Ledelse og organisation

Gantt diagram

Et Gantt diagram er en grafisk oversigt og tidsplan for alle de aktiviteter, elementer og sammenhænge, der findes i et projekt.

Diagrammet tager form af et horisontalt søjlediagrem, der gør det muligt at præsentere en visuel oversigt af et projekts forskellige faser, milpæle og aktiviteter.

Diagrammets vandrette akse repræsenterer projektets tidsforbrug opdelt i intervaller (dage, uger, måneder eller år) og den lodrette akse, repræsenterer de opgaver projektet udgøres af.

Gantt-diagrammet kan anvendes til at:

 • Give et overblik over projektaktiviteter.
 • Planlægge projektaktiviteter. 
 • Hjælpe dig med at planlægge, hvornår de forskellige opgaver skal udføres.
 • Allokere ressourcer.
 • Kommunikere projektaktiviteter.
 • Koordinere og styre projektets aktiviteter.
 • Overvåge udviklingen i projektets aktiviteter.

Sådan laver du et Gantt-diagram

 1. Lav en liste over de nødvendige aktiviteter/opgaver. For eksempel ved hjælp af brainstorming eller mind mapping.
 2. Opret en kladde af Gantt-diagrammet. Der kan være utilstrækkelige ressourcer til at udføre alle aktiviteter på samme tid. Derudover vil visse aktiviteter kræve, at andre aktiviteter er færdig først.
 3. Bestem afhængigheder og planlæg aktiviteter. Dette sikrer, at når planlægningen ændres, så vil aktiviteterne fortsat blive udført i den rigtige rækkefølge. Sørg for, at afhængige aktiviteter ikke starter, før de aktiviteter, de afhænger af, er afsluttede. 
  Forsøg at begrænse længden af projektets critical path: Rækkefølgen af kritiske opgaver fra start til slut, der tager længst tid at færdiggøre. Det er også den kortest mulige tid, projektet kan blive færdig på. Bemærk, at den kritiske vej kan ændres fra tid til anden, som aktiviteter er afsluttet før eller efter planen. Overbelast ikke ressourcer og tillad lidt spillerum i tidsplanen i tilfælde af uforudsete begivenheder. Kritiske opgaver bør dog ikke have spillerum, da de er en del af critical path.
 4. Beregn antallet af mandetimer for hver aktivitet.
 5. Bestem hvem der skal udføre hvilke aktiviteter og juster timeantal, når det er nødvendigt.
 6. Beregn gennemløbstid.

 

Her kan du downloade en excel-skabelon af et simpelt Gantt diagram.

screendump gantt

Skabelon af Gantt diagrammet i excel. 

 

Oprindelse

Henry Laurence Gantt (1861-1919) var ingeniør og managementkonsulent, men er mest kendt for at udvikle Gantt-diagrammet. Metoden blev først præsenteret i bogen "Work, Wages and Profit" (1916).