Strategi og forretningsudvikling

« Forrige 1   2   3    4    5    6    7    Næste »

Hvad hjerneforskningen kan lære dig om kundefastholdelse

Om afslutninger, hjerneforskning og glade kunder. Uanset om I skal i gang med et omfattende CRM Projekt eller om jeres ambitioner er mere beskedne, så er der gode råd at hente fra adfærdsøkonomen Daniel Khanemann. Han har nemlig forsket i hvordan vores hjerne fungerer, og i hvilke mekanismer der er styrende for, om vi er glade eller ej.

6 kendetegn ved et succesfuldt CRM forløb

Hvad er det første, du tænker på, når du hører om CRM (Customer Relationship Management)? Hvis du forestiller dig et mere eller mindre avanceret it-system, er du bestemt ikke den eneste. Og det er måske en af de største grunde til, at helt op mod 50 % af alle CRM-projekter fejler.

De 10 vigtigste årsager til at CRM fejler

Som det er tilfældet med så mange nye ting i virksomheder, er der også alt for mange CRM (Customer Relationship Management) projekter der fejler. Men med CRM viser det sig faktisk, at hvis man ved, hvor andre typisk fejler, så er der større chance for, at dit CRM-projekt bliver en succes.

Derfor fejler Lean

Lean er, hvis det anvendes rigtigt, et meget effektivt værktøj til at øge effektivitet og mindske spild. Men nogle gange fejler virksomheder, når de forsøger at implementere Lean. Her gennemgår vi nogle typiske faldgruber, der sætter en stopper for Leans succes.

Sådan undgår du scope creep

Scope creep er, når rammerne, både de økonomiske rammer og den fastsatte deadline, for et projekt vokser i løbet af projektets udførelse. Projektet vokser simpelthen i omfang, og det kan der være flere forskellige årsager til.

Activity-based Costing (ABC)

ABC er et alternativ til traditionel budgettering, hvor en virksomheds indirekte omkostninger såsom el, varme og marketing fordeles proportionelt i forhold til aktivitetens direkte omkostninger. Dette er utilfredsstillende fordi to aktiviteter, der forbruger den samme mængde direkte omkostninger, sagtens kan forbruge vidt forskellige mængder af indirekte omkostninger.

Beyond Budgetting: Er det tid at afskaffe budgettet?

Igennem lang tid, faktisk helt tilbage til 1970’erne, har der lydt en vedvarende og gennemtrængende kritik af budgettet. Ifølge flere eksperter skyldes det, at budgettet hverken er skabt til at træffe strategiske beslutninger efter eller til at vurdere medarbejderpræstationer og belønninger ud fra.

Få styr på virksomhedens likviditet i forhold til kunder, leverandører og SKAT

Får du brug for at styrke virksomhedens likviditet, er der flere forskellige steder, du kan tage fat. Internt i virksomheden kan man f.eks. effektivisere og optimere nogle processer. I forhold til dine kunder kan bl.a. du stramme op på betalingsfrister. Der er også ting du kan gøre i forhold til dine leverandører, hvis du har svært ved at få betalt regninger. Alt dette kommer vi mere ind på i her.

Sådan laver du en simpel risikostyringsplan

Ved at have en risikostyringsplan parat kan du forhindre små problemer i at udvikle sig til store og måske endda uoprettelige problemer. OW Bunker er et ekstremt eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis en ikke formåer at risikostyre ordentligt. Denne model tager dig med gennem en række trin, der sikrer, at du har en gennemarbejdet plan parat - hvis nu …

Identificer jeres optimale kultur og gør den virkelig i 2 enkle trin

Hvilken kultur der hersker i en virksomhed, er bestemt ikke noget, man som virksomhedsejer eller -leder skal tage let på. Udover at en stærk virksomhedskultur beviseligt præsterer bedre end andre, så kan en dårlig kultur også have andre alvorlige følger.
« Forrige 1   2   3    4    5    6    7    Næste »