Innovation og trends

Klar til AI? Den ændrer allerede måden virksomheder organiserer sig på

AI, eller Artificial Intelligence, er endnu i sin vorden, men allerede nu er teknologien begyndt at have indflydelse på, hvordan virksomheder strukturerer sig, ansætter og træner medarbejdere.

 

Udviklingen går umådeligt hurtigt, og vil du undgå at blive overhalet, er du nødt til at være forberedt på det, der kommer. For AI bringer både udfordringer og muligheder med sig. I denne artikel ser vi på, hvordan kunstig intelligens kommer til at påvirke den måde virksomheder struktureres på, ansætter på og træner på allerede nu.

 

Hvad er AI

"Artificial Intelligence (AI) is usually defined as the science of making computers do things that require intelligence when done by humans."

alanturing.net

Vi bruger alle allerede AI hver dag, uden at tænke nærmere over det. For mens IBM's Deep Blue, der vandt over skakmesteren Gary Kasparov i 1997 og Watson, der vandt over to tidligere Jeopardy! mestre i 2011, er nogle af de mest kendte eksempler på AI, så anvendes AI i ting vi tager helt naturligt. I din telefon, din bil og i dit hjem. Teknologien befinder sig dog stadig på et tidligt stadie, og al AI er i dag begrænset af, at de hver især kun kan én ting.

 

Tre typer af AI:

  • ANI: Artificial Narrow intelligence. Hvor teknologien befinder sig i dag. Består af computere med en intelligens svarende til eller højere end menneskets, specialiseret i ét område, f.eks. Skak. Vi bruger alle ANI i dag. Findes bl.a. i din bils gps, din telefon, Google, spamfiltre, big data etc.
  • AGI: Artificial General Intelligence: Her tales der om AI på et menneskeligt intelligensniveau inden for alle områder. Det vil altså sige en computer, der kan løse enhver opgave, et menneske kan. Involverer bl.a. evnen til at ræsonnere, planlægge, løse problemer og tænke abstrakt.
  • ASI: Artificial Superintelligence: AI der er lidt eller meget klogere end mennesket på alle fronter.

(Kilde)

 

Hvad kommer det til at betyde for virksomheder?

Som sagt, befinder vi os på AI’s laveste udviklingsniveau. Men det betyder bestemt ikke, at vi skal undervurdere vigtigheden af at medtænke de muligheder og udfordringer, som AI giver i virksomheder i dag.

 

FastCompany har set på Deloitte’s 2017 Human Capital Trends Report, hvori mere end 10.000 HR og erhvervschefer i 140 lande er blevet adspurgt. Og resultaterne viser klart, at AI allerede i dag påvirker, hvordan virksomheder organiserer sig, rekrutterer, og træner deres medarbejdere.

 

HR får andre arbejdsopgaver

Undersøgelsen viste, at det er de opgaveorienterede jobs, der er ved at blive udkonkurreret af AI. Så HR's rationelle opgaver, som at vurdere CV’er, ansættelseskontrakter etc. bliver mere og mere overtaget af AI i forskellige udformninger. Til gengæld forstår AI ikke menneskelig hensigt, så mens HR-afdelingens opgave i mindre og mindre grad bliver at evaluere og rekruttere, flyttes fokus i højere grad mod at forbedre medarbejdernes oplevelser på tværs af en i stigende grad midlertidig arbejdsstyrke. Fokus bliver i mindre grad på faglige kompetencer. I stedet bliver kulturel egnethed mere vigtigt.

 

Sådan ændrer AI måden virksomheder strukturer sig på

Både ændringerne i HR's ansvarsområder og måden arbejdsstyrken skrues sammen på, betyder at organisationer bliver mere samarbejdende og team-orienterede.

 

32 % af organisationerne i undersøgelsen fortæller, at de er ved at re-designe deres organisationer til at blive mere team-orienterede, optimerer deres tilpasningsevne og fokuserer på læring som en forberedelse til teknologisk disruption.

 

Dette er blot begyndelsen. Inden alt for mange år (i gennemsnit mener eksperter, at det bliver i år 2040), bliver AI klogere end mennesket. Præcis hvad der kommer til at ske, og hvilken betydning det får, er det selvfølgelig svært at forudsige, men virksomheder bør som minimum sørge for, at de kan følge med indtil da.

 

Som FastCompany-artiklen konkluderer,

"While AI technologies are still in their infancy, it won’t be long before every organization is forced to develop their own AI strategy in order to stay competitive. Those with the HR teams, training program, organizational structures, and adaptable staff will be best prepared for this fast-approaching reality.” [Kilde]