HR og personlig udvikling

Adfærdstyper

Kend adfærdstyperne og kommuniker bedre

Kendskab til dine medarbejderes og din egen adfærdstype betyder langt bedre kommunikation. DiSC analysen kan være et vigtigt redskab at bruge i enhver form for kommunikation og er relevant i forhold til både ledelse, salg og kommunikation generelt.

Tony Evald Clausen har været vidt omkring som sælger bl.a. som Area Sales Manager, Marketing Director og Managing Director . Han har desuden været ansvarlig for opstart af salgskontorer i både Europa, USA og Latinamerika. I 2012 udgav han bogen "Salgets virkelighed" og han har flere bøger på vej. Ejer af SalgsPiloterne og forlaget Concorazon.