Strategi og forretningsudvikling

Ansoffs vækstmatrix

I Ansoffs vækstmatrix anvises tre forskellige muligheder, som virksomheden kan forfølge for at opnå vækst.

De tager alle udgangspunkt i virksomhedens nuværende aktiviteter, som intensiveres.
Der skelnes mellem tre forskellige intensiveringsstrategier.

Intensivering betyder, at virksomheden opnår vækst med udgangspunkt i nuværende aktiviteter. 
Virksomheden kan forfølge en af følgende intensiveringsstrategier:

 • Markedspeneterering (sælge mere af nuværende produkter på nuværende markeder)

 • Markedsudvikling (sælge mere af nuværende produkter på nye markeder)

 • Produktudvikling (sælge mere af nye produkter på nuværende markeder)

Markedspenetrering

Virksomheden kan opnå vækst ved at sælge mere af nuværende produkter på nuværende markeder. Virksomheden kan markedspenetrere på følgende måder:

 • Udvidelse af markedet gennem tiltrækning af nye kunder.

 • Øge forbruget ved at få eksisterende kunder til at købe mere.

 • Nye anvendelsesmuligheder for produktet.

 • Erobre konkurrenternes kunder.

Markedsudvikling

Virksomheden sælger nuværende produkter på nye markeder. Markedsudvikling kan ske på to måder:

 • Nye eksportmarkeder rent geografisk, og på den måde opnå vækst. 

 • Nye kundegrupper i lande hvor virksomheden allerede har aktiviteter.

Produktudvikling

Virksomheden opnår vækst gennem udvikling af nye produktlinjer.
Produktudvikling kan ske på følgende måder:

 • Sortimentsudvidelse (line extension), hvor virksomhedens sortiment udvides med en ny produktlinie eller nye produkter kan markedsføres under samme mærke (brand extension).

 • Produktforbedring, hvor nuværende produkter tilføres en ny egenskab eller en ny funktion.

 • Nyt produkt introduceres, der dækker et nyt behov.

Diversifikation

Diversifikation betyder vækst gennem afsætning af nye produkter på nye markeder. Diversifikation kan ses som en selvstændig vækststrategi, da det skaber et nyt forretningsområde, som kan ende med etablering af en ny virksomhed.

Der skelnes mellem to former for diversifikation:

 • Koncentrisk diversifikation
  Virksomheden markedsfører nye produkter til nye markeder, hvor der er et vist sammenfald med den eksisterende produktportefølje, fx teknologisk eller markedsføringsmæssigt. På den måde opnås en synergieffekt.

 • Konglomerat diversifikation
  Virksomheden optager helt nye forretningsområder, som ikke har sammenhæng til den eksisterende produktportefølje.

Download værktøj

Ansoff Vækstmatrix excel
(Klik på billedet for at se stort eksempel)

 

  Download Excelark