Strategi og forretningsudvikling

Strategy Map: Skab overblik over din strategi og forklar den lettere

Som overskriften siger, er et Strategy Map eller på dansk et strategikort er et fantastisk værktøj til at skabe overblik over din strategi og samtidig lettere forklare og beskrive den for andre. Samtidig er værktøjet meget brugbart, når du skal udvikle en strategi. Metoden giver nemlig struktureret opskrift på, hvordan du sikrer, at der er sammenhæng mellem mål, processer og ressourcer.

Strategikortet blev oprindeligt udviklet som en del af Robert S. Kaplan og David P. Nortons meget populære balanced scorecard metode fra midten af 90’erne. Oprindelig havde strategikortet en mindre betydning i metoden, men de to professorer har efterhånden udviklet både Balanced scorecard-metoden og stategikortet fra at være en metode til at måle præstationer i virksomheden til et strategiudviklingsværktøj. I den proces har strategikortet fået en langt mere prominent rolle. I Kaplan og Nortons seneste bøger er strategikortet det centrale-værktøj. Først udarbejder du virksomhedens strategikort og på baggrund af det, laver du jeres scorecards. Dette sikrer, at der er balance (hvilket jo er balanced scorecard metodenes hovedformål) mellem strategiske mål samt operationelle og taktiske planer og initiativer.

Forberedelse inden kortlægningen

Strategikortet udvikles typisk (og bedst) af den øverste ledelse og medarbejderne direkte under, og udgør, som sagt, grundlaget for operationelle og taktiske planer, projekter og scorecards. Det kræver en del arbejde at udvikle et strategikort, både af dig og af dit ledelsesteam, men det er bestemt indsatsen værd.

Inden du samler dit ledelsesteam, er der nogle ting, du skal have styr på. Du skal indsamle og skabe dig et overblik over følgende:

 • Jeres årsrapporter
 • Jeres mission statement. (Hvis I ikke har en, så lav en)
 • Jeres vision for fremtiden
 • Jeres projektplaner og initiativer
 • Konsulentanalyser, -studier og resultater. (Hvis I har nogen)
 • Rapporter over jeres præstationer de sidste 12 måneder
 • Sammenlignende data og analyser
 • Jeres organisationelle historie. (Find bl.a. ud af hvad virksomhedens grundlæggere satte pris på og ønskede at opnå)
 • Branchemagasiner og nyhedsartikler om jeres virksomhed
 • Benchmarking-rapporter og informationer

Spring ikke over hvor gærdet er lavest, ved at efterligne hvad andre virksomheder har gjort. Dette skal være jeres strategi. Og husk også, at jeres vision, mission, værdier og principper skal hænge sammen. Hvis dette ikke er tilfældet, så revider dem, til de gør.

Udarbejd strategikortet

Når du har lavet dit strategiske forarbejde, er du klar til at udvikle jeres strategikort. Kortet i figuren herunder giver dig en idé om, hvordan resultatet kan blive. Jeres strategikort bliver sandsynligvis betydeligt mere komplekst end dette.

 

Strategikort


Følg denne fremgangsmåde, for at lave et strategikort:

 1. Indsaml og analyser den nødvendige information: markeds- og industrianalyser, SWOT-analyse, økonomisk situation etc.
 2. Udvikl forretningsstrategier, som for eksempel: Udvid forretningen med 50 % eller øg kundeloyaliteten med 15 % på tre år.
 3. Udvikl målsætninger og mål for hvert af balanced scorecardets fire principper (se faktaboks).
 4. Sikr dig, at alle interaktioner og forbindelser defineres i alle fire perspektiver.

Nogle virksomheder starter med det finansielle perspektiv og opstiller økonomiske mål, før de arbejder med de andre perspektiver. Andre starter med kundeperspektivet og vurderer kunder, markeder, kundetrends og fremtidsprognoser, inden de beskæftiger sig med det finansielle perspektiv. Hvilken løsning der er bedst, må være op til ledelsens vurdering af virksomheden og dens situation.

Der kan dog ofte være fornuft i at starte med kundeperspektivet. Mange virksomheder opstiller nemlig urealistiske finansielle mål, som de så siden presser ned over organisationen, blot for at finde ud af, at kundegrundlaget ikke kan undersøtte dem. Ved at starte med kunder og marked og derefter bevæge sig til finanserne (baseret på en fornuftig vurdering af dine kunder og markeder selvfølgelig), undgår du lettere dette problem, og slipper for at skulle korrigere senere.

Samtidig med at strategikortet hjælper dig med at udvikle virksomhedens strategi, så fungerer det færdige kort også som et effektivt værktøj til at formidle den valgte strategi ud til resten af virksomheden. På blot én side kan du vise strategien i hovedtræk og samtidig beskrive sammenhænge og afhængigheder. Det betyder, at hver at dine medarbejdere lettere kan se, hvor han/hun passer ind i strategien og hvor han/hun kan og skal bidrage for at opnå virksomhedens mål.

FAKTA

Balanced scorecards 4 perspektiver

 • Det finansielle perspektiv. Hvordan skal vi fremstå overfor vores aktionærer for at få økonomisk succes?
 • Kundeperspektiv. Hvordan skal vi fremstå overfor vores kunder for at opnå vores vision?
 • Interne processer. Hvilke forretningsprocesser skal vi være gode til for at tilfredsstille vores kunder og aktionærer?
 • Læring og vækst. Hvordan kan vi fastholde vores evne til at forandre og forbedre os i opnåelsen af vores vision?