Ledelse og organisation

Udvikling af lederskab (1/3)

Lederens rolle vendt på hovedet

For at kunne leve op til fremtidens krav, er det ifølge Lars Hartung Honoré vigtigt, at ledere arbejder med deres lederskab.

Fra ledelse til lederskab

Ledelse handler om at gøre ting rigtigt, mens lederskab handler om at gøre det rigtige.

Skiftet fra ledelse til lederskab illustrerer han bl.a. ved at vende organisationspyramiden på hovedet. Det er ikke længere lederens opgave at uddelegere opgaver og udstikke ordrer, i stedet bør lederen understøtte medarbejderne.

Organisationspyramider


Lederen kan f.eks. undersøtte hans/hendes medarbejdere ved at:

  • kommunikere værdinormer, retning og rammer
  • udarbejde mål sammen med medarbejderne
  • være nærværende og til stede
  • give medarbejderne ansvaret for deres arbejdeopgaver

En af bonusserne ved at arbejde med sit lederskab er ifølge Lars Hartung Honoré, at man samtidig udvikler sig som menneske; bliver bedre til at kommunikere, mere motiveret og gladere.