Samfund og eksport

Gør dit produkt klar til eksport

For at kunne sælge dit produkt på de udenlandske markeder, du har valgt, er det vigtigt, at produktet er tilpasset det eller de markeder, du vil sælge det til. Her skal du både være opmærksom på landets regler, betingelser og præferencer.

For at kunne gøre dette, har du, ud over viden om dit produkt, også brug for et indgående kendskab til, hvad der karakteriserer hvert af dine valgte markeder. Markedsanalyser, forbindelser til udenlandske partnere, kunder og købere kan give dig en god idé om, hvilke produkter, der kan sælges hvor. Inden salget er muligt, bliver din I muligvis nødt til at ændre på jeres produkt, så det lever op til købers smag, behov eller til officielle juridiske krav.

I hvor høj grad I er villige til at ændre på produktet, er en diskussion, der er vigtig af tage. Nogle eksportører sælger uden at ændre mærkbart på deres produkter. Andre udvikler deres produkter, så de kan sælge på alle markeder. Det er vigtigt, at I laver en grundig undersøglse, og vælger den strategi, der er rigtig for virksomheden. 

Hvis dit firma fremstiller mange forskellige produkter, eller flere forskellige varianter af det samme produkt, så start med at eksportere det produkt, der er mest velegnet.

Tilpasning af produktet

For succesfuldt at penetrere et fremmed marked, bliver I muligvis nødt til at tilpasse jeres produkt, så det lever op til officielle krav, regler, geografiske og klimatiske forhold, køberpræferencer eller levestandarden. Det kan også blive nødvendigt at optimere produktet til forsendelse eller at kompensere for tekniske eller designmæssige standarder.

Det er også vigtigt at tage højde for lokale traditioner, religiøse forskelle eller, hvordan din målgruppe anvender deres fritid. Hvordan et produkt føles, smager eller ser ud, kan også have stor betydning for dit produkts succes.

For at retfærdiggøre denne tilpasning, skal det potentielle marked være stort nok til at dække udgifterne ved ændringerne. Derfor bør I vurdere, hvad tilpasningerne kommer til at koste, og  -  selv om det kan være vanskeligt – vurdere om de forventede indtægter dækker disse investeringer.

Valget af tilpasning/ikke tilpasning og graden heraf afhænger desuden af jeres engagement på markedet. Forventer I at eksportere til et bestemt marked i en længere periode, retfærdiggøres større tilpasninger.

Udvikling og redesign

Udover ændringer i forbindelse med kulturelle- og forbrugerpræferencer skal I desuden være opmærksomme på, at selv helt fundamentale dele af jeres produkt måske skal ændres. Det kan f.eks. være elektriske standarder, eller, hvis I vil eksportere til USA, at jeres måleenheder skal konvereteres til de amerikanske måleenheder i pounds,  feet, inches og farenheit.

Branding, mærkning og indpakning

Ud over selve produktet er det også vigtigt at overveje, om indpakningen passer til dit nye marked. I den forbindelse er der flere ting, du skal overveje:

 • Er et internationalt mærke vigtigt for at reklamere  og differentiere dit produkt? Eller modsat; skal I i stedet satse på lokale mærker?

 • Støder indpakningens farver dine kunder? I nogen lande associeres bestemte farver f.eks. med død.

 • Har I mulighed for at fremstille mærkater og indpakning på det lokale sprog?

 • Stilles der nogle krav til, hvilke informationer, der skal være på indpakningen? F.eks. indhold og fremstillingsland.

 • Angives vægt og andre måleenheder på det lokale sprog?

Installation

Afhængigt af hvilken type af produkt du eksporterer, kan det være vigtigt at overveje installationosprocessen. Er det nødvendigt at sende ingeniører eller teknikkere med for at installere produktet? I så fald: Forsøg at minimere den tid det tager at udføre opgaven. Dette kan I f.eks. gøre, ved at samle eller teste produktet inden I sender det, eller ved at træne lokale samarbejdspartnere til at yde servicen.  

Garantier

I bør nøje overveje, hvilken garanti, I tilbyder på jeres produkt, fordi garantien betyder, at køberen forventer et vist præstations- og garantiniveau. Hvilket niveau dine kunder forventer, er forskelliget fra land til land, og afhænger af hvor udviklet landet er, konkurrenceniveau, lokale produktionsstandarder mm. 

 

Overvej følgende:

 • Hvilke behov dækker mit produkt i udlandet?

 • Hvilke produkter skal vi tilbyde i udlandet?

 • Tilpasser vi et eksisterende produkt eller udvikler vi et nyt til eksportmarkedet?

 • Hvilke kendetegn skal dit produkt have? Overvej design, farve, størrelser, indpakning, mærke, mærkater og grantier. Hvor vigtig er sprolige og kulturelle forskelle?

 • Hvilken service er nødvendig på det udenlandske marked. Både i forhold til før og eftersalget? Garantier? Reservedele?

 • Er jeres service- og reparationsmuligheder tilstrækkelige?