Ledelse og organisation

« Forrige 1    2    3    4   5   6    7    8    9    10    11    Næste »

Sådan kommer du i gang med effektive tavlemøder

Hvad enten du kalder det for tavlemøder, war rooms, produktivitetsmøder, planlægningsmøder eller noget helt femte, så er metoden med en fælles tavle (fysisk eller digital), der giver dig overblik over hvad dit team laver, uvurderlig for rigtig mange teams.

God ledelse giver resultater på bundlinjen

Selv den bedste leder ser potentiale for at blive bedre. Men det kan være svært at vide, hvor man skal sætte ind. Hvilke dimensioner af din ledelse har størst betydning på din virksomheds bundlinje og dine medarbejderes tilfredshed? Og er det medarbejderne eller bundlinjen, der skal have første prioritet? Svaret er måske lidt overraskende: Begge dele.

Arbejder du bedst lige inden deadline? Så misser I den sikkert

Den gode nyhed: Du kan gøre noget ved det! Forskning viser, at de af os der foretrækker at arbejde under pres, sætter deadlinen over styr for hele teamet. Men disse tre simple råd kan hjælpe dig og dit team med at nå jeres mål.

Det er bevist – en god arbejdsplads præsterer bedre

Både i det private og i det offentlige er sangen den samme: Producer mere for færre penge og øg samtidig de ansattes arbejdsglæde. Og alt tyder på, at problemet ikke bliver mindre i fremtiden. Konkurrencen vokser og priserne falder. Derfor er produktivitet og effektivitet stadig et af de varmeste emner i de danske virksomheder. Men vejen til højere produktivitet og kvalitet er ikke ”at løbe hurtigere”. Derimod handler det om at skabe et fælles sprog, fælles mål og gensidig respekt.

Planlæg det kommende år med et årshjul

Har du svært ved at holde overblikket over det kommende års begivenheder i din virksomhed? Her er et retro-trick, der stadig virker.

Radarkort

Et radarkort er en effektiv metode til at sammenligne flere variabler baseret på forskellige karakteristika. Metoden kan f.eks. bruges til at sammenligne forskellige bilers, benzinforbrug, manøvredygtighed, accelerationsevne og motorkraft.

Organisationskulturanalyse

Når organisationer ikke bare ændrer sig, fordi lederen har besluttet sig for det, skyldes det, ifølge Edgar H. Shein, ofte, at noget i organisationens kultur modarbejder forandringen. I denne artikel gennemgår vi Edgar H. Sheins klassiske syn på organisationskulturer og viser, hvordan du kan få en forståelse af din egen virksomheds kulturelle særpræg.

KPI/CSF Skabelon

Hvis du er eller skal i gang med at arbejde med KPI’er, er det en god idé at samle alle forretningsmål, konkrete mål, KPI’er og målepunkter i ét dokument. Denne skabelon er én måde at gøre det på. I modellen her kan du, udover virksomhedens fælles KPI’er, også indsætte KPI’er for enkelte afdelinger eller sågar enkelte medarbejdere.

Herzbergs 9 motivationsfaktorer - Sådan motiverer du dine medarbejdere

Hvad ønsker vi fra vores job? Højere løn, sikkerhed, gode sociale interaktioner, mulighed for vækst og avancement - eller der det noget helt andet? Dette er et vigtigt spørgsmål, fordi det ligger til grund for vores motivation og evnen til at involvere sig med sine kolleger på en måde, der får dem til at yde deres allerbedste.

KPI: Uden et mål kan du ikke score

Som leder er det din opgave at have styr på det store billede. Du skal tydeliggøre virksomhedens vision og mission og vide, i hvilken retning virksomheden skal bevæge sig. Heldigvis findes der hjælp, for det er det, målstyring og KPI rapportering hjælper dig med.
« Forrige 1    2    3    4   5   6    7    8    9    10    11    Næste »