Ledelse og organisation

Hvad er virksomhedskultur?

Forestil dig, at du ikke behøver detailstyre dine medarbejdere. At de selvstændigt kan træffe de rigtige beslutninger for virksomheden. At de instinktivt ved, hvad der er det rigtige at gøre for kunder, samarbejdspartnere og konkurrenter. Hvor dine kræfter som leder bliver brugt til at tænke de store, strategiske fremadrettede tanker og ikke på at detailstyre medarbejdere og slukke ildebrande.

I virksomheder, der har en stærk kultur, er dette faktisk en reel mulighed. Fordi der er enighed, omkring hvad virksomheden står for og hvilke værdier, der er vigtige, kan medarbejdere med relativ stor sikkerhed træffe beslutninger, der er i tråd med det enhver anden i virksomheden, inkl. dig, ville have truffet.

Hvad er kultur?

Kultur inkluderer organisationenens vision, værdier, normer, systemer, symboler, sprog, antagelser, overbevisninger/anskuelser og vaner. En måde at opfatte og endda tænke og føle på, som nye medlemmer af virksomheden ret hurtigt lærer.

Kultur udgøres af mange forskellige ting f.eks. jeres vision, værdier, normer og systemer. Men også symboler, sprog, antagelser, overbevisninger/anskuelser og vaner er en del af din virksomheds kultur.

Virksomhedens kultur påvirker hvordan I taler, tænker og handler. Jeres kultur påvirker både hvordan I agerer i forhold til hinanden internt i organisationen, men også jeres adfærd i forhold til kunder, samarbejdspartnere og konkurrenter.

Store fordele ved at fokusere på jeres kultur:

Det er ikke kun selvstændige medarbejdere, en stærk kultur fører med sig. Forskning udført af John P. Kotter og James Heskett fra 1992 peger også på, at virksomheder med en stærk kultur får et langt større udbytte end andre virksomheder. Se nedenstående tabel, der er hentet fra denne artikel.

  Average Increase for Twelve Firms with Performance-Enhancing Cultures Average Increase for Twenty Firms without Performance-Enhancing Cultures
Revenue Growth 682% 166%
Employment Growth 282% 36%
Stock Price Growth 901% 74%
Net Income Growth 756% 1%

 

901 % vækst i aktiekursen i virksomheder der har en præstationsfremmende kultur, mod 74 % vækst i virksomheder der ikke har det. Det er da en forskel der er til at mærke. Læg også mærke til forskellen i væksten i netto-indkomsten. 756 % mod 1 %!

En svag kultur vs. en stærk kultur

Hvad er det, der adskiller den stærke kultur fra den svage? Kotter og Hesket beskriver det således:

“… a strong corporate cultures that facilitate adaptation to a changing world are associated with strong financial results” (Kotter og Heskett “The Value of Corporate Culture”)

Og senere i samme bog:

“We found that those cultures highly value employees, customers, and owners and that those cultures encourage leadership from everyone in the firm.  So if customer needs change, a firm’s culture almost forces people to change their practices to meet the new needs.  And anyone, not just a few people, is empowered to do just that.”

Så der er mange gevinster at hente ved at arbejde konstruktivt med jeres kultur. Så kulturen rent faktisk arbejder MED jer og ikke imod jer.