Innovation og trends

Hvad kommer 3D printeren til at betyde for din virksomhed?


Billede: Jonathan Juursema (CC BY-SA 3.0), via Wikimedia Commons

I takt med, at teknologien bliver mere og mere tilgængelig og ikke mindst billigere og billigere, er snakken om 3D printeren taget til. Og det med god grund. Teknologien er fantastisk til at lave prototyper, f.eks. har det danske firma Davinci Development printet en 1:1 model af en Le Mans racerbil og 3D printeren gør fremstillingen af specialdesignede produkter hurtigere, lettere og billigere.

Og prototyper og skræddersyede produkter er i høj grad dér, 3D teknologien finder anvendelse i dag. Men potentialet for, hvad det kan bruges til, forekommer nærmest som science fiction. Det tales om printede organer, mad-printere, printere, der kan lave huse og meget mere. At printede organer og fødevarer bliver en del af dagligdagen, ligger nok stadig en del ude i fremtiden, selvom det er faktisk allerede er muligt at printe en pizza og forskere kan faktisk også printe en hjerteklap.

Der er vist ikke længere nogen, der er i tvivl om, at potentialet for 3D print er enormt. Men det betyder også, at det kan være ret uoverskueligt at se, hvordan man kan drage fordel af det. I bogen ”Fabricated: The New World of 3D Printing” beskriver Hod Lipson og Melba Kurman ti principper, der giver dig et overblik over, hvordan 3D printeren kan hjælpe dig med at overkomme afgørende pris-, tids- og kompleksitetsbarrierer.

De 10 principper

Princip 1: Produktionskompleksitet er gratis. Indenfor traditionel produktion er det sådan, at jo mere komplekst en ting er, desto dyrere er den at lave. På en 3D printer koster simple og komplekse genstande det samme at lave, og det kræver heller ikke yderligere evner eller tid at fremstille en kompliceret genstand end en simpel kasse. Gratis kompleksitet vil vende traditionelle prismodeller på hovedet og ændre måden, vi beregner produktionspriser på.

Princip 2: Variation er gratis. I modsætning til traditionelle maskiner, som kun kan lave en eller få former, kan en 3D printer lave mange forskellige former. Derfor fjerner 3D printeren den ekstra pris, der er forbundet med at uddanne medarbejdere og omstille maskiner.

Princip 3: Ingen montage. En 3D printer kan fremstille bevægelige dele. Dette overflødiggør, de mennesker eller maskiner, der traditionellt samler dele til færdige produkter. En 3D printer kan f.eks. fremstille en dør med hængslerne påsat. Mindre montage gør forsyningskæden kortere, reducerer udgifter til arbejdskraft og transport, hvilket også betyder mindre forurening.

Princip 4: Ingen ventetid. En 3D printer kan printe, når der er et behov, det betyder bl.a. at virksomhedernes behov for lagerkapacitet mindskes drastisk. Teknologien gør specielle og tilpassede varer hurtige at fremstille. Den reducerede ventetid kan betyde minimeret langdistance-transport, fordi varer fremstilles, der hvor de skal bruges, når de skal bruges.

Princip fem: Ubegrænset designfrihed. Traditionelle produktionsteknikker og håndværkere kan kun lave en vis mængde af former, fordi vi begrænses af de værktøjer, vi har til rådighed. En 3D printer kan derimod lave figurer og former, der hidtil kun har være mulige i naturen.

Princip seks: Produktion uden færdigheder. Håndværkere står i lære for at mestre de færdigheder, der skal til for at udføre deres job. Masseproducerende computerestyret produktion mindsker behovet for håndværksmæssige færdigheder. Der er stadig behov for, at en ekspert indstiller og kalibrerer printeren, men det kræver langt færre færdigheder at lave et objekt i en 3D printer, da de langt hen ad vejen styres af en designfil. Produktion uden færdigheder gør nye forretningsmodeller mulige, og tilbyder nye produktionsmåder for folk i fjerne områder eller under ekstreme omstændigheder.

Princip syv: Kompakt, mobil produktion. I forhold til hvor meget den fylder, har en 3D printer større produktionskapacitet end en traditionel fabrikationsmaskine. F.eks. kan en støbemaskine kun fremstille dele, der er betydelig mindre end den selv. Hvis en 3D printer laves, så dens printer-agregat har fri bevægelighed, kan den lave genstande, der er betydeligt større end den selv. Det gør 3D printeren ideel til både hjemme og kontor-brug.

Princip otte: Mindre spild. 3D printere, der arbejder med metal, producerer væsentligt mindre spild end traditionel metalproduktion, som det vurderes efterlader helt op til 90 % af det oprindelige materiale på fabriksgulvet.

Princip ni: Uendelige typer af materialer. Efterhånden som multi-materiale printere bliver udviklet, bliver det muligt at blande og kombinere forskellige råmaterialer. Tidligere utilgængelige blandinger af råmaterialer giver en ny palette af, overvejende ukendte, materialer med nye egenskaber eller brugebare funktioner.

Princip ti: Præcis fysisk kopiering. En digital musik-fil kan kopieres i det uendelige, uden at kvaliteten forringes. I fremtiden vil 3D printeren udvide denne digitale præcision til den fysiske verden. Scannere og 3D printere betyder, at vi kan scanne, redigere og kopiere fysiske genstande og lave nøjagtige kopier eller endda forbedre originalen.

Nogle af disse principper gælder allerede i dag, mens forfatterne vurderer, at andre bliver en realitet inden for det næste årti eller tre.

Det lyder vildt, og New York Times går endda så langt som til at kalde 3D printeren en revolution. Yannic Rumpala, forsker ved Université de Nice, taler om at teknologien, når den bliver fuldt udviklet (og udrullet blandt private), kommer til at få store globale konsekvenser for vores samfund, både økonomisk, politisk og socialt. Bl.a fordi teknologien udfordrer den måde, vores samfund er opbygget omkring de store produktionsvirksomheder. Hvis alle bliver i stand til selv at fremstille de varer, de skal bruge, mener Rumpala, at denne samfundsstruktur kan blive, om ikke nedbrudt, så ihvertfald udfordret.