Innovation og trends

Hvad er din digitale IQ?

Digitalisering er højt på dagsordenen i de fleste danske virksomheder i disse år. Hvad enten det handler om at komme på Facebook, lave en webshop eller udvikle digitale produkter, så er vi godt klar over, at det er den vej udviklingen bevæger sig. Og det går hurtigt. Vil du ikke falde af vognen, er det om at hægte sig godt fast.

 

Man kan sammenligne den digitale udvikling med et tog, der kører 100km/t langs nogle fastlagte skinner. Vi kan se, at toget fortsætter, og mærke at hastigheden øges. Men forsøger vi at se, hvad der sker mere end 10 km fremme, fortaber skinnerne sig i tågen. Vi ved ikke hvilke stop, dette tog kommer til at tage, eller hvor hurtigt det kommer til at gå.

 

Den eneste måde at blive på toget er ved hele tiden at øge dine digitale kompetencer. Det PwC kalder din digitale IQ.

Hvad er digital IQ?

PwC har de sidste 10 år undersøgt virksomheders digitale intelligens. For 10 år siden var 'digital' bare et andet ord for 'IT'. Men i dag dækker begrebet (og undersøgelsen) et langt mere kompliceret emne.  Omfanget af det digitale landskab er vokset enormt, og virksomheder medtænker i langt højere grad det digitale i deres forretning.

 

"Digital IQ - the measurement of an organization's abilities to harness and profit from technology."

2017 Global Digital Q survey: 10th anniversary edition

 


En virksomheds digitale IQ måles ud fra virksomhedens evne til at udnytte og tjene penge på teknologi. Det man også kan kalde digital modenhed eller digital parathed. Og interessant nok, så er ledernes egen vurdering af deres digitale IQ faldet de senere år. Og det er ikke fordi, deres evner er blevet dårligere, skriver PwC i rapporten, men fordi digitalisering bliver en mere og mere kompleks opgave.

 

Der er dog stadig stor forskel på, hvordan virksomheder betragter teknologi. For nogle virksomheder er digitalisering stadig lig IT, mens det digitale for andre dækker over en transformering, der er lige dele forretning, oplevelse og teknologi.

 

Digitaliseringen er allerede i gang

Digitalisering er en trend, der ikke ser ud til at gå væk lige foreløbig. Og også en trend der indeholder mange muligheder og udfordringer.

 

Rapporten viser, at ledere forventer, at Internet of Things (IoT) og Artificial Intelligence (AI) kommer til at skabe de største forandringer. Og det er også her de især investerer. 73 % siger, de investerer i IoT og 54 % at de investerer i AI.  Se nedenstående grafik.

 

Kilde

Med store investeringer og udvikling følger et større behov for arbejdskraft, og danske virksomheder mærker da også allerede manglen på kvalificeret arbejdskraft til at udvikle og implementere nye digitale løsninger. Problemer med at skaffe arbejdskraft er en udfordring, mange kan nikke genkendende til.

 

Udfordringer

Eksisterende barriere

Ny barriere

Ikke en barriere

Mangel på arbejdskraft med de rette kompetencer

24 %

39 %

37 %

Manglende integration mellem nye og eksisterende teknologier

22 %

37 %

41 %

Ufleksible eller langsomme processer

21 %

21 %

58 %

Forældet teknologi

19 %

42 %

38 %

Manglende samarbejde mellem It og forretningen

12 %

23 %

64 %

Kilde

 

Som tabellen herover viser, ser lederne i undersøgelsen især forældet teknologi, manglende arbejdskraft og integrationen mellem ny og eksisterende teknologi som de største udfordringer fremover.

 

Digitaliseringens vigtigste kompetencer

Den teknologiske udvikling de sidste 20 år har været vanvittig hurtig. Vidste du f.eks. at Facebook blev grundlagt i 2004, eller at også YouTube allerede er mere end 20 år gammel (grundlagt 2005)? Og det ser som sagt ikke ud til, at udviklingen sætter farten ned.

 

Vil du være med på toget, når næste bølge forlader perronen, anbefaler PWC, at virksomheder overvejer disse fire indsatsområder:

 

  1. Prioriter ny teknologi. Ledelsesteamet bør anse ny teknologi som en kernekompetence. Skab engagement i både topledelse og bestyrelse.
  2. Udnævn en 'tech evangelist'. Identificer personer rundt omkring i virksomheden, der brænder for de nye teknologiske muligheder og udnævn én til at tage ejerskab over jeres teknologiske initiativer.
  3. Fokuser på den menneskelige oplevelse. Husk altid at medtænke kundens og medarbejderes oplevelse, når I udvikler og implementerer ny teknologi. Sørg for tillid og gennemsigtighed.
  4. Udvikl en rekognosceringsplan. Grav dybt, når I leder efter nye muligheder. Læs ikke blot white papers, analyser mm., men engager jer også i start up miljøet, deltag i open source projekter og bliv en del af "maker miljøet".