Salg, marketing og kommunikation

Sådan bruger du produktlivscyklussen til at maksimere et produkts succes

For mange er marketing lige så meget en kunst som en videnskab. Og mangler du input til den videnskabelige side, er produktlivscyklussen et godt sted at starte. Den viser nemlig på et helt overordnet niveau, hvornår der er størst chance for, at særlige tiltag giver de bedste resultater.

Hvad er produktlivscyklussen?

Metoden beskriver, som navnet siger, dit produkts livscyklus. Lige som du gennemlever barndom, ungdom, voksen og alderdom gennemlever dit produkt noget tilsvarende. I modellen kaldes produktets fire stadier for:

 • Introduktion
 • Vækst
 • Modning
 • Nedgang

De fire faser karakteriseres ved:

Introduktionsfasen

 • Produktet introduceres på markedet
 • Høj marketing indsats med det formål at skabe kendskab til produktet.
 • Kræver en høj marketing indsats
 • Få kunder, lavt salg
 • Udgifter større end indtægter

Vækstfasen

 • Produkt-salg stiger voldsomt.
 • Flere konkurrenter blander sig
 • Høj marketing indsats, der hovedsageligt handler om at adskille produktet fra de tilkomne konkurrenters.
 • Sprede budskabet ud til flere potentielle kunder

Modningsfasen

 • Produktet er etableret på markedet
 • Lavere produktionsomkostninger og lavere priser
 • Produktet kan forblive i denne fase længe

Udvikling af nye produkter til at supplere eller erstatte det modne produkt

Nedgangsfasen

 • Faldende overskud
 • Markedet er mættet, markedsandele flytter sig kun lidt.
 • Investeringer minimeres
 • Produktet nedlægges, når det ikke længere er profitabelt

4 strategier til at forlænge modningsfasen

Som det fremgår, er modningsfasen den mest profitable fase, hvor virksomheder forsøger at tjene dét ind, som udvikling og markedsføring af produktet har kostet. Derfor er det også naturligt, at virksomheder er interesserede i at forlænge modningsfasen.

Mind Tools beskriver fire strategier, der typisk bruges til at forlænge modningsfasen.

 1. Få dine kunder til at anvende dit produkt hyppigere
 2. Udvide eller opdatere produktets egenskaber
 3. Brug af rabat- og tilbudskampagner for at tiltrække kunder, der bruger et andet mærke
 4. Lav en reklamekampagne, der tilbyder (smags)prøver for at tiltrække kunder, der slet ikke bruger denne type produkt.

Problemer med Produktlivs Cyklus-teorien

Selvom teorien har vundet bred accept i marketingverdenen, har den kritikere, der siger, at der er så mange undtagelser og så få regler, at den er uden mening. Nogle af de kritikpunkter, der nævnes er:

 • Der er ikke noget fast interval, hvor et produkt bliver i hver fase. Hvert produkt er forskelligt og bevæger sig derfor gennem de fire stadier på forskellige tidspunkter.

 • Der findes ikke noget bevis for, at alle produkter er nødt til at dø. Nogle produkter bevæger sig f.eks. fra modenhed tilbage til vækst takket være en forbedring eller re-design. Nogle mener, at det bliver en selvopfyldende profeti, når man siger, at et produkt skal nå nedgangsfasen.

 • Teorier fokuserer på individuelle produkter i stedet for at tage højde for større brands.

 • Teorien tager ikke ordentlig højde for et produkts re-design eller genopfindelse.