HR og personlig udvikling

Feedback Matrix - Lær at bruge feedback konstruktivt

Vi modtager alle ris, ros og mere eller mindre konstruktiv kritik. Men bruger du den til noget eller gør du som de fleste: Soler dig i rosen og ignorerer kritikken?

Vi vil gerne give dig indsigt i, hvordan du kan bruge den feedback, du får, på en konstruktiv måde, så den bidrager til din selvindsigt og til at du kan nå dine mål. Samtidig kan feedback matrixen, som vi gennemgår her, bruges i forhold til dine medarbejdere, så de får mest muligt ud af din feedback og bruger den konstruktivt efterfølgende. En typisk feedback-situation, som de fleste kender, kan se således ud: Chefen giver positiv feedback på den opgave, medarbejderen har løst rigtig godt, men hun udtrykker sin bekymring over en deadline, som hun mener, bør være kortere. Medarbejderen argumenterer for sit valg af deadline, men accepterer den negative feedback, og de bliver enige om en løsning.

Der bliver fundet en løsning på baggrund af den feedback, der gives, men betyder det også, at feedbacken virker? Hvordan kan vi vide, om den feedback vi giver, faktisk virker, som vi gerne vil have den til? Når vi modtager feedback sker der oftest to ting:

 • Vi fokuserer på den positive feedback og vil gerne forstærke den. Den er vores spotlight, og vi nyder at sole os i den.

 • Vi accepterer negativ feedback, men vi prøver at forklare eller retfærdiggøre den. Nogen gange beslutter vi, at den, der giver den negative feedback ikke har ret, og vi afviser kritikken.

I begge tilfælde har feedbacken ofte ikke den ønskede effekt. Det kræver nemlig god personlig indsigt at tage feedbacken til sig og begynde at arbejde med den frem for at gå tilbage til arbejdet, som om intet var hændt.

The feedback Matrix

The feedback matrix, som er vist her under er et brugbart værktøj, når du vil undersøge, hvad både positiv og negativ feedback betyder for dig og hvordan du kan bruge det konstruktivt. Matrixen giver dig mulighed for at arbejde med de kommentarer, du får. Den giver dig indsigt i, hvordan du kan bruge feedbacken til at arbejde dig frem mod dine mål.

 

  POSITIVE NEGATIVE
EXPECTED
 • Hvordan kan jeg fejre at jeg er god til dette?
 • Hvordan kan jeg bruge denne evne til at blive mere produktiv eller blive mere tilfreds rent personligt?
 • Hvordan kan jeg bruge denne evne til at hjælpe andre, der ikke er så stærke på området?
 • Hvad gør jeg i forvejen for at komme denne bekymring til livs?
 • Har jeg haft succes med det?
 • Hvilke andre tiltag kan jeg gøre for at opnå de resultater eller ændringer, jeg gerne vil?
 • Hvis jeg ikke får lavet disse ændringer, hvordan vil det så påvirke mit arbejde eller mit privatliv?
UNEXPECTED
 • Hvorfor blev jeg overrasket over at høre dette?
 • Er det tidligere oplevelser, der har fået mig til at glemme denne evne eller styrke?
 • Hvordan kan jeg fejre denne nyopdagede evne?
 • Hvordan kan jeg bruge denne evne til at forbedre mit liv?
 • Har jeg brug for mere information for, at feedbacken giver mening?
 • Hvilken hjælp har jeg brug for for at kunne håndtere konsekvenserne?
 • Hvad kan jeg gøre her og nu for at afhjælpe problemet eller komme nærmere en løsning?
 • Når jeg laver forbedringer på dette område, hvordan vil det så påvirke andre områder af mit job?

Download feedback matrixen i et word dokument:

Feedback kan for det meste placeres i en af kategorierne i matrixen:

Positive/Expected – Vi har ofte en idé om, hvad vi er gode til, fordi vi får regelmæssig positiv feedback på de områder eller opgaver. Når du skal være konstruktiv på baggrund af denne tilbagevendende feedback, frem for ikke at handle på den, kan du spørge dig selv:

 • Hvordan kan jeg fejre, at jeg er god til dette?
 • Hvordan kan jeg bruge denne evne til at blive mere produktiv eller blive mere tilfreds rent personligt?
 • Hvordan kan jeg bruge denne evne til at hjælpe andre, der ikke er så stærke på området?

Negative/Expected – Hvis vi er helt ærlige, så er vi ofte godt klar over, at der er områder, hvor vi kan gøre det bedre, og hvor vi får negativ feedback. Men det kan være svært at forbedre sig på disse områder uden hjælp. Du kan bruge den negative feedback konstruktivt ved at spørge dig selv:

 • Hvad gør jeg i forvejen for at komme denne bekymring til livs?
 • Har jeg haft succes med det?
 • Hvilke andre tiltag kan jeg gøre for at opnå de resultater eller ændringer, jeg gerne vil?
 • Hvis jeg ikke får lavet disse ændringer, hvordan vil det så påvirke mit arbejde eller mit privatliv?

Positive/Unexpected – Når vi får uventet positiv feedback, er det som at få en gave, som vi ikke vidste, ville komme.  Det giver en dejlig følelse, at nogen har tænkt på os – vi bliver glade og måske rørte over den fine gestus. Det samme gælder for uventet positiv feedback. Når glæden har lagt sig, og du vil bruge feedbacken konstruktivt, spørger du dig selv:

 • Hvorfor blev jeg overrasket over at høre dette?
 • Er det tidligere oplevelser, der har fået mig til at glemme denne evne eller styrke?
 • Hvordan kan jeg fejre denne nyopdagede evne?
 • Hvordan kan jeg bruge denne evne til at forbedre mit liv?

Negative/Unexpected – Denne type feedback er måske den sværeste at modtage og forstå. Men den kan også være den største kilde til selvindsigt, hvis vi er åbne for at bruge den. Uventet feedback er ofte rettet mod sider, som vi ikke vil erkende, at vi har. Vi er måske ikke klar til at stå ansigt til ansigt med dem, og de fremkalder stærke følelser. Men når vi lærer at håndtere dem, så kan vi komme langt, bl.a. ved at spørge:

 • Har jeg brug for mere information for, at feedbacken giver mening?
 • Hvilken hjælp har jeg brug for for at kunne håndtere konsekvenserne?
 • Hvad kan jeg gøre her og nu for at afhjælpe problemet eller komme nærmere en løsning?
 • Når jeg laver forbedringer på dette område, hvordan vil det så påvirke andre områder af mit job?

Når vi bruger feedback konstruktivt arbejder vi med vores selvindsigt, og når vi ser på feedback som et skridt i den rigtige retning frem mod vores mål, så får vi det bedste ud af det.

The Feedback Matrix kan hjælpe dig med at få det bedste ud af den feedback du får. Den udfordrer dig til at drage fordel af det positive / forventede, til at arbejde hårdere på det negative / forventede, til at fejre det positive / uventede og til at dykke ned i det negative / uventede.