Innovation og trends

Gap-analyse

Gap-analysen har flere formål. Dels hjælper analysen dig med at diskutere og klarlægge forskellen (eller gabet) mellem din virksomheds nuværende situation og jeres ønskede situation. På den måde kan du få klarhed over din virksomheds nuværende og fremtidige løsninger set i forhold til dine kunders behov. Dels tvinges du ved at foretage denne undersøgelse til at træffe nogle beslutninger om, hvilke huller og uudnyttede potentialer for nye produkter eller services, der er i markedet. Endelig giver analysen et prioriteringsgrundlag for, hvor man bør investere tid og ressourcer for at opnå det ønskede resultat.

Analysen kan inddeles i tre faser:

  1. Forberedelse
  2. Analyse af den nuværende og den ønskede tilstand
  3. Identifikation af,  hvordan gabet lukkes

Fase 1: Forberedelse

Inden du går igang med selve analysen, er det vigtigt, at du beslutter, hvordan du vil måle eller vurdere gabet mellem de nuværende og kommende løsninger. Skal det f.eks. være i forhold til salg, markedsandele, geografi eller noget helt fjerde?

Inden analysen er det ligeledes en god idé at have undersøgt jeres branche f.eks. med en branche- eller SWOT-analyse for at få et overblik over jeres nuværende (konkurrence-) situation.

Fase 2: Analyse af den nuværende og den ønskede situation

Analysen tager udgangspunkt i at besvare de to spørgsmål:

  1. Hvor befinder vores virksomhed sig idag?
  2. Hvor ønsker vi at være?

Disse spørgsmål besvares på baggrund af den research, du har udarbejdet som forberedelse til Gap-analysen.

SWOT analysen, kan være et værdifuldt værktøj til at supplere Gap-analysen, fordi den giver et mere detaljeret indblik i din virksomheds interne og eksterne styrker og  svagheder. Hvilket i sagens natur er et godt udgangspunkt for at identificere den nuværende situation.

Desuden kan en analyse af virksomhedens vækst-markedsandel med BCG-maticen være med til at identificere huller i jeres nuværende produktportefølge.

Gap -analyse _model

(Gabet kan indtegnes i et diagram. Det gør det lettere at kommunikere hvilke beslutninger, I har truffet.)

Din indledende analyse viser f.eks., at forbrugerne efterspørger sundere færdigretter, og at dette behov ikke imødekommes af fødevareproducenterne. Dette gab er derfor et potentielt marked for din virksomhed. Næste skridt er at beslutte hvilke produkter, services eller prisstrukturer, det kræver at lukke dette gab.

VARIATION

Analysen kan foretages på to forskellige måder. Du kan (som det beskrives i denne artikel) starte med at analysere din nuværende situation og herefter identificere, hvad markedet og kunderne i fremtiden har brug for.

Alternativt kan du tage udgangspunkt i den ønskede tilstand (f.eks. at salget af en bestemt vare stiger med 10 %) og herefter identificere hvilke skridt, I skal tage for at lukke gabet. Denne løsning er selvfølgelig bedst, når du har et veldefineret mål på forhånd.

Identificer, hvordan gabet lukkes

På baggrund af Gap-analysen kan I nu beslutte, hvilken prototype(r), I skal udvikle.

Samtidig kan analysen fungere som pejlemærke for, om de eksisterende løsningsforslag, I måtte have, har tilstrækkeligt potentiale til at opnå de mål, I har sat jer.