en samlet anbefaling og en opsummerende bedømmelse udtrykt i én eller få sætninger.

  Med fem gradbøjninger kan det f.eks. lyde sådan:

  • Fremragende/de bedste anbefalinger
  • Er en fornøjelse at anbefale
  • Ønsker vi at give de bedste anbefalinger
  • Kan vi anbefale
  • Ønsker held og lykke

Kilde: Chef.se og lederweb.dk