Innovation og trends

Skab innovation med nysgerrighed

Uanset om du er iværksætter eller leder af en virksomhed med masser af medarbejdere, så er innovation en livsvigtig ressource. Vi skal hele tiden være klar til at bevæge os fremad. Innovation kan imidlertid ofte være et vanskeligt begreb at forholde sig til. Hvad er det helt præcist, og hvordan gør vi?

 

I stedet kan det være mere håndgribeligt at stræbe efter nysgerrighed som en platform for innovation. Det uddyber Julie Kjær-Madsen, Designer og Master Practitioner i Innovation and Business Development, i denne artikel.

 

Nysgerrige øjne skaber innovation

Med et nysgerrigt mindset er din virksomhed opmærksom på udviklingen på markedet, kunderne og nye tendenser. Nysgerrigheden får jer til hele tiden at spørge: ”Hvorfor?”, ”Hvad nu hvis?” osv., og med disse spørgsmål følger en forfinet evne til at lytte og finde svar.

 

Kjær-Madsen genkalder en virksomhed, hun hjalp ved at tegne en tegneserie over købsprocessen for kunderne. På den måde blev der rettet et helt nyt blik på en ellers velkendt situation, og det blev muligt at reparere sårbare situationer og optimere processen. Samtidig kunne virksomheden forbedre trivslen for de medarbejdere, som havde kontakt til kunderne.

 

Nysgerrighed er noget, der omfatter alle i virksomheden, fortsætter Kjær-Madsen, imens innovation ofte bliver et aspekt, som er forbeholdt nogle få. Men vi skal ikke alle opfinde den dybe tallerken, vi skal bare være nysgerrige og villige til at se nye muligheder. Vi skal være omstillingsparate, i stand til at lytte og forberedt på at spørge os selv og hinanden, hvorfor vi gør, som vi gør.

 

Nysgerrighed og KPI’er kan sagtens sameksistere

Anja Hoffmann, stifter af virksomheden Sentio Lab, påpeger i denne artikel, hvordan der både er plads til nysgerrighed og KPI’er i hverdagen. Vi fokuserer nemlig alt for ofte på sidstnævnte. Men vi kan ikke være innovative, hvis vi kun tænker i KPI’er, vækst og profit. Vi skal i stedet søge det usikre og det alternative.

 

Hoffmann foreslår, at du ser kritisk på din egen ledelsespraksis, og hvordan du kan håndtere en hverdag med stigende kompleksitet og forandring. Hvordan du udforsker, eksperimenterer og udvikler dig som virksomhed.

 

Som eksempel nævner Hoffmann Google, som har afsat 20 % af medarbejdernes arbejdstid til selvvalgte projekter. Og som bonus tiltrækker denne tilgang endnu flere innovative hjerner til virksomheden.

 

Men hvad passer til din virksomhed? Hvilke teknologier og trends påvirker jeres branche på både den korte og den lange bane?

 

Ledelsen skal være klar til ikke kun at bedømme medarbejdere på om de indfrier mål og KPI’er, men også på medarbejdernes evne til at forholde sig kritisk og nysgerrigt til virksomheden. Kan der skabes ideer til nye prototyper, partnerskaber eller indtjeningskanaler? Kan I optimere og automatisere arbejdsprocesser?

 

Lad dig inspirere af barnets nysgerrighed

Rachel Hentsch fra Entrepreneur fremhæver, hvordan nysgerrighed er en vigtig ingrediens for godt lederskab, en sund virksomhedskultur, succesfuld teambuilding og personlig udvikling. Og hvem er om nogen pionerer indenfor nysgerrighed? Det er børnene. Det er dem, vi skal lære af. Hentsch foreslår fem konkrete tiltag:

 

1. Sæt altid spørgsmålstegn ved det åbenlyse

Børn svarer ofte ”Hvorfor?”, selvom man prøver at forklare dem de mest indlysende ting. Det er noget af det første, de begynder på, når de har lært at tale. På den måde kan de opbygge deres forståelse af verden og alt dens indhold. Denne tørst efter viden skal stimuleres, og vi bør faktisk også selv tilegne os den. Eller rettere, finde den frem igen. Den ligger der stadigvæk begravet dybt under selvcensur, pli og etikette.

 

Du kan gøre det til en vane at spørge ”Hvorfor?” igen og igen, når nye problemer opstår, indtil nye perspektiver automatisk dukker op. Disse baner vejen for nye løsninger. Vi begynder at tænke mere ihærdigt og grundigt, ligesom når vi ønsker at levere et godt svar til vores børns ”hvorfor”. Spørgsmålet er meget simpelt, men det får os til at opspore årsager og effekt, og på den måde tillader det os at løse mange problemstillinger.

 

2. Bliv ved med at lære om de ting, du ikke ved noget om

Nogle gange kan det være pinligt at indrømme, at vi ikke ved noget om et bestemt emne. Også overfor os selv. Den begrænsning har børn ikke. For dem er uvidenhed ikke pinlig, det er en mulighed for at lære noget nyt, og sådan er vi også nødt til at tænke.

 

Alene i hverdagens små gøremål, kan du justere småting, som så gradvist udvider din komfortzone, din nysgerrighed og dit engagement. Du kan smile til alle, du møder hver dag. Du kan tilbringe to timer om ugen sammen med en, du ikke bryder dig om. Små trin baner vejen for stor forandring indeni os.

 

3. Vær ydmyg, når du skaber noget

Børn skaber, dekonstruerer og skaber igen og igen. Uanset om det er LEGO, en hule eller noget helt tredje. Du kan kopiere denne tilgang og tilgå dine projekter ved at bygge prototyper i stedet for at bruge al tiden på at teoretisere. Børn bygger ikke for at opnå magt og fordele, de skaber for glæden ved at skabe.

 

4. Udfordr de gængse forestillinger

Børn har det med at vende vrangen ud på de ting, vi tager for givet. Dermed kan de redefinere mulighederne omkring dem. Det vil vi også gerne kunne! For et barn er der intet ulogisk i at kravle op ad rutsjebanen igen, samme vej som de lige har rutsjet ned. Men vi voksne tænker straks, at man selvfølgelig skal kravle op ad den ene ende og rutsje ned ad den anden. Hvorfor dog det!?

 

5. Orienter og bevæg dig fremad

Babyer giver ikke op, fordi de vælter igen og igen, når de lærer at gå. Fejl overkommes og glemmes hurtigt. Kun læring og erfaring tages med videre, og det er en virkelig sund tilgang! Babyen prøver da bare igen, indtil det lykkes, og det er en meget brugbar tilgang (læs mere her, om hvordan du kan udvikle din forretning ved at ”fail faster”).

 

Nysgerrighed giver innovation, og innovation ruster dig og din virksomhed til fremtiden!