Samfund og eksport

Test: Hvor parate er I til eksport?

De følgende spørgsmål sætter fokus på nogle af de kendetegn, succesfulde eksportører har til fælles. Hvor mange kan du svare ja til?

1. Har dit firma et produkt eller en service, der sælger godt herhjemme?
En service eller vares succes på hjemmemarkedet er en god indikator for varens potentielle succes udenlands. Hvis din vare eller dit produkt er uprøvet, kan det være en fordel at afprøve den på det hjemlige marked først.

2. Har I eller er I i gang med at forberede en international marketingplan med veldefinerede mål og strategier?
Mange firmaer begynder på eksport på en mere eller mindre tilfældig måde uden først at undersøge forskellige markeder og muligheder. En marketingplan betyder, at dit firma kan finde og fokusere på de bedste eksportmuligheder. Med en gennemarbejdet eksportstrategi forøges chancen, for at I træffer de rigtige beslutninger, at jeres ressourcer bruges mest effektivt og derfor at jeres indsats i sidste ende bliver en succes.

3. Har dit firma den produktionskapacitet som eksportmarkedet kræver?
Det er vigtigt, at dit firma kan levere på den efterspørgsel, I skaber. I får måske brug for mere plads og udstyr for at kunne fremstille til de specifikke lande, I sælger til (som har deres egne standarder og regler). En udvidelse til det internationale marked betyder, at I skal producere flere enheder, og det er selvfølgelig ikke ønskværdigt, at denne produktionsøgning skal påvirke kvaliteten af jeres produkt.

4. Har dit firma økonomisk råderum til at støtte marketingindsatsen i dit/dine udenlandske marked(er)?
Det koster penge at udvikle et nyt marked, og finansiering er en udfordring, der rammer mange firmaer. Du kan læse om forskellige tilskudsordninger til at fremme eksport her

5. Er firmaets ledelse klar til at udvikle eksportmarkedet og har I viljen og evnen til at afsætte medarbejdere, tid og ressourcer til processen?
Ledelsens dedikerede indsats er alfa og omega for dit firmas eksportsucces. Det kræver tid og hårdt arbejde at udvikle et eksportmarked. Hvis ledelsen ikke er fuldt dedikeret, kan man overveje at benytte et eksportkonsulentfirma.

6. Er dit firma klar til at yde den samme service på jeres eksportmarked, som jeres hjemlige kunder får?
Dette skal I være indstillet på er nødvendigt, før I begynder at eksportere. En succesfuld eksportør yder sine inden- og udenlandske kunder lige god service.

7. Har dit firma den nødvendige viden, der kræves for at kunne tilpasse indpakning og ingredienser, så de lever op til udenlandske importregler og kulturelle præferencer?
Udvælgelse og forberedelse af varer til eksport kræver ikke blot god produktviden. Det kræver også et tilbundsgående kendskab, til hver af de markeder, I har valgt. Markedsundersøgelser og samarbejde med udenlandske kontaktpersoner, bør give din virksomhed en idé om, hvilke produkter, der kan sælges hvor. Det kan være nødvendigt at tilpasse en vare til eksportmarkedets smag og behov eller for at leve op til markedets regler og krav.

8. Har dit firma den nødvendige viden om shipping til udlandet, så som at identificere internationale speditører og fragtomkostninger?
Når du sender et produkt udenlands, er det vigtigt, at du har styr på krav til indpakning, dokumentation og forsikring. Her kan en international speditør hjælpe dig. Speditører har styr på importregler og begrænsninger i udlandet, danske eksportregler, forsendelsesmetoder (shipping) og hvilke dokumenter der er behov for. Speditører hjælper eksportører med at vejlede om fragtpriser, havneafgifter, udgifter til konsulater, forsikringspriser mm.

9. Har dit firma den nødvendige viden om eksportbetalingsmekanismer, som f.eks. at udarbejde og forhandle remburser?
Erfarne eksportører har en omfattende viden om betalingsmekanismerne i forbindelse med eksport og giver kun meget forsigtigt kredit. De vurderer nye kunder grundigt og monitorerer hele tiden ældre kunder. Denne type oplysninger kan du bl.a. få gennem de forskellige erhvervsdatabaser, der findes.

Måske bliver det dine produkter, der i fremtiden shippes til et af de blomstrende eksportmarkeder, som du kan finde information om her.