Innovation og trends

Trods teknologiskepsis: Augmented Reality hjælper produktionsvirksomheder

Augmented reality (AR) er andet og mere end PokemonGo og IKEA kataloger. Magid Abraham og Marco Annunziata skriver, at Augmented reality allerede nu er med til at forbedre medarbejderes præstationer.

 

Der er blandt store dele af verdens befolkning angst for at robotterne og teknologien tager vores arbejdspladser. Men i Harvard Business Review giver Abraham og Annunziata en anden vinkel på sammenhængen mellem teknologi og arbejdspladser. For de ser faktisk en bevægelse, der går en anden vej.

 

Mange virksomheder oplever problemer med at kunne rekruttere den rette type af medarbejdere. Ifølge de to forfattere viser en Deloitte undersøgelse fra 2015, at der i løbet af det næste årti vil være 3,5 mio. ledige produktionsjob i USA, men at 2 mio. af dem forbliver ubesatte.

 

Kort sagt, så vokser gabet mellem kompetencekrav og den tilgængelige arbejdskraft.

 

Det er ifølge artiklen især i produktionssektoren, at problemet er stort. Det skyldes bl.a., at en stor del af produktionsjobs i dag kræver en længerevarende uddannelse, hvilket står i skarp kontrast til tidligere, hvor de fleste produktionsjobs blev besat af medarbejdere med en kort uddannelse.

 

Kompleksiteten i fremstillingsmetoderne betyder, at en videregående uddannelse er nødvendig, men udbuddet af kandidater med den rette uddannelse kan ikke følge med det voksende behov.

 

Hvad er Augmented Reality?

Augmented Reality (AR) er stadig i sin tidlige udviklingsfase. Og de fleste danskere kender nok bedst teknologien fra 2017's Pokemon Go-galskab, hvor de små nuttede lommemonstre kan ses på smartphonens skærm "lagt oven på" virkeligheden. AR har dog mange andre anvendelsesmuligheder.

 

'Augment' betyder på dansk 'udvide', forstærke eller supplere. Og det beskrive meget godt, hvad det er, AR kan. AR fungerer nemlig som en udvidelse eller et supplement til virkeligheden. I modsætning til at gengive eller stå i stedet for den. AR tilføjer så at sige et ekstra 'lag' ovenpå virkeligheden.

 

Den mest typiske anvendelse er i forskellige apps til din telefon. Du downloader en app til din telefon, f.eks. PokemonGo og så kan du uden andre redskaber bringe AR ud i byens gader, i dit hjem eller i naturen. Alt du skal gøre er at åbne app'en, holde telefonen op foran dig og se dine omgivelser med et lag af data ovenpå.

 

Ved hjælp af teknologien og din mobiltelefon kan du f.eks. i IKEAS app se deres møbler hjemme i din egen stue, eller du kan downloade en app, hvor du kan pege din mobils kamera mod nattehimlen og finde navnet på "den særligt kraftige stjerne, derovre til højre".

 

Hvordan kan AR hjælpe produktionsvirksomheder?

Som sagt, så har AR også et stort potentiale i produktionsvirksomheder. Vestas har ifølge jernindustri.dk udviklet en AR træningssimulator til deres V164-8MW-mølle, mens GE har udviklet AR løsninger til deres teknikere.

 

Medarbejdere hos GE bruger, ifølge GE, smart glasses, når de samler vindmøller. Tidligere var medarbejderne nødt til at stoppe arbejdet, for at tjekke manualer eller for at kontakte en ekspert. Med AR brillerne behøver de ikke længere slippe arbejdet. Vejledning og ekspertise er der nemlig direkte adgang til i brillen.

 

For GE betyder det, ifølge Abraham og Annunziata, op til 25% hurtigere opgaveløsning.

 

Så paradoksalt nok, mens frygten vokser for at robotterne tager vores arbejdspladser og at teknologien gør os overflødige, så kan teknologien faktisk hjælpe med at effektivisere og mindske behovet for specialiseret arbejdskraft, simpelthen fordi dine nuværende medarbejdere vil være i stand til at arbejde mere effektivt.