Salg, marketing og kommunikation

Johari vinduet

Johari vinduet hjælper os til at forstå, hvordan vi giver og modtager oplysninger. Kan bidrage til at illustrere og forbedre selvbevidsthed mellem enkeltpersoner og teams. Det kan også bruges til at ændre gruppedynamik.

Johari Window" er et generelt værktøj til organisationsudvikling, coaching,  styringsredskab til teams, et selvudviklingsværktøj (omkring egen adfærd) og kan skabe en forståelse af:

 • Hvordan man kommunikerer med sig selv og med andre.
 • Hvordan man præsenterer sig for sig selv og andre.
 • Hvordan man opfatter sin plads i verden og hvordan ser andre på een.

Der er fire perspektiver i vinduet: 

De fire perspektiver:

 1. Arena. 
  Det, der er kendt af personen og det som også er kendt af andre. F.eks.  dit navn, din øjenfarve m.m. Man kan og bør øge størrelsen på denne region ved at øge Eksponering og Feedback Solicitation.(diagram 2)
 2. Blind Spot.  
  Det  som er ukendt for personen, men som andre kender. F.eks.: dine manerer og det andre føler for dig.
 3. Facade.  
  Det personen selv kender, men som andre ikke kender. F.eks. dine hemmeligheder, dine håb, ønsker, hvad du har lyst og hvad du ikke kan lide.
 4. Det ukendte. 
   Det, der er ukendt for personen og som også er ukendt af andre. Denne information har et ukendt potentiale til at påvirke resten af "Johari Window".
Johari Window 1

(Johari Window - Diagram 1)

I begyndelsen af en kommunikationsproces, når man møder nogen, er størrelsen af "Arena kvadranten" ikke særlig stor, da der har været ringe tid og lejlighed til at udveksle oplysninger. Den generelle tommelfingerregel er, at du skal forsøge at udvide "Arena" til det dominerende vindue, og dermed demonstrere gennemsigtighed, åbenhed og ærlighed i samspillet (diagram 2). Når du gør dette, vil den anden part sandsynligvis også åbne sig op.

Johari Window 2

(Johari Window - Diagram 2)

Når der skrives om denne model refereres der ofte til  ("selv").  Men ved at ændre ordet "selv" til "hold",  giver modellen mulighed for en team-tilgang.

Johari Window - Historie

Johari Window er udviklet af de amerikanske psykologer Joseph Luft og Harry Ingham i 1950'erne, mens de forskede i gruppedynamik.  I dag er JW især relevant, fordi det moderne fokus på bløde kompetencer, adfærd, empati, samarbejde, gruppeudvikling og interpersonelle udvikling har vundet frem.  "Johari" er en kombination af psykologernes fornavne, Joseph og Harrington. Johari Window blev først senere en udbredt og anvendt model til at forstå og træne selvbevidsthed, personlig udvikling, til at forbedre kommunikation samt til at forstå interpersonelle relationer, gruppedynamik, teamudvikling og intergruppe relationer.