Salg, marketing og kommunikation

Sådan skriver du en god pressemeddelelse

En velskrevet pressemeddelelse kan være altafgørende for, om dit budskab kommer ud til den brede offentlighed. Kunsten er nemlig at skrive den, så pressen tager historien op. De fleste ved godt, at en velskrevet pressemeddelelse er vigtig for, at den kommer i medierne, men der er flere ting, der kan stå i vejen for, at I kommer i gang med at skrive.

 • Måske evner man ikke at fange den gode historie i virksomheden?
 • Måske ved man ikke tilstrækkeligt om, hvordan pressen arbejder?
 • Måske er man bange for, at pressen overtager kontrollen?

Vi giver dig her nogle bud på, hvordan du kan slippe den indre journalist løs og komme i gang med at fortælle virksomhedens gode historier, så de vækker pressens interesse. Du finder også en simpel skabelon, som du kan bygge din pressemeddelelse op efter.

Det er vigtigt, at din historie opfylder de journalistiske væsentlighedskriterier:

Aktualitet
Fortæl om noget, der sker nu, og ikke for fem år siden.

Væsentlighed
Historien skal have en vis grad af væsentlighed, for at den er interessant for offentligheden. Eks. er din historie væsentlig, hvis den berører en stor gruppe mennesker; ledere, ledige, unge, iværksættere mm. Den kan også være væsentlig for samfundsdebatten.  

Det usædvanlige
Hvis din virksomhed har en helt speciel historie at fortælle, så gør det! Vi bliver alle fascineret af det, der ligger ud over det sædvanlige.

Identifikation
Offentligheden skal kunne identificere sig med din historie, da det øger indlevelsen. Det hænger også sammen med væsentligheden.

Konflikt
En historie, der indeholder en konflikt skaber opmærksomhed.

En lille øvelse

Med udgangspunkt i din egen virksomhed skal du finde en god historie, som du i overskriftsform kunne tænke dig at præsentere for et journalistisk medie.

Få så mange væsentlighedskriterier i spil som muligt og tænk derudover, hvor og hvordan din historie kan lanceres. Herefter tænker du forløbet igennem:

 • Hvad kunne være journalistens interesse i historien?
 • Ring til de forskellige medier og orienter journalisterne. Tjek hvilke journalister, der tidligere har skrevet om dit emne.
 • Diskuter eventuelt muligheden for en solohistorie
 • Tilbyd din hjælp, hvis der er brug for uddybninger
 • Skriv pressemeddelelsen og send den ud.

Inden du går i gang med at skrive, skal du have mulige faldgruber for øje:

 • Du må ikke holde noget skjult
 • Vær ærlig om din historie – hele vejen igennem
 • Pas på med den iscenesatte virkelighed
 • Vær tilgængelig, hvis journalisten vil tale med dig

Pressemeddelelsen bygges op på denne måde

Overskriften, eller rubrikken, som den hedder på journalistsprog, skal afspejle det aktuelle og overraskende i historien. Den fungerer som blikfang, og det er i de fleste tilfælde overskriften, som sælger historien. Derfor er det vigtigt at bruge tid på at finde den rigtige overskrift. Når man har formuleret overskriften og den er god, vil man også opleve, at det er nemmere at komme i gang med at skrive historien.

Underrubrikken laves kort på 2-4 linjer, og den skal summere historien op, så modtageren ved, hvad din historie handler om. Den uddyber overskriften, og du har mulighed for at indfange læseren endnu mere.

Indledningen skal give læseren en række konkrete oplysninger. Jo tidligere man får svaret på nedenstående, jo hurtigere får man læseren til at identificere sig med historien.

Hvem der handler - gør noget.
Hvad de gør.
Hvor de gør det.
Hvornår de gør det.
Hvorfor de gør det.

Brødteksten skal uddybe de oplysninger, som læseren nu har fået. Der bør indsættes en udtalelse fra virksomheden, da det understreger troværdigheden og gør historien levende.

