Ledelse og organisation

Derfor skal I måle jeres kommunikation

God kommunikation virker. Sådan lyder det fra et hold svenske forskere. Formår du at kommunikere effektivt med dine medarbejdere, har det en effekt både for den enkelte, gruppen og hele organisationen. Og det er der flere årsager til.

Ledelse er kommunikation

Vi ved alle, det er vigtigt, du taler med dine medarbejdere og kolleger. Og at de tørster efter endnu mere kommunikation, er heller ikke nogen hemmelighed. Faktisk går nogle ledelsesforskere endda så vidt, at de sidestiller ledelse med kommunikation:

“Leadership occurs through the process of interaction and communication.”

- Barge & Hirokawa (1989, s. 172)

Kommunikativt lederskab giver mange fordele

Et hold svenske forskere fra Mittuniversitetet har undersøgt kommunikativt lederskab og definerer det i den første af fem rapporter om kommunikativ lederskab således: ”En kommunikerende leder engagerer medarbejdere i dialog, giver og søger feedback. Lederen involverer medarbejdere i beslutningsprocessen og opfattes som åben og nærværende.”

Og denne adfærd fører, ifølge forskerne en lang række store fordele med sig blandt medarbejderne:

 • Større tilfredshed med arbejdet

 • Højere produktivitet

 • Lavere sygefravær

 • Bedre kvalitet af varer og ydelser

 • Lavere udgifter

 • Højere innovationsevne

Den nærmeste leder er alle ansattes vigtigste kommunikationskanal

Du er dine medarbejderes vigtigste kilde til information. Så den tid du investerer i at arbejde med, hvordan du kommunikerer, kan potentielt få en markant betydning for dine medarbejderes tilfredshed med virksomhedens kommunikation. Især hvis man sammenligner med den begrænsede effekt en investering i jeres kommunikation på de sociale medier eller fra topledelsen giver, for de to kommunikationskanaler, befinder sig på næstsidste og sidstepladsen i hierarkiet.

At måle kommunikationen giver en række fordele

Samtidig afslører de svenske rapporter, at blot det at måle på den kommunikative ledelse giver en række fordele:

 1. Den strategiske planlægning lettes

 2. Kortlægning af holdninger fremmer realistiske bedømmelser

 3. Ny information indsamles kontinuerligt

 4. En feedbackprocess etableres

 5. Standardiserede målinger giver retvisende sammenligninger

 6. Organisationens medlemmer bliver opmærksomme på kommunikationspørgsmål

Men hvordan måler man kommunikativ ledelse?

Det giver svenskerne også et bud på. Det har på baggrund af forskellige forskningsresultater udarbejdet en metode til systematisk og præcist at måle organisationens kommunikative lederskab. De har udarbejdet hele 97 spørgsmål, som du kan bruge som udgangspunkt, til at udarbejde din egen undersøgelse.

Du finder de 97 spørgsmål sidst i ”Kommunikativt Lederskap, Rapport nr. 2”. Når du udarbejder dit spørgeskema, råder forskerne dig til at gennemgå alle spørgsmål grundigt og overveje, hvilke der passer til din situation og hvilke der ikke gør. Negative spørgsmål fungerer som kontrolspørgsmål.