Innovation og trends

10 gode råd til at skabe et succesfuldt innovationsteam

Forestil dig, at du har fået til opgave at lave et nyt innovationsteam. Det er din opgave at sammensætte et hold, der kan finde på en ny lukrativ forretningsidé og følge det fra koncept til lancering. Det er en stor opgave. At finde udviklingsområder uden for kerneforretningen er svært, især i en virksomhed der har lavet de samme produkter i årtier og som generelt ikke ønsker at påtage sig nogen risiko.

Til gengæld har du fået midler og fuld frihed til at sammensætte dit drømmehold.

Så hvor starter du?

Carl Fudge og Joaquín Roca giver 10 gode råd.

1.  Start med at gøre ”boksen” større, frem for at forsøge at tænke ud af den

Det første du skal gøre, er at vælge de rette folk til dit team. Den bedste måde at gøre dette på, er ved at sørge for, at dine team-medlemmer er i stand til at udfylde alle projektets faser.

Typisk består et innovationsprojekt af tre faser: den kreative, den analytiske og udviklingsfasen. Med dette i baghovedet er det åbenlyst, at det ikke er nok at have folk, der er i stand til at ”tænke ud af boksen”. En bedre strategi er derfor at lave en større boks: Vælg teamets medlemmer så forskellige kompetencer, netværk og personligheder repræsenteres.

2. Udvælg dit team efter HVAD de ved og HVEM de kender

Ethvert innovationsteam bør have medlemmer, der har gode netværk, så de hurtigt kan finde svar på spørgsmål eller skaffe ressourcer der kan hjælpe teamet videre i processen. Adgang til et godt  netværk giver både indsigt i en bredere viden og kan desuden være med til at støtte teamet.

Derfor, siger de to forfattere, bør kvaliteten af team-medlemmernes netværk bør være et vægtigt udvælgelseskriterium.

Du kan læse mere om vigtigheden af teamets netværk og af deres evne til at bevæge sig ”udenfor” teamet her

3. Vælg én leder og giv ham/hende friheden til at lede

Eksperimenter med ledelsesduoer eller endda -trioer har ikke været succesfulde. En enkelt leder er nemlig, i modsætning til et team, i stand til at tage fuldt ejerskab for visionen og træffe de endelige beslutninger. Det holder den i gang processen og gør den hurtigere. I en innovationsproces er det ofte bedre at presse processen fremad, selv med ufuldstændige informationer, end at brem den, fordi man venter på data.

Det er dog interessant at notere sig, at selv om det er vigtigt at have én leder, så bør det samtidig være muligt for andre team-medlemmer at påtage sig lederrollen, når de har den relevante ekspertise i forhold til det, der arbejdes med.

4. Skab et team der kan finde  - og udfylde - huller i markedet

Det handler ikke kun om at få en god idé. For at et innovativt produkt bliver en succes skal der være folk, der er villige til at betale for det. Til at identificere sådanne behov anbefaler Fudge og Roca en etnograf. En etnograf observerer forbrugeradfærd og får på den måde viden om ikke-tilfredsstillede behov. Behov som typisk betyder innovationsmuligheder.

Etnografers arbejde med at interviewe, observere og identificere forbrugerbehov betyder, at forbrugernes behov bliver det, projektet tager udgangspunkt i.

5. Brug folk der fortæller gode historier

Evnen til at fortælle om den nye forretningsidé er næsten lige så vigtig som kvaliteten af idéen.  Uanset om I præsenterer idéen for chefen, kollegerne eller en potentiel investor, er det  vitalt, at de forstår konceptet og deler jeres entusiasme for idéen. Dette kan en historiefortæller hjælpe dig med.

Historiefortællere kan beskrive problemer og løsninger på en måde, der samtidig skaber fascination og animerer til handling. Engagement og handling er det, du har brug for, for at teamets idé kan komme videre fra idé til færdigt produkt.

6. Forstå forskellen mellem god og dårlig konflikt

Der er forskel på konflikter. I et innovativt team er det vigtigt, at den rette form for konflikt får plads, ellers får du hverken fordel af dine team-medlemmers fulde potentiale eller det udbytte som en god (konstuktiv) diskussion kan føre med sig.

For at opnå konstruktiv debat,skal man sørge for at fokusere på opgaven og ikke på personer. Konstruktiv konflikt er f.eks. når medlemmerne udfordrer hinandens antagelser og hypoteser, for at nå frem til et bedre svar.

Husk dog, at også denne form for konflikt kan overgøres, hvis man konstant udfordrer andres standpunkter. Dette fører til en personlig konflikt og bør standses hurtigst muligt. Konstruktive konflikter bør du derimod opmuntre til.

7. Suppler med en ekstern provokatør

Noge gange kan det, uanset hvor godt dit team er, hjælpe at sende en udenforstående ind. Han/hun kan fungere som en ressource til ny viden, og inspirere organisationen til at overveje nye og modige idéer. Personen kan også fungere som en form for ”irritationsmoment” – ikke fordi han eller hun skal være irriterende – men personlighed og erfaringer skal stå i kontrast til teamets, på en måde, så blot tilstedeværelsen af denne ”irritant”, giver teamet et energiboost.

8. Husk at opstille mål og at måle fremskridt

Der er tre ting, der er vigtige i forhold til innovationsteamets mål:

  1. Opstil sammen en vision for, hvad teamet vil opnå. At teamet har været med til at opstille målet, mindsker konflikter og giver en højere grad af engagement og ansvarlighed.
  2. Vend tilbage til målene med jævne mellemrum. Fungerer som en bekræftelse af jeres fælles formål.
  3. Sæt ikke økonomiske mål, men stil et spørgsmål, I vil have besvaret. F.eks.: Virker denne idé eller virker den ikke? At finde ud af hvad der ikke virker, er også en måde at måle fremskridt på.

9. Tænk som en iværksætter

Blandt iværksættere finder man et særligt højt niveau af motivation og fokus. For at genskabe dette i dit team, skal du pleje denne iværksætter-tilstand. Det kan du i nogle tilfælde gøre ved at skrue på motivationsfaktorer så som beløning og risiko. Hvis dette ikke er muligt, anbefaler Fudge og Roca, at du beder dine team-medlemmer om at underskrive en ”iværksætterkontrakt”, hvor de forpligter sig til projektet og/eller virksomheden.

10. Spring i med begge ben

For at et team skal kunne få succes, skal team-medlemmerne harve mulighed for at rette deres fulde opmærksomhed på projektet. Hvis de distraheres af andre opgaver, er det svært at have hele hjertet med, og risikoen for nederlag øges.

Så længe virksomheder forsøger at finde nye måder at vokse på, er der en plads til de innovative teams. Virksomheder der bruger tid, i starten af et projekt, på at sammensætte, lede og motivere teamet, har en større chance for succes, end de der blot ”gør som de plejer”.