Hvordan de gør det.
Hvad sker bagefter?

Afrunding. Som afrunding kan du ultrakort præsentere virksomheden, der er afsender på pressemeddelelsen, og den kan give modtager lyst til at vide mere.

Kontaktoplysninger på den person, som pressen kan henvende sig til, hvis de har uddybende spørgsmål, sættes nederst på siden.

Eksempel på pressemeddelelse
 

Overskrift
Ledere mangler viden om helt grundlæggende ledelsesdiscipliner
Underrubrik

Mere end 50 år gamle ledelsesværktøjer er det mest efterspurgte på ny vidensportal for ledere.

Indledning

Det er viden om helt fundamentale emner om salg, strategi og vækst ledere efterspørger. Især besøges værktøjerne AIDA, SWOT og Ansoffs vækstmatrix, som alle har mindst 50 år på bagen. AIDA-modelen stammer endda helt tilbage fra 1920’erne.

En ny undersøgelse lavet af konsulenthuset Ennova viser, at hver 3. dansker dumper deres chef. I undersøgelsen konkluderes det, at ”basal viden om, hvad god ledelse er, er vejen frem for lederne”. Og det er LederIndsigt.dks brugere åbenbart enige i. På virksomhedens hjemmeside er det nemlig nogle simple grundlæggende ledelsesværktøjer, der topper listen for mest besøgte.

”Siden vi startede, har ledelsesværktøjerne SWOT, AIDA og Ansoffs vækstmatrix ligget permanent i top 10 over de mest besøgte, ” fortæller Kenny R. M. Sørensen, LederIndsigts koncept- og webansvarlige.

”Vi synes da, det er lidt opsigtsvækkende, at det ledere efterspørger – og som derfor sandsynligvis også er det, de rent faktisk kender – er metoder, der er mere end 50 år gamle. Når nu der siden 1960érne har været en rivende udvikling inden for ledelsesområdet,” fortsætter han.

Brødtekst

”AIDA-modellen kan have sin berettigelse ved simplere kommunikationsopgaver, f.eks. udarbejdelse af en salgstekst. Hvis man derimod forsøger at anvende AIDA til at udarbejde en hel kommunikationskampagne, vil man hurtigt opdage, at metoden falder til jorden. Bl.a. fordi AIDA ikke tager højde for målgruppe og medievalg. Det er det, der kan være en af farerne ved at anvende simple metoder som SWOT, AIDA og Ansoffs vækstmatrix.” udtaler Bente Hansen, kommunikationsekspert.

I undersøgelsen udpeger Ennova ”målsætning, planlægning, kommunikation, feedback, medarbejderudvikling, forandringsledelse (og) innovation” som områder, hvor de svage ledere har behov for mere viden. Og her findes der ellers flere gode muligheder.

F.eks. findes der på lederindsigt.dk, inden for medarbejderudvikling, mindst 6 forskellige skabeloner og værktøjer lige fra vejledninger i afholdelse af MUS-samtaler til en oversigt over, hvordan man bedst tager imod en ny medarbejder. Der er også flere vinkler på, hvordan man udvikler sit lederskab. Indenfor kommunikationsområdet findes der endnu flere muligheder.

Afrunding

LederIndsigt.dk er en helt ny vidensportal for ledere, der på ét sted samler alle typer af viden og vejledninger, som ledere har brug for både ledelsesværktøjer, artikler, skabeloner og videoer.

Kontakt

Kontakt: Louise Lundgreen, llu@lederindsigt.dk, www.lederindsigt.dk

Opfølgning på pressemeddelelsen

Når du har sendt den ud, kan du efter nogle dage følge op pr. telefon. Måske er din pressemeddelelse alligevel røget i papirkurven, eller måske har en journalist eller redaktionssekretær ikke lige nået at gøre noget ved den endnu.