HR og personlig udvikling

Trivselssamtaler: Fravær

Hvordan får du sagt til Jens, at det er et problem, at han melder sig syg med kortere og kortere mellemrum? Hvordan skal du gribe samtalen om Hannes lange sygemelding an? Hvordan får du taget hul på de emner, som du i virkeligheden helst ville undgå?

Formålet med værktøjerne her under er at hjælpe HR, ledere eller teamledere med at gennemføre og følge op på vanskelige samtaler, f.eks. hvor medarbejders indsats eller adfærd ikke er acceptabel. Det vanskelige ligger i, at emnerne enten er meget personlige, ømtålige eller alvorlige og kan få konsekvenser for det fremtidige samarbejde.

Handlingsplan til trivsels- og fraværssamtaler >