Strategi og forretningsudvikling

Partnerskaber – risici, udfordringer og resultater

Begiver I jer ud i et partnerskab eller en strategisk alliance, venter der jer et eventyr, hvor der er noget på spil, hvor I skal klare en række prøvelser og, hvis alt går vel, en lykkelig slutning.

I denne artikel vil vi se på, hvad partnerorganisationer sætter på spil, hvilke prøvelser og ikke mindst hvilke fordele et partnerskab kan betyde for din virksomhed.

Der er noget på spil

Mens partnerskaber har mange fordele, professionel udvikling, øget innovation og troværdighed, for at nævne et par stykker, er der også en række risici, som hver partner bør overveje, før man involverer sig i et partnerskab.

The Partnering Toolbook nævner disse:

 1. Omdømme. Alle organisationer og institutioner forstår vigtigheden af et godt omdømme og er derfor med rette bekymrede for om deres omdømme kan tage skade af partnerskabet i sig selv eller i fremtiden, hvis partnerskabet skulle fejle.

 2. Autoritetstab. Mindre uafhængighed for alle parter er uundgåeligt, inden for de områder, man samarbejder om.

 3. Interessekonflikter. Både på strategisk og operationelt niveau kan et engagement i et partnerskab betyde delt loyalitet og / eller en følelse af at skulle indgå ubehagelige kompromisser.

 4. Ressourcedræn. Typisk så kræver partnerskaber et stor indsats (især af tid) i begyndelsen, længe inden det giver noget afkast.

 5. Implementeringsudfordringer. Så snart et partnerskab er grundlagt og ressourcer skaffet, opstår der en lang række forpligtelser og andre udfordringer for hver partner, efterhånden som partnerskabet bevæger sig ind i projektimplementeringsfasen.

Det er let at glemme disse risici, når man står midt i begejstringen over at have indgået et partnerskab. Derfor tilskyndes der i The Partnering Toolbook, til at parterne opfordrer hinanden til at foretage disse overvejelser tidligt i samarbejdet og, hvor det er muligt, sammen at finde løsninger.

De obligatoriske prøvelser

Som sagt, møder I på jeres vej mod den (forhåbentligt) lykkelige slutning også en række prøvelser. Internt i organisationer er disse fire, ifølge thepartneringinitiative.com, typiske:

 1. Partnerskaber er ikke er en del af den overordnede strategi

  • Ordet partnerskab bruges alt for bredt i organisationer. Det betyder, at det nærmest bliver betydningsløst og der derfor bliver svært at skabe en konsekvent partnerskabsproces. Det betyder også, at partnerskaber designes og planlæges til at blive styret på en ad hoc-måde og ikke integreret i organisationens strategi

 2. Organisatoriske processer fremmer ikke samarbejde

  • Organisationen går glip af muligheder, fordi organisationers godkendelsesprocesser tager for lang tid og er for komplekse og fordi kontrakter ikke er tilpassede partnerskaber.

  • Partnerskaber er ikke institutionaliserede og afhænger for meget på den person der leder dem. Flytter personen videre, lider partnerskabet herunder.

  • Evaluering og monitorering etableres kun sjældent, og hvis det gør måler det kun på resultater og ikke på, hvor godt partnerskabet fungerer.

 3. Ressourceallokering er problematisk

  • Ofte bruges der mere tid på partnerskab end der det er økonomisk forsvarligt. Det er svært at få tilført tilstrækkelige ressourcer til partnerskaber, eller til træning og support.

 4. Kultur, kompetencer og samarbejdsevner er fraværende

  • Organisationer er uklare omkring hvad de kan tilbyde og hvad de gerne vil opnå.

  • Konkurrencementalitet er fremherskende i organisationen og i samfundet generelt.

  • Det er svært at slippe kontrol både for individer men også for organisationer.

  • Der opmuntres ikke til ydmyghed, selvom det er en central evne i forhold til partnerskaber.

  • Samarbejde i et konkurrenceminded miljø kan være svært og forvirrende.

  • Mange offentlige organisationer mangler risikovillighed og kan ofte bremse innovation.

KILDE: http://thepartneringinitiative.org/news-and-views/tpi-blog/new-fit-for-partnering-assessment-understanding-your-institutional-readiness-to-partner/

Ethvert partnerskab er selvfølgelig forskelligt, og det er ikke sikkert, at I oplever alle disse udfordringer. Sikkert er det dog, at de udfordringer I møder, er unikke for jeres situation og samarbejde.

… og de levede lykkeligt …

Det er ikke småting, man som partnervirksomhed kan få ud af et succesfuldt partnerskab. Ud over resultatet af det konkrete projekt peger The Partnering Toolbook på følgende resultater:

 • Professionel udvikling af centrale medarbejdere

 • Bedre adgang til information og andre netværk

 • Større rækkevidde

 • Styrket operationel effektivitet

 • Mere passende og effektive produkter og services

 • Større innovationsevne

 • Styrket troværdighed

 • Øget adgang til ressourcer