Ledelse og organisation

Skab et effektivt team med Tuckmanns 5 teamudviklingsfaser

Du kender sikkert situationen: du har samlet et team af dine bedste medarbejdere til at løse en kritisk udviklingsopgave. Dine stjernemedarbejdere sidder klar, alle ved, det er en vigtig opgave, der skal løses og at der, som altid, er for lidt tid til at løse den i.

Men det er nu en måned siden teamet blev dannet, og det er stadig ikke rigtig kommet i gang med at producere noget. Tiden går med interne uoverensstemmelser, diskussioner og forhandlinger.

Så hvad gør du som leder? Hvordan kan du hjælpe dit team i gang med arbejdet?

Det første du skal gøre, er at forstå, at overensstemmelser og konflikter er en helt normal fase i ethvert teams udvikling. I løbet af et teams ”levetid”/eksistens gennemlever ethvert team en række udviklingsfaser. Bruce W. Tuckmanns model der er den mest anvendte, benævner dem:

  • Forming
  • Storming
  • Norming
  • Performing

Senere har han tilføjet endnu en fase Adjourning, som nogle gange også kaldes Mourning.

Inden vi går i gang med at løse dit teams samarbejdsproblem, er vi nødt til at få styr på, hvad der karakteriserer de forskellige faser. Herefter viser jeg dig, hvordan du kan gøre dit team mere effektivt og produktivt, ved at identificere, hvilken fase teamet befinder sig i.

De 5 teamudviklingsfaser

Som sagt gennemlever ethvert team disse faser. I hver af faserne, fra etablering til opløsning, hører der nogle følelser, tanker og handlemønstre, som det er en god idé at både du og dit team er bekendte med. Et sådant kendskab kan nemlig hjælpe med at fremskynde de uproduktive faser og endda fastholde teamet i den mest produktive fase: performing. Men først til etableringsfasen: Det Tuckmann kalder ”Forming:

Formingfasen
Som sagt er dette etableringsfasen, hvor teammedlemmerne lærer hinanden at kende. Denne fase er ofte præget af optimisme og teammedlemmer går ofte ind i nye projekter med store forventninger til hvad de skal udrette. Derfor præges denne fase af optimisme og af at teammedlemmer opfører sig godt og hurtigt går i gang med at skabe fælles mål, værdier og forståelser.

Stormingfasen
Efter etableringsfasen går et team typisk ind i en mere konfliktfyldt periode. Hvedebrødsdagene er overstået og realiteterne sætter ind. Det ser nu ofte ud som om, at de store forventninger ikke kan indfries og som følge heraf vil konflikter opstå.

Normingfasen
Teamet er nu kommet ud på den anden side af det konfliktfyldte farvand, og en fælles forståelse af mål, værdier, normer etc. er etableret.  Følelse af fællesskab og teamfølelse opstår. Produktiviteten er højere end i de to foregående faser. Men der ses i denne fase typisk en vis grad af selvtilfredshed blandt teamets medlemmer.

Performingfasen
Dette er den mest produktive (og mest underholdende) fase. Her foregår mindre processnak og fokus ligger på sagerne (opgaver) og løsningen af dem.

Teammedlemmerne føler sig som en del af noget større. Og har udviklet en forståelse for, at forskelligheder på et team er en styrke og en fordel for teamet og dets mål.

Adjourning
Opløsningen af teamet. I enhver afslutning er det normalt at nogle føler en form for sorg. Produktiviteten falder ofte i denne fase, da fokus flyttes til f.eks. sorg.

Men hvordan kan du hjælpe teamet frem mod Performingfasen, der er den mest produktive og mest fornøjelige at befinde sig i?

Find ud af hvilke fase dit team befinder sig i

Først skal du identificere, hvilken fase dit team befinder sig i. Det gør du ved at se på de ovenstående beskrivelser og se, hvilken der passer bedst med dit teams nuværende tilstand.

Er teamets samarbejde f.eks. præget af fnidder og diskussioner befinder teamet sig sandsynligvis i Stormingfasen.

Findes der i teamet i en vis udstrækning en tilfredshed med samarbejdet, men føler du stadig teamet ikke præsterer sit bedste, befinder det sig nok i Normingfasen.

Sådan hjælper du teamet videre

Når du har identificeret teamets fase, skal du overveje, hvad du kan gøre for at hjælpe dit team med at bevæge sig fremad. Brug de nedenstående forslag til at forstå din rolle og overveje hvilke handlinger du kan foretage, der hjælper dit team på vej.

En god ting kan f.eks. være at sørge for at dit team kender til disse 5 faser. Da det kan mindske frustrationerne i f.eks. Storming fasen og hjælp teamet med at blive i Performingfasen på trods af ydre eller indre ændringer.

Vær dog opmærksom på at denne model ikke skal bruges som en diagnose, af et team. Brug hellere modellen til at starte en dialog i og med teamet. Det er gennem en forståelse af, hvad der foregår i teamet, hvorfor noget ikke fungerer og hvorfor andet gør, der gør teamet i stand til at hjælpe og udvikle sig selv til at blive et velfungerende team, der leverer de præstationer, der er brug for.

Ledelseshandlinger i forskellige teamfaser

  • Forming: Hjælp teamet med at skabe strukturer, opstille mål, visioner og retning. Så teamet kan opbygge den tillid til hinanden, de har brug for, for at kunne fungere som et team.

  • Storming: Befinder teamet sig i denne fase, skal du fokusere dine kræfter på konfliktløsning. Her handler det om at teamet får skabt nogle fælles forståelser for, hvordan de gør. F.eks. hvordan de løser problemer, hvordan de bliver enige om ting og hvordan opgaver skal fordele. Nedbryd evt. mål og visioner i mindre mere overskuelige dele, fokuser på at mindske forvirring og sæt desuden fokus på at skabe en struktur, der fungerer for holdet.

  • Norming: Her går det godt for teamet. Der er opstået en vis form for harmoni mellem gruppemedlemmerne. For at hjælpe teamet videre mod Performing fasen, kan du som leder hjælpe ved at evaluere teamprocesser og produktivitet og opstille mere ambitiøse mål.

  • Performing: Her går det rigtig godt! Teamet er produktivt og kommunikation, feedback etc. fungerer godt. Stor tilfredshed. Som leder er det din opgave, at gøre hvad du kan for at støtte teamet, så det kan forblive i denne fase. Udefrakommende hændelser, omstruktureringer, nye medlemmer eller medlemmer der forlader teamet, kan nemlig sende teamet tilbage i en af de tidligere faser.

  • Adjourning: Denne fase er afviklingsfasen. Og selv om det kan virke som om, der ikke er så meget for en teamleder at foretage sig her, så handler det om, at sørge for at teamet i perioden op til opløsningen holder fokus på opgaven. Samtidig med at der sikres plads til at den sorg, det uvægerligt er for teammedlemmer at skulle slutte et succesfuldt samarbejde.