Ledelse og organisation

The Change Curve: Fire faser til forandring

Forandring er uundgåeligt, og vi gennemgår alle regelmæssigt nye forandringer. Vil du lettere og hurtigere gennem den næste forandringsproces er det en stor fordel at have en forståelse for, hvordan vi typisk reagerer mens vi gennemlever en forandring. Det er ifølge Dennis T. Jaffe og Cynthia Scott, personerne bag modellen de kalder The Change Curve, nemlig de samme fire faser vi alle gennemlever.

Når vi står foran en forandring, er det Jaffe og Scott’s påstand, at vi alle mere eller mindre bevæger os igennem disse fire faser. Nogle gange går det hurtigt, andre gange langsomt og nogle gange sidder vi fast i en af faserne. Man kan endda også bevæge sig tilbage til en tidligere fase. Men ender du med at forpligte dig til en forandring, så har du bevæget dig gennem disse fire faser. Dette gælder især, hvis du ikke selv er årsagen til forandringen.

Modellen starter med “business as usual”, øverst til venstre. Når forandringen begynder, sker der en nedadgående bevægelse i en bølgedal, der består af forhøjet stress, usikkerhed, omvæltninger og nedsat produktivitet. Efterhånden som forandringen finder sted, sker der samtidig en stigning op ad den anden side af kurven, i takt med at vi genfinder vores orienteringsevne, lærer nye kompetencer og roller og begynder at arbejde på en ny måde.

 

 

De fire forandringsfaser

Fase 1: Benægtelse

Benægtelse er nok den mest almindelige reaktion på forandring, men, siger Scott og Jaffe, også den sværeste. Benægtelse er den psykologiske betegnelse for ens forsvar imod forandring. Og består i at man ignorerer eller undgår at reagere på informationer, der kræver forandring. “Benægtelse er et forsøg på at fastholde fortidens succes og tryghed ved at ignorere at fortiden er overstået,” skriver de i Mastering the Change Curve (2003).

I Benægtelsesfasen trænger forandringen ikke ind og du tror ikke på, at den er vikkelig. Du fortsætter med “business as usual” og undgår at tænke og handle på den kommende forandring.

Paradoksalt nok, er fornægtelse svær at identificere hos én selv. Vi er ofte ikke bevidste om, at vi benægter forandring, og ofte er det derfor nødvendigt at andre konfronterer og informerer os om vores benægtelsesadfærd. Dette kan blive et stort problem, når grupper af medarbejdere benægter tingenes tilstand på samme tid, da hele organisationen kan befinde sig i Benægtelsesfasen på én gang.

Fase 2: Modstand

Du når Modstandsfasen, når du vågner op fra din benægtelse og opdager at forandringer VIL ske. Når du befinder dig i modstandsfasen, føler du dig ude af stand til at forandre dig. Du føler stadig en tilknytning til fortiden og de kendte måder at gøre ting på, men du vil også opleve en lang række ubehagelige følelser og reaktioner mod forandringen.

Alle oplever modstand mod forandring. Dette er en naturlig reaktion og uanset hvor spændende forandringen er, vil du stadig føle nogen ængstelse og bekymring i forhold til den kommende forandring.

Når du nærmer dig slutningen af Modstandsfasen, når du til en accept af forandringen, du begynder at slippe fortiden og overveje, hvordan du kan få forandringen til at fungere for dig.

Fase 3: Udforskning

Forfatterne kalder dette den sjove fase, fuld af energi og villighed til at lære nyt og afprøve nye metoder. Generelt har folk accepteret forandringen og er klar til at se på situationen, klarlægge mål og udforske alternativer.

I Udforskningsfasen begynder du at handle og lærer nye tricks og beslutter, at du vil handle på forandringen. Du holder nu op med at bekæmpe forandringen og begynder at overveje, hvordan du kan få det til at fungere.

Efterhånden som du bevæger dig op ad den nederste del af kurven, begynder du at acceptere forandringen og tro på, at du klarer det. Det bedste du kan gøre, er at skabe en vision for hvad det er, du vil opnå og samarbejde med andre involverede om at få det til at ske. Forskerne fortæller, at det er normalt at siksakke mellem Modstand og Udforskning.

Fase 4: Opbakning

Du har nået Opbakningsfasen, når du har fundet ud af, hvilke kompetencer du har brug for, for at beherske de nye tider. Du genfinder din produktivitet og følelsen af beherskelse. Du oplever sikkert også en følelse af, at du har “klaret den” gennem forandringen; at den er overstået. Men, fordi forandring er vedvarende, er du også nødt til at forberede dig på den næste forandring.

Dette er ikke en specielt begejstret periode, snarere en behagelig én.

Nedenstående grafik viser de centrale ting du skal være opmærksom på, efterhånden som du bevæger dig gennem hver enkelt forandringsfase.