Ledelse og organisation

Sådan ser god ledelse ud under en krise

Når vi står foran en uforudsigelig krise som Corona-pandemien, vi er midt i lige nu, er det let at lade vores instinkter tage over. Det er bare ikke altid den bedste løsning og når der er menneskeliv på spil, er det vigtigt at have styr på, hvad der er den bedste handling.

I følge denne artikel i Harvard Business Review, er der i en krise, visse instinkter, der står klar til at tage over. Men de er ikke altid hensigtsmæssige. Og i en sundhedskrise, kan lederes forkerte handlinger endda koste menneskeliv.

Det er heldigvis ikke den eneste måde, ledere kan reagere på. Her er fire alternativer.

1. Handl hurtigt

Et veldokumenteret problem ved en uklar trussel er vores instinktive reaktion, der er at vente på yderligere informationer. Risici ved at vente på yderligere informationer er ofte usynlige. Men i en krise er det farligt at spilde tid på yderligere informationer. Særligt når problemet, som under en corona-pandemien vokser med eksponentiel hast. Derfor skal ledere handle imod deres instinkt, der siger “skaf flere informationer” og i stedet springe ud i det uden at have alle informationer.

 

 

2. Gennemsigtig kommunikation

At dele negative nyheder er en utaknemmelig opgave. Ledere risikerer at demoralisere medarbejdere, kunder og borgere. Det kræver visdom og mod at forstå, at gennemsigtig kommunikation er en uundværlige modgift mod denne risiko.

 

Som Mette Frederiksen sagde:

 

“Normalt ville en regering ikke gå ud med så indgribende meldinger uden at have løsningerne klar for alle berørte.

Men vi står i en helt ekstraordinær situation.

Jeg vil sige ærligt. Det rejser mange og helt relevante spørgsmål. Og hverken jeg selv eller myndighederne har alle svarene endnu.

Jeg vil også sige helt ærligt: Vi kommer ikke igennem det her uden omkostninger.”

 

Mette Frederiksen, Pressemøde i Statsministeriet d. 11. marts 2020

 

Når man kommunikerer gennemsigtigt betyder, at man giver ærlige og præcise beskrivelser af realiteterne, samtidig med, man er så tydelig som muligt omkring, hvad man ved, hvad man forventer og hvad det betyder for folk. Det er vigtigt at formidle budskabet på en måde, som folk forstår. Men samtidig kan ens budskab ikke være totalt uden et budskab om håb. Sørg derfor for at formidle en håbefuld vision om fremtiden, som vi sammen kan arbejde henimod, som Frederiksen gør det i talen den 11. Marts:

 

Jeg er klar over, at det, jeg, sammen med myndighederne, beder danskerne om i dag, er store ting. Meget indgribende.

Vi gør det, fordi det har effekt. Vi skal ikke gå i panik.

Vi må hjælpe hinanden. Vise overskud – tænke på andre. Særligt på dem, som er udsatte.”

Mette Frederiksen, Pressemøde i Statsministeriet d. 11. marts 2020

Frederiksen har siden holdt regelmæssige pressemøder, hvor hun har holdt os alle opdateret på udviklingen.

3. Reager proaktivt på fejltagelser

På grund af krisens kompleksitet og grad af usikkerhed, vil der opstå problemer uanset hvor godt ledere reagerer. Hvordan ledere reagerer på uundgåelige fejl, er lige så vigtigt, som hvordan de først tog hånd om krisen.

For det første må ledere ikke gå i forsvarsposition eller ty til bebrejdelser. I stedet skal man holde fokus, se fremad og fortsætte med at løse de mest presserende problemer. Dette så vi dansk sammenhæng, da Søren Brostrøm anerkendte, at Danmark skulle have fokuseret mere på tests.

4. Konstante revideringer af planen

Mange lederes instinkt er at holde fokus og følge den udstukne plan. Men i en uklar krise er det ikke den rigtige løsning. Her ændrer informationer og realiteter sig hurtigt, så det vigtigt er her, at ledere holder sig opdaterede omkring nye problemer og muligheder. Og tilpasser planen til de nye realiteter.

For at dette er muligt er ledere afhængige af eksperters input. En leders rådgiver kan ændre sig undervejs efterhånden som nye realiteter viser sig og der er brug for en anden type viden. At finde de rigtige rådgivere er en del af udfordringen.

Som forfatterne afslutter artikel: Empati er en af de vigtigste evner, når vi står foran en ukendt krise.

“Leadership in an uncertain, fast-moving crisis means making oneself available to feel what it is like to be in another’s shoes — to lead with empathy”.